Mila biruie judecata, (A doua înmulţire a pâinilor), Marcu 8.1-9

În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis :

„Mi-e milă de norodul acesta ; căci iată că de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.”

Ucenicii I-au răspuns : „Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceştia, aici într-un loc pustiu ?” Continue reading „Mila biruie judecata, (A doua înmulţire a pâinilor), Marcu 8.1-9”

Piatra sau Problema de nerezolvat / Învierea Domnului Isus ! [Matei 28.1-7]

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit [gr. apekylisen. Gr. apokuliō înseamnă : a da la o parte, a rostogoli înapoi] piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Continue reading „Piatra sau Problema de nerezolvat / Învierea Domnului Isus ! [Matei 28.1-7]”

Curmă cearta [Proverbe 17.14]

Mânia este comparată cu un foc, dar în Proverbe 17 : 14, cearta (produsul mâniei) este comparată cu o inundaţie (care se ştie că este mai periculoasă decât focul, pentru că nu are cu ce să fie stinsă) :

Începutul unei certe [din ebr. rib „conflict, dispută, neînţelegere”] este ca slobozirea unor ape ; de aceea, curmă [ebr. natash] cearta înainte de a se înteţi”.

Continue reading „Curmă cearta [Proverbe 17.14]”

Gestionarea mâniei sau Aprinderea / stingerea „focului” [1 Samuel 28.18]

Samuel i-a spus lui Saul : „N-ai ascultat de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea [ebr. charon] mâniei Lui : de aceea îţi face Domnul aşa astăzi”. (I Samuel 28 : 18)

Introducere

Focul este un termen de comparaţie folosit pentru a descrie mânia, îngâmfarea, patima, pofta, egoismul … Sunt domenii ale vieţii în care atunci când producem un incendiu urmările sunt foarte greu de stins, de aceea trebuie să fim foarte atenţi la felul în care folosim chibriturile, în toate aceste arii ale vieţii ! Continue reading „Gestionarea mâniei sau Aprinderea / stingerea „focului” [1 Samuel 28.18]”

Binecuvântarea, Geneza 49.1, Geneza 41.28-32, I Petru 3.9 [Iacov, Iosif]

În Geneza 49 : 1 :

Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis : „Strângeţi-vă şi vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni”.

Astfel … Dumnezeu a arătat lui faraon ce are să facă. Iată, vor fi şapte ani de mare belşug în toată ţara Egiptului.

După ei vor veni şapte ani de foamete, aşa că se va uita tot belşugul acesta în ţara Egiptului, şi foametea va topi ţara. Continue reading „Binecuvântarea, Geneza 49.1, Geneza 41.28-32, I Petru 3.9 [Iacov, Iosif]”