Sentimentele / stările sufleteşti pot fi înşelătoare ! (Geneza 40.7-8)

II Corinteni 4.17Mai marelui paharnicilor, un vis neînţeles i-a adus în suflet neliniştea, deşi avea de fapt motiv de bucurie ! Ar fi trebuit să se bucure … peste trei zile avea să scape şi totuşi nu era bucuros ! Mai mult chiar şi mai marele pitarilor care ar fi trebuit să fie trist, se bucură, (deşi numai motiv de bucurie nu avea) : „Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis … ”. Unul era trist deşi ar fi putut să se bucure, celălalt a început probabil să se bucure, deşi ar fi avut un motiv de mâhnire ! Continuarea

Publicat în Gândul zilei | Etichete | Lasă un comentariu

Pentru creştin, întâmplarea este o bucăţică din planul lui Dumnezeu, pentru viaţa lui ! (Geneza 40.1)

I Împăraţi 12.24În viaţa creştinului, întâmplarea este o bucăţică din planul lui Dumnezeu pentru el, (pentru credinciosul respectiv). Un exemplu clar este Iosif, prin câte întâmplări a trecut / câte i s-au mai întâmplat până a ajuns să devină Cineva … exact ce i-a vorbit Dumnezeu de la început că va fi !
De fapt, cât din ce ni se întâmplă … este întâmplare ? Există evenimente neplanificate de noi, care în realitate au un scop precis! Să vedem ce s-a mai întâmplat în viaţa lui Iosif, în perioada aceea, (mai corect spus, ce fapte s-au petrecut) : Continuarea

Publicat în Gândul zilei | Etichete | Lasă un comentariu

Cum intervine Dumnezeu, în ajutorul copiilor Lui ? (Luca 18.7-8)

Luca 18.7Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei ? Vă spun că le
va face dreptate în curând”. (Luca 18 : 7 – 8) 

În istoria poporului evreu, atunci când copiii Lui au avut probleme, Dumnezeu a intervenit prin cel puţin trei metode :

1. A folosit forţa supranaturală. Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete | Lasă un comentariu

Cartea vieţii mele ! (Apocalipsa 20.12-15)

Cartea aducerilor aminteDeşi nu va fi tipărită, fiecare dintre noi contribuie la scrierea unei cărţi personale. Despre această carte scrie în Carte, în Sfânta Scriptură. Apostolului Ioan i s-a dat să vadă, frânturi dintr-un eveniment care încă nu a fost şi anume Judecata finală, (la care vor participa toţi cei care au trăit pe acest pământ, fie că vor, fie că nu vor … deoarece dincolo, omul nu mai poate decide nimic) : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete | Lasă un comentariu

Dumnezeul Cel Atotputernic ! (Isaia 44.28)

CirusEu zic despre Cirus : „El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea [traducerea NIV, redă mai bine sensul din ebraică : „va realiza tot ce am pe plac”]; el va zice despre Ierusalim :             „Să fie zidit iarăşi !”, şi despre Templu: „Să i se pună temeliile !” (Isaia 44 : 28)  Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete | Lasă un comentariu

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Floriile ! (Ioan 12.12-16)

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, 24 Aprilie 2016A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând : „Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel !” Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris :
„Nu te teme, fiica Sionului ; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.” Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete | Lasă un comentariu

Vulpea şi găina, (Luca 13.31-35)

VulpeaÎn aceeaşi zi, au venit câţiva farisei şi I-au zis : „Pleacă şi du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare”. „Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia : „Iată că scot dracii şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine şi poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine ; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut ! Iată că vi se va lăsa casa pustie ; dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice : „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului !” (Luca 13 : 31 – 35) Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Lasă un comentariu

Ce-ar putea să spună Israel ? (Geneza 28.1-5 şi Psalmul 124.1-2)

Ce-ar putea să spună IacovDe n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum ! – de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră …”. (Psalmul 124 : 1 – 2) „Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat şi i-a dat porunca aceasta : „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi de acolo o nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Lasă un comentariu

