162 I 2024. ASCULTĂ ȘI PĂZEȘTE CUVÂNTUL SAU TRĂIREA ÎN LUMINĂ ADUCE FERICIREA [Luca 11.27-28] 10 Iunie 2024

162 I 2024. ASCULTĂ ȘI PĂZEȘTE CUVÂNTUL SAU TRĂIREA ÎN LUMINĂ ADUCE FERICIREA

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 11 : 27 – 28 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Iunie 2024 I

Vegherea sau trăirea în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu aduce fericirea. În viață, contează ADN-ul cu care ne naștem, mediul în care am copilărit precum și educația pe care am primit-o !

Dar mai mult decât acești factori (care nu au depins de voința noastră), contează în cea mai mare măsură decizia de-a ne potrivi viața după Cuvântul Lui Dumnezeu !


În Luca 11 : 28, sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc !

De ce a spus Domnul Isus aceste cuvinte ? În context, în versetul anterior, adică în Luca 11 : 27 scrie că :

Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi-a ridicat glasul şi a zis :

Ferice de pântecele care Te-a purtat şi de ţâţele pe care le-ai supt !


Femeia care a spus aceste cuvinte, probabil că era și mamă și a putut aprecia la adevărata valoare, atât ce a spus Domnul Isus (a se vedea Luca 11 : 17 – 26), cât mai ales formarea lui ca om, care i se datora și mamei Lui !

Acestei femei grijulii, Domnul Isus i-a spus :

Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc [gr. phylassontes] !”


Aici pentru : „a păzi”, în greacă este folosit un cuvânt (phylássō) care se traduce cu : „a avea un ochi pe”, referindu-se de exemplu la vigilența neîntreruptă pe care au arătat-o păstorii în păstrarea turmelor lor (a se vedea Luca 2 : 8)”.

Tot conform Lexiconului Biblic, phylássō înseamnă : „vegheați, păstrați în siguranță” și subliniază vigilența necesară pentru a păstra ceea ce ne este încredințat.

Cuvântul „păziți” sau „vegheați” : „mai este folosit în Noul Testament având sensul de : „Fii personal în gardă”, subliniind interesul personal constant implicat de pază”.

Cuvântul „păstrați, păziți, vegheați”, este folosit cu un alt cuvânt (gr. phylakḗ) care înseamnă : „o gardă militară”, adică exercitarea unei vigilențe neîntrerupte ca gardă militară.

Iar un alt cuvânt, asemănător este cel folosit pentru : „un paznic militar” (și anume gr. phýlaks).


În concluzie, dacă vreau să fiu fericit, trebuie să respect, să am grijă să nu încalc, să păzesc Cuvântul Lui Dumnezeu, împreună cu cei care fac parte din armata Lui Dumnezeu și anume cu Biserica de care aparțin.

Dar nu pot păzi ceva ce nu am, de aceea, mai întâi trebuie să memorez Cuvântul Lui Dumnezeu, „să-l strâng în inima mea”și doar așa, cunoscând și trăind conform Cuvântului Lui Dumnezeu, voi fi fericit !


Doamne Isuse, ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :