După cine te iei în viaţă ? (Marcu 14 : 26 – 31)

După cine te ieiDupă ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” [Matei 26 : 33 „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”] Şi Isus i-a zis : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Punga spartă, Hagai 1.1-15

Hagai 1.1-15I. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :

 • Poporul acesta zice : „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului !” De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel : „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată ?” Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor :

 • Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre !

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Mai întâi !

Mai întâiÎn Noul Testament avem expresia mai întâi. Altfel spus ce este important şi ce este mai puţin important ! Sau : Fă-ţi ordine în priorităţi !

Şapte aspecte ale vieţii de credinţă : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Gânduri XXVIII

 • Gânduri XXVIIICa să conduci o maşină nu îţi trebuie mult de la ea … doar o cheie ! Ca să intri într-o casă, la fel, nu ai nevoie decât de ceva mic : cheia de la intrare ! Noi pierdem în viaţă, pentru că lăsăm numai puţin de la noi ! Dar acel puţin … conduce multul !

 • Purtători de fărădelegi sau purtători de Christos ? Depinde de alegerea personală ! Fabrici de vorbe sau difuzoare divine, care redau ce rosteşte Dumnezeu ?

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Pilda smochinului neroditor sau Învaţă de la smochin, (Luca 13.1-9)

Pilda smochinului neroditorÎn vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Dreptatea Divină, (2 Samuel 21.1-9,14)

Dreptatea DivinăPe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, şi Domnul a zis : „Din pricina lui Saul şi a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniţi, este foametea aceasta.” Împăratul a chemat pe gabaoniţi să le vorbească. – Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămăşiţă a amoriţilor ; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurământ, şi totuşi Saul voise să-i ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel şi Iuda. – David a zis gabaoniţilor :
Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Învaţă pe copil, (Proverbe 22 : 6)

Proverbe 22.6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22 : 6)

Cine a scris aceste cuvinte ? Împăratul Solomon. În Proverbe 1 : 1 – 2 este scris : „Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii … ”. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Ajutor Elena Vişinoiu

Indicatoarele din zonăÎn luna decembrie 2014, am răspuns invitaţiei de-a merge în sudul ţării. Un frate din judeţul Timiş, auzind acest lucru, ne-a rugat să trecem şi pe la mama lui, în localitatea Săceni, judeţul Teleorman, (la aproximativ 60 de kilometri, de localitatea unde urma să mergem). Trebuia dus câte ceva, dar ne-a spus să nu ne speriem de ce vom vedea. În data de 20.12.2014 am ajuns acolo. Temperatura era undeva sub zero grade Celsius. Mama, (care este şi nevăzătoare), locuieşte cu o fată, care are probleme psihice … fata a venit desculţă până la maşină ! Continuarea

Publicat în Evenimente | Lasă un comentariu

Dumnezeu are putere … pentru tine, sau contra ta, (Exod 14)

Dumnezeu are putere, Exod 14Faraon şi-a pregătit carul de război şi şi-a luat oamenii de război cu el. A luat şase sute de care de luptă cu oameni aleşi şi toate carele Egiptului ; în toate erau luptători … Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, şi apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit ; şi toţi caii lui faraon, carele şi călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineţii, Domnul, din stâlpul de foc şi de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor şi a aruncat învălmăşeala în tăbăra egiptenilor. A scos roţile carelor şi le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Despre epuizarea tuturor resurselor… de împotrivire spirituală ! (Iona 1)

IonaCe pot să fac pentru a îmi îndeplini voia ? În teologie se vorbeşte de liberul arbitru, (puterea de decizie personală). De sine însuşi a ascultat Iona când a decis să-şi facă pe plac, dar de Dumnezeu a trebuit să asculte, după aceea … când oricum nu mai avea nimic de ales ! Şapte lucruri pe care omul necredincios, le practică, mai ales atunci când este în necaz … (oare nu suntem şi noi la fel uneori ?) :

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Cum să iau o decizie bună ? (Ioan 1.29-34)

Cum să iau o decizie bună!A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică [gr. airōn, înseamnă a lua, a ridica, a transporta; este echivalentul ebr. nasa/h. Este folosit de două ori în N.T. : aici şi în Luca 19 : 22 „Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat … ”.] păcatul lumii! El este Acela despre care ziceam : „După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis : „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” (Ioan 1 : 29 – 34)
Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 comentariu

Pilda Talanţilor, III. Ce ne dă / ia Dumnezeu ?

Dumnezeu a dat !„Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are [lit. la tot cel ce are] zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos ; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are ! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară : acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25 : 28 – 30). Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete | Lasă un comentariu

Pilda talanţilor, II, (Matei 25 : 26)

Pilda talanţilor, IIUn alt cuvânt din aceeaşi familie cu ponēre (Matei 25 : 26) este ponēra (fiind folosit de cincisprezece ori) şi se referă la :

 1. Gânduri : „Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!” Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele [gr. ponēra] în inimile voastre?”. (Matei 9 : 3 – 4)

 2. Om : „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău [gr. ponēra] scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui”. (Matei 12 : 35)

 3. Naţiune (de patru ori este folosit cuvântul, pentru a arăta răutatea contemporanilor Domnului Isus) :

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Psalmul 23

Psalmul 23Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi
şi mă duce la ape de odihnă ;
îmi înviorează sufletul
şi mă povăţuieşte pe cărări drepte,
din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ;
îmi ungi capul cu untdelemn,
şi paharul meu este plin de dă peste el.
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele,
şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.
(Psalmul 23) Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

A doua gură II, (Luca 21 : 15)

A doua gură, IIÎn Luca 21 : 15 avem notate cuvintele Domnului Isus, care le-a spus ucenicilor Lui : „ … vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri”.

Trei surse din care omul se poate inspira, atunci când vorbeşte :

I. Duhul Sfânt. Câteva exemple de gură a doua, (adică de cuvinte inspirate care lasă ascultatorul fără replică) : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

A doua gură, (Luca 21 : 15)

A doua gură!Ţineţi bine minte să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde ; căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.” (Luca 21 : 14 – 15). La fel cum sunt urechi de auzit, (care diferă de urechile fizice, pe care omul le are din naştere), aşa sunt şi ochii de văzut şi gura de vorbit. O gură care vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Pilda Talanţilor, (Matei 25 : 14 – 30)

Pilda TalanţilorNu cumva sunt eu ? Caracteristicile eu-lui, ale omului plin de el, care nu va ajunge în Cer …

Stăpânul său i-a răspuns : „Rob viclean [gr. ponēre, înseamnă răutăcios] şi leneş [gr. oknēre ponēre şi oknēre … este interesant jocul de cuvinte din greacă] ! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat ; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu ! Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Gânduri XXVII

 • Gânduri XXVIIRomanii făceau parte din supremaţia aflată la putere ! De aceeea şi-au şi permis să-şi bată joc de-un Om nevinovat. Pilat, una spunea în public, („ … nu găsesc nicio vină în El”, Ioan 19 : 4) şi altceva se petrecea în spate, în ascuns : „Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau : „Plecăciune, Împăratul iudeilor !” Şi-I dădeau palme.” (Ioan 19 : 1 – 3). De ce ? Din moment ce Isus era nevinovat !? Ce înseamnă făţărnicia în realitate … nu în declaraţii ! Cât de păcătos putea fi Pilat ! Dar noi nu suntem la fel ? Cum trăim cu Isus în public, când ne văd ceilalţi şi cum trăim în ascuns ? Isus este Acelaşi, dar noi avem comportamente diferite faţă de El !

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Inima sau Viaţa interioară, (Matei 23.1-23)

Conform Dex, (din punct de vedere figurat), inima este : considerată ca fiind : 1. sediu al sentimentelor umane şi 2. centru şi simbol al vieţii sufleteşti.
Inima sau Viaţa interioară, 1În Matei 23 : 1 – 23, avem un exemplu de radiografiere spirituală … Domnul Isus le vorbea iniţial doar ascultătorilor şi ucenicilor Lui, după care are un mesaj pentru elita religioasă din acele vremuri … Erau oameni care la exterior păreau a fi credincioşi, dar în inima lor erau departe de Dumnezeu ! Nu ştiau în mod practic faptul că de Dumnezeu nu se puteau, (şi nu ne putem) ascunde ! Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

„Aduceţi-mi o sabie !” Despre intermediere, (I Împăraţi 3.24).

Aduceţi-mi o sabie, 1Aduceţi-mi o sabie.” Au adus o sabie înaintea împăratului” (I Împăraţi 3 : 24). Dar sabia nu a fost folosită pentru a tăia ceva fizic. Ea a fost folositoare pentru a produce o despărţire în domeniul spiritual, nevăzut. A dat pe faţă sentimentele sufletului … aşa s-a putut afla ce era în inima femeilor care căutau judecata, una pe drept, alta pe nedrept. Una având dreptatea … cealaltă cerând-o ! Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

Credinţa veritabilă ! (I Ioan 1.1-2)

Credinţa pipăibilă!Credinţa veritabilă … este pipăibilă ! Ioan scrie în I Ioan 1 : 1 – 2 aceste cuvinte :
1. „Ce era de la început,
2. ce am auzit,
3. ce am văzut cu ochii noştri,
4. ce am privit şi
5. ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii – pentru că

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

De vorbă cu Învierea şi Viaţa ! (Matei 22.23–33)

Tare vă mai rătăciţi, 1În aceeaşi zi, au venit la Isus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare : „Învăţătorule, Moise a zis : „Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său şi să-i ridice urmaş.” Erau, dar, la noi şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit ; şi, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot aşa şi al doilea, şi al treilea, până la al şaptelea. La urmă, după ei toţi, a murit şi femeia. La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea ? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.” Drept răspuns, Isus le-a zis : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

Prăpastia interioară, (Pilda bogatului şi a lui Lazăr), Luca 16.19-31

Prăpastia interioarăEra un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire ; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului ; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
Cu vremea, săracul a murit ; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat :

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

Ce să faci pentru a nu avea probleme ? (II), Matei 17.24-27

Ce să faci pentru a nu avea probleme, IIContinuare la : Ce să faci pentru a avea probleme ? (I). Publicat în 23 Septembrie 2013.                                                                     Câteva învăţături din Matei 17 : 24 – 27 :„Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?” „Ba da”, a zis Petru” (Matei 17 : 24 – 25). Continuarea

Publicat în Ştiri | Comentarii oprite

Dependenţa de Egipt sau Robia interioară, (Exod 13.3)

Dependenţa de EgiptDupă ce evreii pleacă din Egipt, Moise le reaminteşte că au : „ … ieşit din Egipt, din casa robiei ; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13 : 3). Erau ieşiţi fizic, dar trebuiau să înveţe să iese şi spiritual. Ei nu mai erau sub autoritatea lui Faraon.
Această dezrobire a avut trei etape :
1. Ieşirea şi implicit drumul prin pustiu,
2. Noua viaţă şi
3. Noua ţară în care ar fi trebuit să intre.

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

Cârtitorii, (Iuda 16)

CârtitoriiEi sunt nişte cârtitori [gr. mempsimoiroi, reclamanţi. Conform Dex reclamantul este o : „Persoană care face o reclamaţie”, iar reclamaţia este definită ca fiind o „plângere, jalbă / sesizare prin care se cere ceva sau se aduc anumite învinuiri cuiva” Dex.], nemulţumiţi [gr. gongystai, persoane veşnic nemulţumite] cu soarta [trad. Gala Galaction : starea] lor; trăiesc după poftele lor [G.G. Umblând cum îi poartă poftele]; gura le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc pe oameni pentru câştig.”