Cadoul lui Iacov, (Geneza 32 : 13–15)

CămileCu o zi înainte de întâlnirea cu Esau, Iacov îi pregăteşte fratelui lui un dar. Oare ce valoare ar avea, acest cadou în banii noştri, la ora actuală, azi 28 martie 2016 ? (Calculul a fost făcut, considerând preţurile animalelor de pe piaţa liberă, iar socotelile au ţinut cont de preţul mediu / spre cel mai mic, nu preţul maxim). În Biblie scrie că Iacov : „A luat din ce mai avea cu el şi a pus deoparte, ca dar pentru fratele său, Esau :

Continuarea

Publicat în Gândul zilei | Lasă un comentariu

Amânarea ! (Mâine, Exod 8.10)

Castelluccio-50-ModificaExodul 8 : 10 „El a răspuns : „Mâine.” Şi Moise a zis : „Aşa va fi, ca să ştii că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru”.
Acest mâine, a contat foarte mult, pentru viaţa lui Faraon. Petru scria : „ … să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării”, (I Petru 2 : 12), nu mâine, adică … cândva ! Aşa i se şi face lui Faraon, în continuare iar acest mâine, (prin care el L-a amânat pe Dumnezeu), îl va mai auzi după aceea, din partea lui Dumnezeu, de câteva ori :

Continuarea

Publicat în Gândul zilei | Lasă un comentariu

Bogăţiile prea mari ! (Geneza 36.6-8)

bibliaInaugurăm o nouă categorie : Gândul zilei. Poate nu va fi afişat pe site în fiecare zi, dar sperăm să notăm constant, gânduri din citirea Bibliei, chiar dacă nu vor fi în ordinea cărţilor Bibliei.
Esau şi-a luat nevestele, fiii şi fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele şi toată averea pe care şi-o agonisise în ţara Canaan şi s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună, şi ţinutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. Esau s-a aşezat pe muntele Seir. Esau înseamnă Edom”. (Geneza 36 : 6 – 8) Istoria din familie se repetă ! În Geneza (cap. 13 : 1 – 6) scrie că :

Continuarea

Publicat în Gândul zilei | Lasă un comentariu

Gânduri XXXI

 • Gânduri XXXINabucodonosor / Nebucadneţar, (deşi nu era sigur dacă mai trăieşte), totuşi îl întreabă pe Daniel, (care era în groapă şi este clar că împăratul nu-l putea vedea acolo unde era) : „Daniele, robul Dumnezeului celui Viu, a putut Dumnezeul tău căruia Îi slujeşti necurmat să te scape de lei ?”. (Daniel 6 : 20) Aşa gândeşte şi vorbeşte un om care nu-L cunoaşte pe Dumnezeu. Iov, (credinciosul adevărat) spune : „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”. (Iov 42 : 2)

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Lasă un comentariu

Caracteristicile nebunului din Luca 12. 13-21, (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)

exit_greenDar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule !” (Luca 12 : 20) Dumnezeu nu-i spune nebun cuiva, aşa cum o fac oamenii ; EL nu acuză, nu spune aceste cuvinte cu patimă, (pentru că EL cunoaşte exact omul), ci Dumnezeu pur şi simplu, pune un diagnostic ! Domnul Isus îi învăţa pe ucenici despre faptul că există anumite gradaţii ale stărilor sufleteşti … de la mânie la revărsarea în afară prin cuvinte : Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Lasă un comentariu

Nebunul, (gr. aphrōn), Luca 12.20

Nebunul, Luca 12.20Conform Dex, nebun este un : „1. (Om) care suferă de o boală mintală ; alienat, dement. 2. (Om) lipsit de judecată dreaptă, de rațiune ; (om) nesocotit, necugetat, nechibzuit”. Ne- + bun.

