VĂ INVITĂM LA UN TIMP DEDICAT APROPIERII DE DUMNEZEU !

INVITAŢI (pentru mesajul Biblic) :

NICU STOIA (Timişoara) / JOI, 21 martie 2019

MIHĂIŢĂ DĂNILĂ / VINERI, 22 martie 2019

De la orele 18 – 20 sau live pe : http://www.cezareea.ro/transmisie-live/


ZIUA RUGĂCIUNII

Duminică 24 Martie 2019

[de la ora 9 – 20 : 00]

Cu ajutorul Lui Dumnezeu la Cezareea va fi Ziua rugăciunii

Biserica Penticostală nr. 1 Cezareea ● Strada Castanilor nr. 119 ● cod 320 030 ● Telefon mobil : 0040 – 0742. 061 905 (Dan Hîrtie)

Orarul (estimat) este următorul : …


PSALMUL 23 sau PURTAREA DE GRIJĂ A LUI DUMNEZEU PENTRU FIECARE CREDINCIOS

Trei meditaţii din acest psalm. Domnul este Cel care stabileşte :

  • nivelul de trai pentru oile din Turma Lui,
  • traseul pe care-l au de parcurs zi de zi şi
  • El este Modelul nostru pentru viaţa de pe pământ

CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


JUDECAŢI VOI SINGURI CE ESTE DREPT, I, [Luca 12 : 57 – 59]

Autoevaluarea comportamentului greşit sau Aducerea la pocăinţă

Şi pentru ce nu judecaţi şi voi singuri ce este drept ? Când te duci cu pârâşul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el ; ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi temnicerul să te arunce în temniţă. Îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi cel mai de pe urmă bănuţ”. (Luca 12 : 57 – 59)


FOAIA CREŞTINULUI, NR. 263 / 17 MARTIE 2019

• Lumini peste veacuri (vol. I). Savonarola
• Abia pictezi un singur tablou
• Mamă îndurerată
• Proverbe armeneşti. Popor
• Iubire sau moarte 
• Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?


PILDA VIERILOR / VITICULTORILOR sau Harul, păcatul (nedreptatea) şi plata păcatului (I), [MARCU 12.1-12] Pilda vierilor se referă la o vie (poporul evreu, care din punct de vedere religios se afla în administrarea unor vieri / viticultori („preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii”, Marcu 11 : 27) cărora chiar în acele momente Domnul Isus le vorbea (Marcu 12 : 1) Li se amintea că ei erau aflaţi în arenda viei, nu în proprietatea ei, iar Proprietarul îi avertiza că vremea Harului era limitată pentru ei şi că avea să vină timpul socotelilor, în care aveau să plătească pentru răul făcut altora şi pentru împotrivirea lor voită faţă de Dumnezeu


PILDA BOGATULUI CĂRUIA I-A RODIT ŢARINA sau Natura umană / nemulţumirea (III), Luca 12.13-21

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?” Apoi le-a zis : „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”. (Luca 12 : 13 – 15) 

Problema lui (căruia numai el i-a dat glas), de fapt era problema celor mai mulţi


PILDA BOGATULUI CĂRUIA I-A RODIT ŢARINA sau Natura umană / nemulţumirea (II), Luca 12.13-21

II. Natura umană / firea îşi vede în special nevoia de lucruri, (dar oare de câte lucruri avem nevoie cu adevărat) ?

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră”. (Luca 12 : 13)

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis : „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. (Evrei 13 : 5) …


HARUL, NEDREPTATEA ŞI PLATA PĂCATULUI [Pilda vierilor / viticultorilor, Marcu 12.1-12]

Credinciosul deşi are parte de Harul Lui Dumnezeu, totuşi poate să aleagă să-i facă o nedreptate semenului lui, alegând să trăiască în păcat, dar trebuie să ştie că dacă nu-şi repară greşelile, va ajunge cândva să plătească pentru alegerile lui. Un alt aspect este faptul că un creştin nu este scutit de necazuri, (el poate avea parte şi de nedreptate


MATEI 25.1-13, PILDA CELOR ZECE FECIOARE (7.4) Înfrânt sau biruitor ?