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

Distragerea atenţiei sau Noutăţi vesele, (I Samuel 30.8-9)

Noutăţi veseleŞi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Şi David a pornit, el şi cei şase sute de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă.” (I Samuel 30 : 8 – 9).
Oamenii care erau cu David, aveau ceva de făcut pentru recâştigarea familiilor lor, dar în loc să meargă până la capăt, din cei şase sute plecaţi pe această cale, două sute s-au oprit la pârâul Besor. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

Pilda celor doi fii sau Încăpăţânatul iremediabil, (Matei 21.28–32)

Încăpăţânatul iremediabilCe credeţi ? Un om avea doi feciori ; şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis : „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea !” „Nu vreau”, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus. S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns : „Mă duc, doamne !” Şi nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său ?”
„Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a zis : „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut : şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.” (Matei 21 : 28 – 32). Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Reacţia omului … la necaz ! (I Samuel 30.1-9)

Ieşirea din criză 3Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul, după ce luaseră prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul şi plecaseră.
David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi fiicele lor, fuseseră luaţi prinşi. Atunci David şi poporul care era cu el au ridicat glasul şi au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David : Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate şi ele. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Lecţia peştelui, (Matei 17.27)

Lecţia peşteluiDar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.” (Matei 17 : 27).                                                             Petru a pescuit un peşte care avea un ban în gură ! Oare cum a mai muşcat şi din momeală ? Nu-i ajungea cât avea ? Avea un ban ce-i mai trebuia şi mâncare ? Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Defăimătorii, (I Cor. 5.9–11)

Defăimătorii, 19 August 2014În limba greacă cuvântul folosit este loidoroi şi este folosit în Noul Testament numai de două ori şi anume în :

 1. I Cor. 5 : 9 – 11 : „V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume.

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Vegheaţi ! 5) Pilda celor zece fecioare, (Matei 25.1-13)

Vegheaţi, 1De ce trebuie vegherea ? La ce ne ajută ? Din Pilda celor zece fecioare, învăţăm că cinci dintre ele, (aceasta însemnând practic jumătate din numărul total), nu au vegheat, de aceea nici nu au ajuns cu Mirele ! Vegheaţi (gr. grēgoreite, literal : staţi treji), este folosit de zece ori în Biblie, (în Noul Testament) : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Pilda celor zece fecioare. 4) Vegherea, (Matei 25.1-13).

Vegheaţi !Vegheaţi [gr. grēgoreite, sensul literal este : staţi treji], dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25 : 13) … „Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind !” (Luca 12 : 38).
Există cel puţin două feluri de veghere, prima este cea fizică, iar a doua este cea spirituală. Diferenţa dintre vegherea trupului şi vegherea inimii apare în Cântarea cântărilor 5 : 2, (de exemplu), unde scrie : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Pilda celor zece fecioare sau Trei ingrediente ale vieţii de veghere. 3) Dărnicia şi binefacerea, (Matei 25.1-13)

DărniciaDărnicia şi binefacerea au legile lor. Nu trebuie să dau oricui şi oricum, numai fiindcă cineva îmi cere ! Nu – ul este strict necesar pentru viaţa de credinţă ! Cui trebuie să-i dau şi cui nu am voie să îi dau ? Ce să dau şi ce să nu dau ? Aici nu este vorba de zgârcenie ci de cum să facem voia lui Dumnezeu şi să nu ne amestecăm în judecăţile Lui. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Pilda celor zece fecioare. 2) Prevederea, (Matei 25.1-13)

PrevedereaUn alt ingredient al vieţii de veghere, este prevederea, care ne face să vedem necesitatea facerii milei în plus. Fecioarele înţelepte au văzut dinainte că vor trebui să care şi vasele cu untdelemn de rezervă, dacă vor ca totul să iese bine … aşa că au ales să aibă un bagaj în plus.
Termenul Biblic pentru prevedere este chibzuinţa !
Chibzuit este cel : Care judecă o situaţie cumpănind toate eventualităţile ; socotit, cumpănit. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Pilda celor zece fecioare sau Trei ingrediente ale vieţii de veghere.1) Disponibilitatea, (Matei 25.1-13)

Pilda celor zece fecioare, 1Din Pilda celor zece fecioare putem învăţa care sunt aceste ingrediente : prevederea, (chibzuinţa), comoditatea versus disponibilitate şi cum se face binefacerea. Câteva observaţii despre disponibilitate şi opusul ei : comoditatea. Omul comod face strictul necesar, când i se cere ceva, pe când omul disponibil face mila în plus. Un text care rezumă foarte clar învăţătura despre disponibilitate este Matei 5 : 38 – 48 :  Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Născocitori (inovatori / inventatori) de rele, (Romani 1.30)