Din punct de vedere Biblic, nebun este cel care nu vrea să ştie pe ce lume trăieşte ! Poate fi deştept, nu şi înţelept. Consideră că este real numai ceea ce vede, fără a lua în considerare, că viaţa într-o zi se va termina … fie că el vrea, sau nu vrea, fie că ştie şi crede în nemurirea sufletului, fie că nu crede ; fie că este convins de existenţa lui Dumnezeu, fie că o neagă. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Lasă un comentariu

Ţi se va cere înapoi sufletul ! (Luca 12.20)

Stair_Way_To_HeavenDar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul  şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?” (Luca 12 : 20)
Adevărul care este valabil pentru noi toţi este acesta : Ţi se va cere înapoi sufletul !

Trei gânduri din acest verset : Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Lasă un comentariu

Botezul în apă, (Matei 3.11)

Botezul în apă, Marcu 16.16În Matei 3 : 11, sunt redate cuvintele lui Ioan Botezătorul, care spunea : „Cât despre mine, eu vă botez [gr. baptizo] cu apă, spre pocăinţă [gr. metanoian] … ”.

Definiţie. În limba greacă pentru botez este folosit cuvântul baptizo, care se poate traduce prin imersiune sau scufundare. În urmă cu mai bine de două mii de ani, (la vremea scrierii Noului Testament), baptizo era folosit în literatura de atunci, pentru a descrie scufundarea unei corăbii sau a unui animal mort. Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Lasă un comentariu

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, (Gânduri), Luca 12.13-21

 • Pilda bogatului, Luca 12.13-21, GânduriCum văd eu viaţa mea şi ce priorităţi am şi cum vede Dumnezeu viaţa mea şi ce priorităţi spune EL că ar trebui să am !?
 • Urgentul (hambarele) şi importantul (mântuirea sufletului) ! Cu ce aleg să mă ocup ?
 • De fapt, nu mă interesează ce vrea Dumnezeu de la mine, ci doar să mi se îndeplinească dorinţa … şi cât mai repede !

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Lasă un comentariu

Ştiţi şi Calea ? (Ioan 14.4, 6)

Calea, Ioan 14.4Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”. (Proverbe 14 : 12) Adică drumul mi se pare foarte bun, dar de-abia la capătul lui, văd unde duce … până atunci poate observ doar indicatoarele care-mi semnalizează direcţia înspre care merg !  Destinaţia o văd numai la sfârşit. Din punct de vedere spiritual, se poate spune că spre iad, sunt trei drumuri / căi, care duc direct acolo. Toate aceste străzi au nume de oameni, care au fost la vremea lor deschizătorii de drum, constructorii acelor căi, (sau forme de trăire a vieţii). Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Lasă un comentariu

Su(b)punerea, (Romani 13.1-2)

Su(b)punerea, Romani 13.1-2Oricine să fie supus [gr. hypotassesthō. Este format din hupo şi tasso, lit. „sub + a determina / a decide / a stabili”, a subordona] stăpânirilor celor mai înalte ; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. 2 De aceea, cine se împotriveşte [gr. antitassomenos, lit. răzvrăteşte împotriva”] stăpânirii, se împotriveşte [gr. anthestēken, este format din anti + histemi, şi înseamnă : stă împotrivă, se opune, rezistă”. Mai este folosit numai în Romani 9 : 19] rânduielii [gr. diatagē, orânduirii / dispoziţiei / prevederii] puse de Dumnezeu ; şi cei ce se împotrivesc [gr. anthestēkotes] îşi vor lua osânda [gr. krima, condamnarea / sentinţa unui judecător]”. (Romani 13 : 1 – 2)

Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru Su(b)punerea, (Romani 13.1-2)

Luca 2.21-38, Trei categorii de credincioşi !

Luca 2.21-38, Trei categorii de credincioşiCum s-a ajuns la Templu ? Cum de au fost prezenţi în Templu, în acelaşi timp Iosif şi Maria cu Pruncul Isus, bătrânul Simion, precum şi Ana ? „Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţarea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului după cum este scris în Legea Domnului :

Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru Luca 2.21-38, Trei categorii de credincioşi !

