Lumea oferă : suferinţa, lipsa de empatie, („Treaba ta”) precum şi calculele reci („Banii blestemaţi”), Matei 27.3-10

Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont.

Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor şi a zis : Continue reading „Lumea oferă : suferinţa, lipsa de empatie, („Treaba ta”) precum şi calculele reci („Banii blestemaţi”), Matei 27.3-10”