Făcătorii de releÎn Romani 1 : 30 este scris despre : „ … bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi … ”.
Omul are două modele de viaţă : Cel Bun sau cel rău ! Poate inventa lucruri prin care să îmbunăţească viaţa semenilor lui, sau să facă lucruri prin care să le înrăutăţească viaţa !
Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Forma de evlavie, (2 Timotei 3.1-5)

Forma de evlavieÎn II Timotei 3 : 1 – 5, apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, … fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi ; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu ; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia”. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Hula împotriva Duhului Sfânt, (Matei 12.28, 31–32)

Hula împotriva Duhului Sfânt„ … Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu … De aceea vă spun : orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor ; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat ; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” (Matei 12 : 28, 31 – 32). Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Vorbirea în alte limbi. Câteva consideraţii generale, (1 Corinteni 14.18)

Vorbirea în alte limbiPentru a putea fi bine studiat, orice subiect din Biblie trebuie abordat în anumite condiţii.

 • Contează, întâi ca subiectul să fie studiat în contextul Bibliei, ca întreg, nu privind doar o singură carte. Din I Corinteni, capitolul 14, există studii în care se extrag doar părţile negative. O floare din care am smuls câteva petale nu mai este de fapt o floare … ci doar ce a rămas din ea …

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Porniri răutăcioase, (Romani 1.28–29, 32)

Porniri răutăcioaseFiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire … de porniri răutăcioase … Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1 : 28 – 29, 32). Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Zeciuiala, (Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18,12, Maleahi 3.10)

ZeciuialaTrei cu trei ! Trei întrebări, care au fiecare câte trei răspunsuri.  I. De ce să dau zeciuiala ? 1. Este o cerinţă care există dinainte de Legea lui Moise. Prima dată apare în Geneza 14 : 20, unde este scris despre Melhisedec care a zis : „Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate”. Unii creştini argumentează că zeciuiala ţine de Lege, iar noi nu suntem justificaţi prin Legea lui Moise !

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , | Comentarii oprite

Defectele … de treabă ! (Iacov 2.4)

Defectele de treabă!Fiecare om are calităţi şi defecte, unele doar cunoscute altele întreţinute, conştient sau inconştient. Defectele de treabă, (ştim expresia : Este un om de treabă), sunt cele pe care noi le considerăm a fi prea mici, neglijabile. Pot fi obiceiuri rele, dar cu care se poate trăi ! De exemplu, lipsa de punctualitate sau plăcerea de-a întârzia numai puţin.

Pentru posesorul acestui defect, minutul întârziat nu este nicio problemă, dar pentru omul punctual, stilul acesta de viaţă este de condamnat. Ce este interesant, este faptul că omul perfect în privinţa punctualităţii, poate fi judecător de profesie ! Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

În posesia lucrurilor ! (Marcu 4.19)

În posesia lucrurilorOmul nu are nevoie de multe lucruri, ci de mult Cer ! Numai că, este orbit să nu vadă realitatea şi astfel să-şi risipească din viaţă umblând după nimicuri. Apostolul Pavel spunea despre cei : „ … a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (II Corinteni 4 : 4).

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , | Comentarii oprite

Gânduri XXVI

 • Gânduri XXVI.2Ce să faci când eşti nedreptăţit ? Apostolii au spus adevărul şi atât ! Nu s-au apărat cu nimic … Nedreptatea era la putere ! Cum ar fi putut să le facă dreptate ? (Fapte 5 : 27 – 32) …

 • Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.” (Proverbe 21 : 33). Omul trebuie să îşi facă partea lui, cu încrederea în Domnul însă … !