Viaţa între „lupi”, (III), Trei caracteristici ale creştinilor, Matei 10.16-17

Păziţi-vă de oameniIII. Creştinii au trei caracteristici spirituale, fiind asemănaţi cu … oile, şerpii şi porumbeii !  Domnul Isus, înainte de-a-şi trimite ucenicii, face trei comparaţii :                       1. El îşi aseamănă trimişii, (apostolii) cu oile aflate în mijlocul lupilor. Ce ştiau ucenicii ? Că Păstorul cel Bun, avea să fie cu ei, prin Duhul Lui Cel bun şi Sfânt. Înainte de-a începe lucrarea spirituală, Domnul Isus le-a spus clar : Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru Viaţa între „lupi”, (III), Trei caracteristici ale creştinilor, Matei 10.16-17

Viaţa între „lupi”, II, (Matei 10.16-17)

Luca 10.3, Vă trimit ca pe nişte mieiII. Climatul ostil. Înainte de-a-i trimite pe cei doisprezece ucenici, Domnul le-a spus : „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor”. (Matei 10 : 16) În Ioan 10 : 11, Domnul Isus spunea : „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi”. Şi totuşi, El le-a poruncit ucenicilor Lui, să meargă între lupi … practic să se jerfească pentru El !? Ce şanse de supravieţuire avea o turmă formată din doisprezece oi, aflată în mijlocul unei haite de lupi ?

Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru Viaţa între „lupi”, II, (Matei 10.16-17)

Viaţa între lupi ! (I), Matei 10.16-17

Matei 10.16, (I)Iată, Eu vă trimit [gr. apostellō] ca pe nişte oi [gr. probata] în mijlocul lupilor [gr. lykōn]. Fiţi, dar, înţelepţi [gr. phronimoi „grijulii, prudenţi”] ca şerpii şi fără răutate [gr. akeraioi „inocenţi, nevinovaţi, inofensivi”, lit. neamestecat, adică pur, fără impurităţi] ca porumbeii. Păziţi-vă [gr. Prosechete] de oameni [gr. anthropon] … ”. (Matei 10 : 16 – 17)

Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru Viaţa între lupi ! (I), Matei 10.16-17

Gânduri XXX

 • Gânduri XXXIacov 1:17 „ … orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. Umbra care se mută este dată de soare … Chiar dacă soarele se mişcă şi eu trebuie să intru în nori, în necazuri, probleme … a trecut doar soarele, dar Creatorul soarelui a rămas, Isus este cu mine şi cu tine, (copilul Lui), în toate zilele !

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXX

Încrederea în Dumnezeu, indiferent de circumstanţe ! (Exod 2.1-10)

Fluviul NilUn om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată şi a născut un fiu. A văzut că este frumos şi l-a ascuns trei luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l-a uns cu lut şi cu smoală ; a pus copilul în el şi l-a aşezat între trestii, pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple. Fata lui faraon s-a coborât la râu să se scalde ; şi fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe roaba ei să-l ia. Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete | Comentariile sunt închise pentru Încrederea în Dumnezeu, indiferent de circumstanţe ! (Exod 2.1-10)

Isus stă … la uşă ! (Apocalipsa 3.20, Geneza 4.7)

La uşăIată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”. (Apocalipsa 3 : 20) În Geneza 4 : 7, Dumnezeu spune : „Nu-i aşa ? Dacă faci bine, vei fi bine primit ; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă ; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti”. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Isus stă … la uşă ! (Apocalipsa 3.20, Geneza 4.7)

„Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” (Matei 28.20, Ioan 11 : 21, 32)

Ioan 11.21, 32 şi Matei 28.20 „ … EU sunt cu voi în toate zilele !” (Matei 28 : 20) Versetul complet este : „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Amin”.  Isus este prezent chiar şi atunci când nu-L văd, dar vine vremea pentru : „Şi iată că … “. Vremea înţelegerii De ce – urilor, în care realizez că tot răul care mi s-a întâmplat în viaţă, la un moment dat … era sub controlul deplin al lui Dumnezeu ! Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” (Matei 28.20, Ioan 11 : 21, 32)

Dumnezeu aduce rezolvarea problemelor de care nu putem scăpa noi, prin puterea noastră! (Ghedeon, Judecători 6.1-22)

Isaia 50.10I. Ai probleme de ani de zile ? Poporul Evreu erau sub ocupaţie de şapte ani, adică aveau ceva de care nu puteau să scape, (mai puţin contează numele problemei : Madian poate reprezenta / sau însemna : boala, datoriile de care nu mai scapi, neînţelegerile în familie) etc. Poate că totul se datoreză neascultării de Dumnezeu ! „Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului ; şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani”. (Judecători 6 : 1) Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru Dumnezeu aduce rezolvarea problemelor de care nu putem scăpa noi, prin puterea noastră! (Ghedeon, Judecători 6.1-22)

De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! (2 Samuel 12.1-7)

II Samuel 12.1-7Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis : „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi. Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase ; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui ; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! (2 Samuel 12.1-7)

Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii, (II), Luca 7.11-23

Rezilienţa, IIUcenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe : „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis : „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm : „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii, (II), Luca 7.11-23

Gânduri XXIX

 • Gânduri XXIXDiavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis : „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. (Matei 4 : 8 – 9) Împărăţiistrălucire etc. Momeli ! Cum vede însă Dumnezeu pământul ? Un scăunel, (în traducerea Cornilescu, termenul folosit este aşternutul picioarelor : „Aşa vorbeşte Domnul :

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXIX

Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii ! (2 Tesaloniceni 1.4)

RezilienţaApostolul Pavel scria : De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia [gr. hypomonēs, rezistenţa, suportarea] şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi [gr. anechesthe]”. (2 Tesaloniceni 1 : 4)

Un proverb spune că : „Nu e tare cel ce dă, e tare cel ce ţine”! Creştinii din Tesalonic, aveau ceea ce noi numim tărie de caracter ! Erau făcuţi din fier … nu din plastilină ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii ! (2 Tesaloniceni 1.4)

Suferiţi (gr. anechó, a suferi) pedeapsa ! (Evrei 12.7)

Suferiţi pedeapsa!Sfaturile din Biblie, pentru cei care trec prin probleme, prin văile vieţii, (care pot fi pe drept sau pe nedrept) sunt : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Suferiţi (gr. anechó, a suferi) pedeapsa ! (Evrei 12.7)

Harul sau bunătatea Lui Dumnezeu, (studiu Biblic, 1 Corinteni 15.10)

Harul lui DumnezeuI. Datorită Harului lui Dumnezeu / bunătăţii Lui sunt ce sunt ! II Samuel 22 : 36 „Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, şi ajung mare prin bunătatea Ta”.

Echivalentul nou-testamental este : „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine”. (I Corinteni 15 : 10) Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete , , , | Comentariile sunt închise pentru Harul sau bunătatea Lui Dumnezeu, (studiu Biblic, 1 Corinteni 15.10)

Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11

Duhul Sfânt aziPromisiunea Domnului Isus a fost aceasta : „EU voi ruga pe Tatăl şi EL vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul Adevărului … rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14 : 16 – 17). Acest adevăr este în vigoare şi astăzi, fiindcă CEL care l-a spus, nu l-a abrogat !

Ioan nota cuvintele Domnului Isus : „Totuşi vă spun adevărul : vă este de folos să Mă duc ; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi ; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite”. (Ioan 16 : 7 ) Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11

Ce să faci pentru a scăpa de probleme ? (III), Matei 17.24-27

Ce să faci pentru a scăpa de probleme, IIIOare ce-aş fi gândit sau cum mi-aş fi frământat mintea dacă ar fi trebuit ca în aceeaşi zi să plătesc, având însă un portofel gol ? Cumva în situaţia aceasta, L-a pus Petru pe Domnul Isus ! Dar oare o astfel de situaţie este chiar aşa de rară ? Nu ! Ce să fac atunci când am probleme, dar nu am rezolvarea ? Într-o asemenea situaţie, sunt exact ca Petru ! Problema deja şi-o făcuse când s-a întâlnit cu Isus … Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Ce să faci pentru a scăpa de probleme ? (III), Matei 17.24-27

Lucruri de neînţeles ! De ce Doamne ? (Luca 6.12-19)

De ce DoamneÎn zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume : pe Simon, pe care l-a numit şi Petru ; pe Andrei, fratele lui ; pe Iacov ; pe Ioan ; pe Filip ; pe Bartolomeu ; pe Matei ; pe Toma ; pe Iacov, fiul lui Alfeu ; pe Simon, numit zelotul ; pe Iuda, fiul lui Iacov ; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Lucruri de neînţeles ! De ce Doamne ? (Luca 6.12-19)

Gânduri şi căi ! (Ispitirea Domnului Isus), Luca 4.1-13

Gânduri şi căi!Să nu fugi de suferinţă, cum au făcut ucenicii ! Aceasta era mentalitatea lor şi aşa este şi gândirea omului firesc, care nu ÎL cunoaşte pe Dumnezeu. În Biblie este scris, că la un moment dat, atunci când Domnul Isus vorbea despre suferinţa prin care avea de trecut : Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând : „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne ! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” (Matei 16 : 22)

Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Gânduri şi căi ! (Ispitirea Domnului Isus), Luca 4.1-13

Valoarea problemelor, (II), Rolul suferinţei, Luca 23.26-34,

Rolul suferinţei1. Cât de mult ne pot înşela aparenţele ! Pentru Simon a fost o corvoadă, probabil fiind şi obosit, era ceva ce a trebuit să facă deşi nu şi-a planificat acel lucru, în plus era şi după aproape o mini-zi de muncă ! Să trebuiască să ducă crucea unui inculpat / condamnat ! Aşa păreau a fi lucrurile, când de fapt, acesta este lucrul pentru care a rămas consemnat numele lui în istorie ! Dacă ne gândim bine, ce este cu adevărat important pentru noi şi ce nu are valoare în viaţa noastră ?
Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Valoarea problemelor, (II), Rolul suferinţei, Luca 23.26-34,

Valoarea problemelor în / pentru viaţa creştinului ! (I), Luca 23.26-34

Valoarea lucrurilor neplanificatePe când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp ; şi 1. i-au pus [gr. epethēkan] crucea în spinare, ca 2. s-o ducă 3. după Isus.

În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El. Isus S-a întors spre ele şi a zis : „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine ; ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri. Căci iată vor veni zile, când se va zice : „Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut şi de ţâţele care n-au alăptat !” Atunci vor începe să zică munţilor : „Cădeţi peste noi !”, şi dealurilor : „Acoperiţi-ne !” Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Valoarea problemelor în / pentru viaţa creştinului ! (I), Luca 23.26-34

Christos a înviat ! (Marcu 16.1-4)

Christos a înviat!După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. (Marcu 16 : 1 – 4) Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Christos a înviat ! (Marcu 16.1-4)

Cum intră / ajunge Isus într-o localitate ? (Matei 21.1-9, Intrarea Domnului Isus în Ierusalim)

Cum intră Isus într-o localitateAtunci când Domnul a intrat în Ierusalim, în aparenţă, Isus era Proprietarul măgăruşului, dar de fapt Stăpânul a tot, nu avea nimic ! În Psalmul 24 : 1, scrie că : „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc ! În 1 Corinteni 10 : 26 apostolul Pavel le-a scris Corintenilor, (care fiind neevrei, nu aveau de unde să cunoască Biblia) : „Căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.”, la fel în v. 28). Erau împrumuturi, ca urmare a nevoii de a împlini Cuvântul … nu pentru a Se arăta EL cine este şi ce are. Era o lecţie de viaţă, pe care ucenicii nu au uitat-o ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Cum intră / ajunge Isus într-o localitate ? (Matei 21.1-9, Intrarea Domnului Isus în Ierusalim)

