Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat ; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit … ”. (Ieremia 17 : 14) Cu ajutorul Lui Dumnezeu, în perioada 5 Martie 2017 –  24 Septembrie 2017,  vom avea invitaţi, fiind un timp destinat apropierii de Dumnezeu.

Ne dorim ca Dumnezeu să-i mântuiască pe toţi cei care vor asculta Evanghelia. 


FOAIA CREŞTINULUI NR. 185 / 17 SEPTEMBRIE 2017

• Mă vedeţi unde mă aflu
• Sub scoarţa de var
• Închideţi râurile
• Coada de topor
• Proverbe armeneşti despre bunătate


PILDA NUNŢII FIULUI DE ÎMPĂRAT, Evanghelia după Matei 22:1-14

Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis : „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. 

A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă ; dar ei n-au vrut să vină.

A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis :  „Spuneţi celor poftiţi : …


IMPORTANŢA DEŢINERII ŞI MENŢINERII PRIORITĂŢILOR PERSONALE, (EVANGHELIA DUPĂ MATEI 12 : 46 – 50)

Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El. Atunci cineva I-a zis : „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.”

Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta : „Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei ?”


OM şi OM MARE / MATUR, 1 Corinteni 13:11, Matei 5:48, Filipeni 3:15, Coloseni 4:12, Iacov 1:4

„ … atunci când am devenit un om [gr. anēr] … ”. (I Corinteni 13 : 11)

Termenul om mare / matur este folosit de către apostolul Pavel în I Corinteni 14 : 20, unde scrie : …


LUCA 23 : 13 – 25 (I), PROCESUL DOMNULUI ISUS

Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod şi le-a zis : „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală.

Şi iată că, după ce L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâţi.

Nici Irod nu I-a găsit nicio vină, căci ni L-a trimis înapoi ; şi iată  …


LUCA 23 : 13 – 25 (II), CE TREBUIE SĂ REŢIN DIN CEEA CE S-A PETRECUT LA PROCESUL DOMNULUI ISUS ?

1. Pentru protecţia mea spirituală, trebuie să aleg să fiu drept

Aleg să fiu de partea dreptăţii, chiar dacă sunt singurul care spune / vede că albul e alb şi negrul e negru, în timp ce toţi cei din jurul meu, spun negru la alb şi alb la negru.

 


PILDA BOGATULUI CĂRUIA I-A RODIT ŢARINA, sau Corectarea gândirii greşite (Luca 12:13-24)

Unul din mulţime a zis lui Isus :

„Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.”

„Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?”


O CASĂ ÎN CER 2016. Aşa se numeşte proiectul prin care suntem alături de o familie din Biserică, pentru a îi ajuta să aibă un spaţiu de locuit mai mare, corespunzător nevoilor familiei. Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. Şi anul acesta, Dumnezeu în Harul Lui. a făcut să avem ocazia de-a fi alături de o familie cu nouă copii, apartamentul de lângă ei fiind pus în vânzare. (Click pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.