 • Viaţa între duşmanii Vieţii ! Aşa trăiau evreii în Egipt şi la fel trăim şi noi ; (pentru viaţa din Egipt, a se vedea Exod 1 : 15 – 22 ; pentru viaţa de acum : 22 de milioane de avorturi între 1958 şi 2008) ! Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Să nu se fi născut … (Matei 26.17-25)

Matei 26.24, 1În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis : „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile ?” El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i : „Învăţătorul zice : „Vremea Mea este aproape ; voi face Paştile cu ucenicii Mei în casa ta.” Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit paştile. Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , | Comentarii oprite

Uzul şi abuzul … de Har ! (Numeri 32.23)

Abuzul de Har!Care este viteza de deplasare a păcatului ? Sau : Cu cât merge păcatul pe oră ?! De ce este important de ştiut acest lucru ? Pentru că Moise spunea : „Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.” (Numeri 32 : 23). Se referea la urmările păcatului, la consecinţele lui, la faptul că Dumnezeu ştie să Îşi şi disciplineze păcătuitorii conştienţi, care cu bună ştiinţă, sau de bunăvoie aleg să-I calce voia ! Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Gânduri XXV

 • Înduri gânduri, 1Înduri … gânduri ?

 • În Geneza 37 : 4 scrie despre fraţii lui Iosif că : „ … au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească”. Cine erau cei care „ … nu puteau … ” ? „Fraţii lui …” ! Aşa începe versetul 4. Nu puteau să îi spună vorbe bune, dar totuşi puteau să îl urască, apoi „l-au urât şi mai mult” (v. 5), după Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Sfaturi şi întrebări venite … de sus !

Iov 42.6, 1Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine ;
dar acum ochiul meu Te-a văzut.
De aceea mi-e scârbă de mine
şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă
.”

Iov 42 : 5 – 6

Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Comentarii oprite

Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)

Iov 37.21, 2Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion : erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Gânduri XXIV

 • Gânduri XXIV, 1Despre comportarea cu oamenii dificili ! Cum să te comporţi cu Laban ? Ia-i averea, fură-i idolii … după aceea fugi ! Şi-apoi plânge-te că ai probleme şi roagă-L pe Dumnezeu să te ajute … fiindcă Laban te urmăreşte ! Din Biblie putem învăţa şi ce să nu facem, dacă vrem să ne fie bine !

 • Nu ne place nici vremea posomorâtă, dar nici omul posomorât, încruntat ! Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Hrăpăreţii, Matei 7.15, Luca 18.11, 1 Corinteni 6.10

Mâini, Ps. 24.4Definiţie. Conform Dex, hrăpăreţ este cel : „Care încearcă prin orice mijloace să se îmbogățească ; lacom de avere, avid de câștig ; rapace”. Sinonime sunt : Farsor, pungaş, pezevenghi, escroc. Hrăpăreţul este diferit de zgârcit, dar şi de lacomul de bani !

Una dintre definiţiile cele mai plastice ale cuvântului lácom este din anul 1939 : „Avid, pofticĭos, nerăbdător să apuce ceĭa ce dorește” : lupu e lacom de carne, porcu e animalu cel maĭ lacom. Fig. Om lacom de banĭ, de glorie. Cu lăcomie: a mînca lacom”. (Scriban, 1939). Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Unde duce drumul pe care mergi ? Sau Joaca cu păcatul ! (Numeri 22.32)

Unde duce drumul pe care mergiÎngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori ? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare, înaintea Mea”. (Numeri 22 : 32) Pentru Balaam, poate era în regulă dar nu şi pentru Dumnezeu. El poate credea că este doar o neascultare din care îşi va reveni, fiindcă Domnul este Bun ! Dumnezeu i-a spus, dar el nu a luat în seamă Cuvântul ! Din acest verset putem învăţa cel puţin trei adevăruri : Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , | Comentarii oprite

Călcătorii de cuvânt, (Romani 1:29, 31)

??? (Mount Fuji and Plum Blossoms, Japan))Text : Romani 1 : 29, 31 „Astfel, au ajuns  … fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă”A călca înseamnă : A nu respecta o hotărâre, o lege, o obligaţie etc.”. Verbul a respecta, are următoarele înţelesuri : 1. A simţi şi a manifesta respect faţă de cineva sau de ceva; a cinsti, a stima. • A acorda atenţia cuvenită, a ţine seamă de …, a nu neglija.  2. A nu se abate de la un contract, de la o lege, de la un angajament etc. Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

Şoptitorii, (Romani 1 : 28 – 29)

ŞoptitoriiFiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori (gr. psithyristas) … ”. (Romani 1 : 28 – 29). Continuarea

Publicat în Meditaţii Biblice | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite