CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


FOAIA CREŞTINULUI NR. 225 / 24 IUNIE 2018

• Sunt un creştin adevărat
• Lapsus
• Proverbe armeneşti despre mamă
• Minte bolnavă – trup bolnav
• Citirea Bibliei [revista este aici]


CĂSĂTORIE : FLAVIUS  DANIEL ŞI ANA BORAN

SÂMBĂTĂ 23 IUNIE 2018, DE LA ORELE 12 : 30

[INVITAŢI : PASTOR NELU KOVACS / SLATINA PRECUM ŞI

ANDREI & CAMELIA CIURDAŞ]

Vă aşteptăm cu drag ! [Transmisie live pe : www.cezareea.ro]


PSALMUL 34 : 6, CÂND STRIGĂ UN NENOROCIT, DOMNUL AUDE ŞI-L SCAPĂ !

Când strigă [ebr. qara, „a striga, a proclama, a citi”] un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui”. (Psalmul 34 : 6)

Ce înseamnă strigă ? Este sinonimul lui a ţipa ? Trebuie să strig aşa de tare, încât să mă audă Dumnezeu din Cer ?

 


CAUZELE NEASCULTĂRII DE DUMNEZEU. EVREI 4 : 1 (III.3) NECREDINŢA

Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă [gr. apistias], care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu …
Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei [gr. apistianlor”. (Evrei 3 : 12, 19)

Gr. apistias se poate traduce cu „fără credinţă, fără încredere”, dar poate avea şi sensul de „trădare a încrederii” cuiva …


SĂ NU SE POMENEASCĂ VENIT PREA TÂRZIU, EVREI 4 : 1 (II)

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească[gr. dokēvenit prea târziu [gr. hysterēkenai]”. (Evrei 4 : 1)

Întrebarea este : Cât rămâne în picioare făgăduinţa mântuirii ? Până în ce dată, un om care vrea să fie mântuit, poate fi sigur că rugăciunea lui este ascultată ?


VENIT PREA TÂRZIU

Ajuns la timp sau Venit prea târziu ? La ce oră să merg la Isus (să-L chem în viaţa mea) ?

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomeneascăvenit prea târziu”. (Evrei 4 : 1) Promisiunea Lui Dumnezeu încă este valabilă 


PILDA NUNŢII FIULUI DE ÎMPĂRAT [MATEI 22 : 1 – 14]

Pilda Nunţii Fiului de împărat sau Ce să faci pentru a nu ajunge la Nunta Lui ?

Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis : „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.


GÂNDURI XXXVIII

1Rugăciunea

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis :

„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.” El le-a zis : „Când vă rugaţi, să ziceţi  …


PIATRA DIN MINTE ŞI PIATRA DIN REALITATE

Surprizele Harului !

Femeile ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. (Marcu 16 : 1 – 4)


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2018. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.