CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


MĂRTURISIREA PĂCATELOR 

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, 

dar cine le mărturiseşteşi se lasă de ele capătă îndurare”. (Proverbe 28 : 13)

Din acest verset reiese că există cel puţin trei categorii de oameni :

 1. cei care îşi ascund fărădelegile,
 2. cei care şi le mărturisesc (dar nu se observă la ei niciun regret), precum şi
 3. cei care mărturisesc şi nu mai fac, (acel păcat)

FOAIA CREŞTINULUI NR. 242 / 21 OCTOMBRIE 2018

• Charles Darwin, Făuritorul de mit (V)
• Scriptura ne deschide mintea
• Umbra unui nume mare
• Proverbe armeneşti despre neajuns
• Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
• Nu ce mâncăm este ceea ce ne mistuie


OAMENI ŞI MENTALITĂŢI  (Luca 15.11, 16.11, 19)

I. Mentalitatea

 • Un om bogat avea doi fii”. (Luca 15 : 11)
 • Un om bogat avea un ispravnic”. (Luca 16 : 11)
 • „ ... un om bogat … se îmbrăca în porfiră şi în in subţire …”. (Luca 16 : 19) Evanghelistul Luca scrie despre trei oameni care erau bogaţi, dar aveau mentalităţi diferite

LOCUIEŞTE ÎN ŢARĂ [Psalmul 37 : 3]

Dumnezeu are o  :

 • voie generală, precum şi o
 • voie specifică, (pentru o anumită persoană, aflată într-o anumită perioadă a vieţii), dar omul poate avea o
 • voie personală

ÎNTEMEIEREA FAMILIEI, II. DUMNEZEU [Text Biblic : Geneza 2 : 18 – 24]

Fiind copiii Lui, Dumnezeu ne face parte de cunoaşterea supranaturală. Despre Eva, Adam a spus că este : „os din oasele mele şi carne din carnea mea”.

 • De unde a ştiut Adam că Eva este făcută din el ?
 • De unde a ştiut Adam ce s-a petrecut în timp ce el dormea (în somn) ?

ÎNTEMEIEREA FAMILIEI, I [Text Biblic : Geneza 2 : 18 – 24]

Domnul Dumnezeu a zis : „Nu este bine ca omul să fie singur ; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”

Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului ; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească ; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele


POMUL, VLĂSTARUL ŞI RAMURILE [IACOV, IOSIF, MANASE ŞI EFRAIM] Text : Geneza 49 : 1, 22 – 26

În viaţă nu contează atât de mult ceea ce-ţi fac alţii, cât contează cum reacţionezi tu la vorbele, faptele lor etc., care pot fi îngăduite pentru o vreme, dar vine şi timpul socotelilor pentru :

 • arcaşi (termenul folosit pentru cei care-i rănesc prin cuvintele şi faptele lor pe cei din jurul lor) precum şi pentru
 •  ţintele lor (care pot fi fraţii lor) ce vor avea şi ei o vreme a harului 

DE CE EU NU POT SĂ ÎNŢELEG REALITĂŢILE SPIRITUALE ?

„Ucenicii uitaseră să ia pâini ; cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Isus le dădea în grijă şi le zicea : „Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod !” Ucenicii se gândeau şi ziceau între ei : „Fiindcă n-avem pâini.” Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis …”. Uneori parcă suntem orbi şi surzi faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu şi nici măcar nu realizăm ce vrea să ne înveţe Dumnezeu, prin ceea ce ni se întâmplă


DUMNEZEU ÎN BOXA ACUZAŢILOR [C. S. Lewis]

Dacă sistemul solar a luat fiinţă printr-o coliziune accidentală, atunci apariţia vieţii organice pe această planetă a fost tot un accident şi toată evoluţia omului a fost şi ea un accident.

Dacă aşa stau lucrurile, atunci toate gândurile noastre din prezent sunt doar nişte accidente – subprodusul accidental al mişcării atomilor


SUNTEM NORMALI

La trecerea dintre secolul XIX și secolul XX s-a înfiripat o nouă ideologie, mai puțin băgată în seama la început, extrem de agresivă astăzi, ideologie care și-a propus să demoleze din temelii casa în care a locuit omenirea de milenii.

Această ideologie și-a propus să demoleze concepția creștină despre lume și viață. Și-a propus să demoleze credința în adevăr absolut și valori morale absolute


PIATRA sau PROBLEMA DE NEREZOLVAT [MATEI 28 : 1 – 7]

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul …

Pentru Dumnezeu nu există niciun obstacol în calea realizării planurilor Sale, iar credinciosul care-I face voia, va avea negreşit parte de intervenţiile supranaturale ale Lui Dumnezeu care-i va veni în ajutor, uneori în moduri total neaşteptate !


CURMĂ CEARTA [PROVERBE 17 : 14]

Mânia este comparată cu un foc, dar în Proverbe 17 : 14, cearta (produsul mâniei) este comparată cu o inundaţie (care se ştie că este mai periculoasă decât focul, pentru că nu are cu ce să fie stinsă) :

Începutul unei certe [din ebr. rib „conflict, dispută, neînţelegere”] este ca slobozirea unor ape


GESTIONAREA MÂNIEI sau Aprinderea / stingerea focului [1 SAMUEL 28 : 18]

Focul este un termen de comparaţie folosit pentru a descrie mânia, îngâmfarea, patima, pofta, egoismul …

Sunt domenii ale vieţii în care atunci când producem un incendiu urmările sunt foarte greu de stins, de aceea trebuie să fim foarte atenţi la felul în care folosim chibriturile, în toate aceste arii ale vieţii !


BINECUVÂNTAREA

Iacov le-a dat binecuvântare copiilor lui chiar înainte de moartea lui. Ne putem întreba :

 • Iosif şi fraţii lui nu a fost binecuvântaţi de către tatăl lor … cam târziu ?
 • Dar la vremea respectivă, Iosif nu era deja binecuvântat de Dumnezeu, (în momentul în care Iacov spunea aceste cuvinte) ?
 • Mai avea oare nevoie Iosif de binecuvântarea tatălui lui ?

DEUTERONOM 30 : 1 – 10Păcatul, consecinţele trăirii în păcat şi iertarea Divină

Spală-mi blana, dar să n-o uzi (spune o veche zicală din limba idiş). Din cauza păcatului nerezolvat (înaintea Lui Dumnezeu) avem parte de consecinţele, (sau urmările păcatului, problemele de care avem parte) dar prin pocăinţă putem obţine iertarea Lui Dumnezeu şi implicit reabilitarea spirituală


NEPUTINŢELE NOASTRE (Matei 8 : 17)

„El a luat [gr. elaben, a lua pentru a îndepărta] asupra Lui neputinţele [gr. astheneias, „slăbiciunile, fragilităţile”] noastre şi a purtat [gr. ebastasena purta sensul aici fiind : „a îndepărta prin vindecare”] bolile noastre”. (Matei 8 : 17)

Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, noi punem accent în special pe ceea ce le-a făcut el altora (păcatele înfăptuite) şi tindem să neglijăm ceea ce alţii i-au făcut lui (rănile din suflet).


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2018. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.