CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


FOAIA CREŞTINULUI NR. 211 / 18 MARTIE 2018

• O pasăre din întuneric
• Valoarea … nimicului
• Cuvintele papagalului
• Superlativele în familie
• Citirea Bibliei [revista este aici]


Cum va fi la Revenirea Domnului Isus ? (Ioan 14.1-6, 1 Samuel 30.21-25)

Domnul Isus înainte de-a pleca de pe pământ, le-a spus ucenicilor (care se consumau din cauza pierderii iminente a Celui drag) :  Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.


Gânduri XXXVII, Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Matei 26.6-13, Ioan 7.38, 10.17

1. Cât de mult ne înşelăm în autoevaluările pe care ni le facem :

Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) …”. (Apocalipsa 2 : 9)

Pentru că zici : „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti … sărac ...”. (Apocalipsa 3 : 17


MARCU 1.14-15 (I), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu!

Contează :

  • cum folosim timpul vieţii,
  • locul în care ne aflăm precum şi
  • atitudinea cu care ne trăim viaţa.

[Continuarea aici]


SĂ ÎNTREBĂM ÎN ABEL (III) 2 Samuel 20.14–22 

Liniştit şi credincios, mamă şi moştenire !

Vom urmări cum se comportă un urmaş al Domnului Isus :

  • cu cei care vor să-i facă rău,
  • în familie, precum şi
  • cum se raportează la ceea ce a primit (moştenit) de la Dumnezeu. Cum îşi administrează bunurile ?

ŢI-AI ÎNCHIPUIT                                       Text Biblic :  Psalmul 50 : 23

Se poate să am vorba creştină şi fapta păgână ?!

Merge şi aşa, pentru că „Domnul este bun” ? Nu.

Trebuie să-L chem pe Isus în viaţa mea, pentru a experimenta mântuirea, care se primeşte prin credinţa în Jertfa Lui !


ZIDITORUL sau OMUL, ZIDUL ŞI SPĂRTURA (III)

Ce se înţelege în Biblie prin zid ? Se referă la :

  • protejarea / protecţia cuiva, (avem în Biblie exemplul lui David) la
  • statornicia credinciosului, (vom privi la exemplul lui Ieremia), omul care stă neclintit în locul în care Dumnezeu l-a pus, la
  • reabilitare, (vom nota exemplul lui Neemia)

NU PRIN PUTERE, NICI PRIN TĂRIE, CI PRIN DUHUL SFÂNT, Zaharia 4.6 „Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis :

„Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel : 
„Lucrul acesta nu se va face nici prin 
1. putere [ebr. chayil], nici prin
2. tărie, [ebr. koach : abilitate, competenţă, capacitate, pricepere] ci prin
3. Duhul Meu – zice Domnul oştirilor !


„DOAMNE, DACĂ AI FI FOST AICI”. (Ioan 11.21) „iată-Te şi acolo”. (Psalmul 139.8) Învierea lui Lazăr

Aici şi acolo sau Dumnezeu este peste tot (omniprezent) Unii vor ca Dumnezeu să ajungă repede lângă ei, alţii nu mai ştiu cum să scape de EL, iar ei realizează că nu pot, nu au unde să fugă de EL! Este bine de ştiut acest adevăr, (mai ales în momentele în care EL pare a fi departe de noi) şi anume că :

Dumnezeu este Omniprezent !


O CASĂ ÎN CER 2016. Aşa se numeşte proiectul prin care suntem alături de o familie din Biserică, pentru a îi ajuta să aibă un spaţiu de locuit mai mare, corespunzător nevoilor familiei. Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. Şi anul acesta, Dumnezeu în Harul Lui. a făcut să avem ocazia de-a fi alături de o familie cu nouă copii, apartamentul de lângă ei fiind pus în vânzare. (Click pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.