CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


FOAIA CREŞTINULUI NR. 236 / 9 SEPTEMBRIE 2018

• Cu un gând rău în suflet
• Lâna de aur
• Proverbe armeneşti despre muzică
• Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
• Nu ce mâncăm este ceea ce ne mistuie
• Versetul de aur al Bibliei


GESTIONAREA MÂNIEI sau Aprinderea / stingerea focului [1 SAMUEL 28 : 18]

Focul este un termen de comparaţie folosit pentru a descrie mânia, îngâmfarea, patima, pofta, egoismul …

Sunt domenii ale vieţii în care atunci când producem un incendiu urmările sunt foarte greu de stins, de aceea trebuie să fim foarte atenţi la felul în care folosim chibriturile, în toate aceste arii ale vieţii !


BINECUVÂNTAREA

Iacov le-a dat binecuvântare copiilor lui chiar înainte de moartea lui. Ne putem întreba :

  • Iosif şi fraţii lui nu a fost binecuvântaţi de către tatăl lor … cam târziu ?
  • Dar la vremea respectivă, Iosif nu era deja binecuvântat de Dumnezeu, (în momentul în care Iacov spunea aceste cuvinte) ?
  • Mai avea oare nevoie Iosif de binecuvântarea tatălui lui ?

IOSIF ŞI FRAŢII SĂI, IV [CONCLUZII ŞI ÎNVĂŢĂMINTE / 2018]

Care era concluzia lui Iacov, după toţi acei ani ?

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău …” . (Geneza 49 : 25) În original sensul este altul.

Versetul poate fi tradus astfel : „ … Dumnezeului tatălui tău, care te ajută … ”. (New International Version)


IOSIF ŞI FRAŢII SĂI sau ARCAŞII, ŢINTA ŞI AJUTORUL DIVIN (III), GENEZA 49 : 1, 22 – 25

III. Ajutorul Divin

Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel


IOSIF ŞI FRAŢII SĂI sau ARCAŞII, ŢINTA ŞI AJUTORUL DIVIN (II), GENEZA 49 : 1, 22 – 25

II. Ţinta arcaşilor

Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel”. (Geneza 49 : 23 – 24)


IOSIF ŞI FRAŢII SĂI sau ARCAŞII, ŢINTA ŞI AJUTORUL DIVIN [GENEZA 49 : 1, 22 – 25]

Întâmplarea este din viaţa lui Iosif şi-a fraţilor săi. Despre ei, Iacov îi aminteşte lui Iosif (spunând ce s-a petrecut cândva în trecut) :

Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis … Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor ; ramurile lui se înalţă deasupra zidului


ÎNMULŢIREA PÂINILOR sau CU DUMNEZEU VOM FACE MARI ISPRĂVI [MARCU 6 : 30 – 44]

Solomon scria : „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta !” (Eclesiastul 9 : 10)

De ce ? Dincolo este / va fi prea târziu !

Înmulţirea pâinilor : „Apostolii s-au adunat la Isus şi I-au spus tot ce făcuseră şi tot ce învăţaseră pe oameni. Isus le-a zis :


TĂRIA MORALĂ SAU PUTEREA DE-A MERGE MAI DEPARTE [MARCU 6 : 1 – 6]  DISPREŢUL (II)

O a doua atitudine de care Domnul Isus a avut parte acasă printre concetăţenii Lui a fost dispreţul.

Conform Dex, dispreţul este un : „Sentiment de desconsiderare a cuiva sau a ceva ; lipsă de considerație sau de stimă față de cineva sau de ceva”


DEUTERONOM 30 : 1 – 10Păcatul, consecinţele trăirii în păcat şi iertarea Divină

Spală-mi blana, dar să n-o uzi (spune o veche zicală din limba idiş). Din cauza păcatului nerezolvat (înaintea Lui Dumnezeu) avem parte de consecinţele, (sau urmările păcatului, problemele de care avem parte) dar prin pocăinţă putem obţine iertarea Lui Dumnezeu şi implicit reabilitarea spirituală


ÎNVĂŢAŢI

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima ; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. (Evanghelia după Matei 11 : 29)

Fiind o perioadă a admiterii în învăţământul superior, să ne oprim puţin asupra cuvântului învăţaţi.

Vom observa trei aspecte ale procesului învăţării :


PÂINEA, HAINA ŞI TRUPUL (III), Deuteronom 8.2-4

Le-ai dat, de la înălţimea cerurilor, pâine când le era foame şi ai scos apă din stâncă atunci când le era sete …  În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustiu, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul Tău cel bun ca să-i facă înţelepţi


PÂINEA, HAINA ŞI TRUPUL [Deuteronom 8 : 2 – 4]

Omul depinde de Dumnezeu total, atât în privinţa hranei, cât şi a îmbrăcămintei precum şi a sănătăţii. La hotarul Canaanului, poporului Evreu, Moise îi amintea acest adevăr, ştiind că nivelul lor de trai avea să se schimbe, (din momentul în care urmau să aibă o viaţă stabilă) şi puteau să ajungă să-şi atribuie merite pe care nu le aveau, devenind astfel independenţi faţă de Dumnezeu … fără de care nu puteau trăi cu adevărat


CE FACE DUMNEZEU PENTRU COPILUL MEU ? (I), 1 Samuel 9.1-10

Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare şi voinic.

El avea un fiu cu numele Saul, tânăr şi frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Şi-i întrecea pe toţi în înălţime, de la umăr în sus


NEPUTINŢELE NOASTRE (Matei 8 : 17)

„El a luat [gr. elaben, a lua pentru a îndepărta] asupra Lui neputinţele [gr. astheneias, „slăbiciunile, fragilităţile”] noastre şi a purtat [gr. ebastasena purta sensul aici fiind : „a îndepărta prin vindecare”] bolile noastre”. (Matei 8 : 17)

Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, noi punem accent în special pe ceea ce le-a făcut el altora (păcatele înfăptuite) şi tindem să neglijăm ceea ce alţii i-au făcut lui (rănile din suflet).


VENIT PREA TÂRZIU

Ajuns la timp sau Venit prea târziu ? La ce oră să merg la Isus (să-L chem în viaţa mea) ?

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomeneascăvenit prea târziu”. (Evrei 4 : 1) Promisiunea Lui Dumnezeu încă este valabilă 


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2018. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.