15. Creştinul adevărat, Evanghelia după Matei 15 : 8

SantinelaÎn Evanghelia după Matei (15 : 8), Domnul Isus spunea : „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine”

O sentinelă stătea la poarta unei căzărmi. Deodată veni un căpitan. Sentinela prezentă onorurile şi stătu apoi ca o statuă. Aceasta se petrecuse în câteva clipe. Atunci căpitanul zise :

– „Tinere : onorurile tale sunt frumoase dar eu voesc ceva mai mult : voesc să intru pe poarta cazarmei”. Soldatul deschise atunci poarta.

Aşa şi noi, avem nu numai să dăm cinste, şi să ne proşternem înaintea Domnului nostru Hristos când vine şi bate la uşa inimii noastre, ci trebuie să-i şi deschidem, ca să intre în inimă. .(Sursa foto : jukiamericas.com)