III. Am o viaţă de credinţă dominată de înfrângeri sau trăiesc o viaţă de biruinţă ? Sunt plin cu (de) Duhul Sfânt?

Unii dintre evreii din vremea Ieşirii din Egipt, aveau o viaţă dublă


MATEI 25.1-13, PILDA CELOR ZECE FECIOARE (7.3) Scoate lumea din tine !

II. Ieşirea (scoaterea) lumii din noi (sinonimul fiind botezul în Duhul Sfânt, urmat de trăirea în sfinţire)

La miezul nopţii, s-a auzit o strigare : „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare !” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele … cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”. (Matei 25 : 6 – 7, 10)


CUM SĂ REACŢIONEZ LA BATJOCURĂ ? [LUCA 23 : 35 – 43]

Adevărul central : Pentru că vreau să am o viaţă binecuvântată, decid să nu-mi bat joc de nimeni, oricât de neînsemnat mi s-ar părea mie că este acel om !

Definiţia cuvântului batjocură : Luare în râs, bătaie de joc ; vorbă, faptă, lucru de râs, de ocară, de insultă”. (Dex) 

Luarea în derâdere este sinonimul expresiei bătaie de joc


III. TREI PAŞI FĂCUŢI PENTRU APROPIEREA DE DUMNEZEU ŞI CUNOAŞTEREA LUI : EXPRIMAREA RECUNOŞTINŢEI FAŢĂ DE DUMNEZEU 

În Deuteronom 28 : 12, cerul este comparat cu o comoară. În alte traduceri ale Bobliei, sinonimul pentru comoară este :

  1. depozitul de recompense”. (New International Version )
  2. vistieria bogată”. (New Living Translation )
  3. depozitul Său abundent”. (Berean Study Bible)

ÎNCURAJAREA LUI DUMNEZEU SAU MAI FĂ ÎNCĂ UN PAS ! [Isaia 40 : 21 – 31] Privirea (punctul de vedere, felul în care cineva vede un anumit lucru) poate fi :

  1. de sus în jos, (v. 21 – 25, din Cer pe pământ, aşa vede Dumnezeu, EL are privirea de ansamblu în timp şi în spaţiu),
  2. de jos în sus (v. 26, aşa este invitat să vadă căutătorul de Dumnezeu) şi
  3. înspre interior, (v. 27 – 31, cel care trăieşte, în închisoarea trăirilor interioare, fiind prizonierul propriilor stări sufleteşti)

„LA MULŢI ANI” ESTE CAM PUŢIN, VĂ DORIM VIAŢĂ VEŞNICĂ! [DANIEL 6 : 19 – 22]

„Veşnic să trăieşti, împărate !” Din această urare putem învăţa că există trei aspecte care descriu viaţa unui om :

1. Lungimea vieţii : „Veşnic”,
2. Calitatea ei : „să trăieşti”, şi
3. Stabilitatea vieţii : „ … împărate” !


 CINE ZIC OAMENII CĂ SUNT EU ? [MATEI 16.13, MARCU 8.27, LUCA 9.18] Mergând pe drum înspre o anumită direcţie, fiind într-o anumită zonă sau în momentele de rugăciune, tot timpul avem cu noi întrebări la care aşteptăm un răspuns.

Dar în acele momente, când Domnul Isus a pus această întrebare a avut cu totul alte considerente decât avem noi / eu atunci când punem / îmi pun întrebarea : Cine zic oamenii că sunt eu ?


AUTOEVALUAREA (II)

Pentru a avea o viaţă binecuvântată este necesar :

1. să-mi autoevaluez viaţa spirituală,

2. să constat care este situaţia mea reală înaintea Lui Dumnezeu şi

3. să parcurg cel puţin trei trepte pentru a-mi reface relaţia spirituală cu Domnul Isus, (ruptă prin păcat)


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2019. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.