CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. (Romani 3 : 23)


FOAIA CREŞTINULUI NR. 196 / 3 DECEMBRIE 2017

• Certaţi pentru nişte nimicuri
• Caracterul rugăciunii
• Examenul conştiinţei
• În folosul cui ?
• Proverbe armeneşti despre dorinţă


PILDA ROBULUI NEMILOSTIV, I, Contabilul, (Matei 18.21-35)

Pilda robului nemilostiv (necesitatea iertării acordate necondiţionat, la fel cum o primim şi noi de la Domnul Isus) :„Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis : „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea ? Până la şapte ori ?” Isus i-a zis : „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte


GÂNDURI XXXV (Putere, revelaţie, îndrăzneala credinţei) Filipeni 4.13, Ioan 1.31, Ps. 81.10

1. Puterea spirituală

Apostolul Pavel a spus : Pot totul în Hristos care mă întăreşte”. (Filipeni 4 : 13)

Într-un moment în care Dumnezeu îi vorbea într-un mod personal (direct), Iov a spus :


BISERICA DIN FILADELFIA sau Cheia, uşa şi stâlpul ! (Apocalipsa 3:7-13)

Ce va face Domnul (voi păzi …) pentru omul ce face ce poate (ai …)

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i :

„Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide …


CREDINCIOSUL ADEVĂRAT, (II) Apocalipsa 17:1-7, Psalmul 1.1-6

Caracteristicile omului credincios. Un astfel de om  :

1. Este stabil (statornic)

Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu…”. (Apocalipsa 21 : 10) Să ne amintim ce scrie despre credinciosul fals : „ … şade pe ape mari”. (Apoc. 17 : 1)


CREDINCIOSUL PREFĂCUT (fals), (I) Apocalipsa 17:1-7, Psalmul 1.1-6

Pom sau pleavă ?

„Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis :

„Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului ; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei !”


CÂND S-A ALES PRAFUL DE TOATE PLANURILE MELE … (Luca 23:50-56)

Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, care nu luase parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni …


O CASĂ ÎN CER 2016. Aşa se numeşte proiectul prin care suntem alături de o familie din Biserică, pentru a îi ajuta să aibă un spaţiu de locuit mai mare, corespunzător nevoilor familiei. Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. Şi anul acesta, Dumnezeu în Harul Lui. a făcut să avem ocazia de-a fi alături de o familie cu nouă copii, apartamentul de lângă ei fiind pus în vânzare. (Click pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.