161 I 2024. ȘTIINȚA (LUMINA INTERIOARĂ) SAU CUNOAȘTEREA SPIRITUALĂ [Isaia 11.2 I Daniel 12.4 I Deuteronom 19.4] 9 Iunie 2024

161 I 2024. ȘTIINȚA (ADICĂ LUMINA INTERIOARĂ) SAU CUNOAȘTEREA SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 2 I Daniel 12 : 4 I Deuteronom 19 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Iunie 2024 I

Știința [ebr. daath] sau lumina interioară, din punct de vedere Biblic se poate referi atât la :

1. cunoașterea Lui Dumnezeu, cât și la
2. cunoașterea profetică dar și
3. [conștientizarea de păcatul înfăptuit] la omul care deși a păcătuit fără a avea această intenție, sau fără premeditare, din momentul în care realizează care vor fi consecințele faptelor lui și având o bună percepție spirituală va căuta scăparea de pedeapsa iminentă (aceasta este o cunoaștere spirituală).


Să observăm în continuare, trei versete din care vom înțelege mai clar cele trei sensuri ale cuvântului știință [ebr. daath], (care tocmai au fost amintite), pentru a înțelege cât este de importantă lumina interioară, claritatea din minte, cunoașterea spirituală.


1. Cunoașterea Lui Dumnezeu

În primul rând, cuvântul știință [ebr. daath] se referă la cunoașterea Lui Dumnezeu. În Isaia 11 : 2 scria profetic despre Domnul Isus că :

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă [ebr. daath] şi de frică de Domnul”.


În al doilea rând, cuvântul știință [ebr. daath] se referă la :

2. Cunoașterea profetică (a vremurilor, în cazul pe care-l vom reda în continuare)

În Daniel 12 : 4 sunt scrise aceste cuvinte :

Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa [ebr. daath] va creşte.”


Iar în al treilea rând, cuvântul știință [ebr. daath] se referă la :

3. Conștientizarea de păcatul înfăptuit

În Deuteronom 19 : 4 scrie că :

Legea aceasta să fie pentru ucigaşul care va fugi acolo ca să-şi scape viaţa, când va omorî fără voie [ebr. daath] pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaş mai înainte”.

Conștientizarea păcatului (în traducerea Cornilescu scrie : „fără voie”) aduce căutarea scăpării, atunci când omul realizează ce a făcut, deși nu a vrut să se întâmple așa ceva !


Pentru a înțelege valoare luminii interioare, a conștientizării omului de gravitatea unui păcat înfăptuit, vom reda versetul din Deuteronom 19 : 4, într-o traducere liberă, în care este redat astfel :

Dacă cineva ucide o altă persoană neintenționat, fără ostilitate prealabilă, ucigașul poate fugi în oricare dintre aceste orașe pentru a trăi în siguranță”. (New Living Translation)

(Versetul din Deuteronom 19 : 4 se referea la cetățile de scăpare).


Duhul Sfânt ne convinge de păcat (a se vedea Ioan 16 : 8) tocmai pentru a căuta scăparea prin Jertfa Domnului Isus și Dumnezeu să ne ajute la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :