CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


FOAIA CREŞTINULUI NR. 219 / 13 MAI 2018

• Pe acest om îl voi cinsti
• Cartagina trebuie distrusă …
• Proverbe armeneşti despre înţelegere
• Superlativele în familie
• Citirea Bibliei [revista este aici]


CĂZUT DE OBOSEALĂ [EVREI 12 : 3]

O întrebare nonsens care a pătruns din vest şi la noi este : „Cum eşti?” O întrebare care se pune pentru a fi pusă, pentru că de obicei, întrebătorul nu este foarte interesat de răspuns şi uneori chiar foarte puţin şi de cel căruia îi adresează întrebarea. Omul poate avea o sănătate fizică foarte bună, o casă arătoasă (trupul) în care însă locuieşte un suflet bolnav, care de-abia mai stă pe picioare. Loviturile ce vin din exterior pot aduce căderea interioară


PIATRA DIN MINTE ŞI PIATRA DIN REALITATE

Surprizele Harului !

Femeile ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. (Marcu 16 : 1 – 4)


CA UN RÂU … ÎN MÂNA DOMNULUI sau Domnul, râul şi direcţionarea, [Proverbe 21.1]

În natură există o geografie clară a râurilor şi totuşi cursul lor poate fi schimbat într-un mod natural prin secetă sau prin inundaţie !

În Proverbe 21 : 1 scrie că : „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea”.


GENEZA 11 : 1 – 9, CRITERII DE EVALUARE A UNITĂŢII DINTRE OAMENII CARE CONSTITUIE O COMUNITATE

Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear ; şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul : „Haidem ! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var …


RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA, Luca 11.1-4, Romani 8.26-27, I Corinteni 14.14-15

Când ne referim la rugăciune, (în mod aparent), între învăţătura Domnului Isus şi cea a apostolului Pavel, există o contradicţie.
Evanghelistul Luca relatează că :

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis : „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.” El le-a zis : …


NU ŞTIM [Exod 10.26, 2 Cronici 20.12, Iov 8.9, Marcu 11.33, Ioan 9.21, 14.5, 16.18]

În viaţă există multe date necunoscute, iar un credincios trebuie să fie realist şi să înţeleagă un mare adevăr :

Dacă Dumnezeu nu-mi vorbeşte, nu pot ştii ce va fi astăzi, mâine … cum se va rezolva o anumită problemă etc. Ca să înţeleg exact sensul cuvintelor auzite, trebuie să caut apropierea de Dumnezeu şi să-L întreb smerit !


CUM SE FACE VOIA LUI DUMNEZEU ? PSALMUL 143 : 10

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă !

Domnul Isus nu numai că ne-a învăţat cum să ne rugăm, dar ne-a dat şi exemplu de practicare (transpunere în viaţă) a ceea ce ne dorim de la Dumnezeu (a rugăciunilor noastre).


Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (I) Efeseni 3.20, Matei 28.1-10 (Învierea Domnului Isus)

Dumnezeu ştie ce ne dorim şi ne spune ce nu ştim ! Ce credeau femeile şi ce doreau şi de ce surpriză au avut parte !

Textul poate fi rezumat prin versetul din Efeseni 3 : 20

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi… ”.


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


Cum va fi la Revenirea Domnului Isus ? (Ioan 14.1-6, 1 Samuel 30.21-25)

Domnul Isus înainte de-a pleca de pe pământ, le-a spus ucenicilor (care se consumau din cauza pierderii iminente a Celui drag) :  Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.


Gânduri XXXVII, Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Matei 26.6-13, Ioan 7.38, 10.17

1. Cât de mult ne înşelăm în autoevaluările pe care ni le facem :

Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) …”. (Apocalipsa 2 : 9)

Pentru că zici : „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti … sărac ...”. (Apocalipsa 3 : 17


MARCU 1.14-15 (I), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu!

Contează :

  • cum folosim timpul vieţii,
  • locul în care ne aflăm precum şi
  • atitudinea cu care ne trăim viaţa.

[Continuarea aici]


SĂ ÎNTREBĂM ÎN ABEL (III) 2 Samuel 20.14–22 

Liniştit şi credincios, mamă şi moştenire !

Vom urmări cum se comportă un urmaş al Domnului Isus :

  • cu cei care vor să-i facă rău,
  • în familie, precum şi
  • cum se raportează la ceea ce a primit (moştenit) de la Dumnezeu. Cum îşi administrează bunurile ?

ŢI-AI ÎNCHIPUIT                                       Text Biblic :  Psalmul 50 : 23

Se poate să am vorba creştină şi fapta păgână ?!

Merge şi aşa, pentru că „Domnul este bun” ? Nu.

Trebuie să-L chem pe Isus în viaţa mea, pentru a experimenta mântuirea, care se primeşte prin credinţa în Jertfa Lui !


NU PRIN PUTERE, NICI PRIN TĂRIE, CI PRIN DUHUL SFÂNT, Zaharia 4.6 „Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis :

„Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel : 
„Lucrul acesta nu se va face nici prin 
1. putere [ebr. chayil], nici prin
2. tărie, [ebr. koach : abilitate, competenţă, capacitate, pricepere] ci prin
3. Duhul Meu – zice Domnul oştirilor !


O CASĂ ÎN CER 2018. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.