Intrarea în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am” ! (Luca 19.29-40)

Nu am!Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis : „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată : dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. Dacă vă va întreba cineva : „Pentru ce-l dezlegaţi ?”, să-i spuneţi aşa : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Intrarea în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am” ! (Luca 19.29-40)

După cine te iei în viaţă ? (Marcu 14 : 26 – 31)

După cine te ieiDupă ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” [Matei 26 : 33 „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”] Şi Isus i-a zis : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru După cine te iei în viaţă ? (Marcu 14 : 26 – 31)

Punga spartă, Hagai 1.1-15

Hagai 1.1-15I. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :

 • Poporul acesta zice : „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului !” De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel : „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată ?” Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor :

 • Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre !

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Punga spartă, Hagai 1.1-15

Mai întâi ! (Matei 6.33)

Mai întâiÎn Noul Testament avem expresia mai întâi. Altfel spus ce este important şi ce este mai puţin important ! Sau : Fă-ţi ordine în priorităţi !

Şapte aspecte ale vieţii de credinţă : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Mai întâi ! (Matei 6.33)

Gânduri XXVIII

 • Gânduri XXVIIICa să conduci o maşină nu îţi trebuie mult de la ea … doar o cheie ! Ca să intri într-o casă, la fel, nu ai nevoie decât de ceva mic : cheia de la intrare ! Noi pierdem în viaţă, pentru că lăsăm numai puţin de la noi ! Dar acel puţin … conduce multul !

 • Purtători de fărădelegi sau purtători de Christos ? Depinde de alegerea personală ! Fabrici de vorbe sau difuzoare divine, care redau ce rosteşte Dumnezeu ?

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXVIII

Pilda smochinului neroditor sau Învaţă de la smochin, (Luca 13.1-9)

Pilda smochinului neroditorÎn vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda smochinului neroditor sau Învaţă de la smochin, (Luca 13.1-9)

Dreptatea Divină, (2 Samuel 21.1-9,14)

Dreptatea DivinăPe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, şi Domnul a zis : „Din pricina lui Saul şi a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniţi, este foametea aceasta.” Împăratul a chemat pe gabaoniţi să le vorbească. – Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămăşiţă a amoriţilor ; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurământ, şi totuşi Saul voise să-i ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel şi Iuda. – David a zis gabaoniţilor :
Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Dreptatea Divină, (2 Samuel 21.1-9,14)

Învaţă pe copil, (Proverbe 22 : 6)

Proverbe 22.6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22 : 6)

Cine a scris aceste cuvinte ? Împăratul Solomon. În Proverbe 1 : 1 – 2 este scris : „Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii … ”. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Învaţă pe copil, (Proverbe 22 : 6)

Dumnezeu are putere … pentru tine, sau contra ta, (Exod 14, 2 Cronici 25.8)

Dumnezeu are putere, Exod 14Faraon şi-a pregătit carul de război şi şi-a luat oamenii de război cu el. A luat şase sute de care de luptă cu oameni aleşi şi toate carele Egiptului ; în toate erau luptători … Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, şi apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit ; şi toţi caii lui faraon, carele şi călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineţii, Domnul, din stâlpul de foc şi de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor şi a aruncat învălmăşeala în tăbăra egiptenilor. A scos roţile carelor şi le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Dumnezeu are putere … pentru tine, sau contra ta, (Exod 14, 2 Cronici 25.8)

Iona (2) sau Despre epuizarea tuturor resurselor… de împotrivire spirituală ! (Iona 1.1-17)

IonaCe pot să fac pentru a îmi îndeplini voia ? În teologie se vorbeşte de liberul arbitru, (puterea de decizie personală). De sine însuşi a ascultat Iona când a decis să-şi facă pe plac, dar de Dumnezeu a trebuit să asculte, după aceea … când oricum nu mai avea nimic de ales ! Şapte lucruri pe care omul necredincios, le practică mai ales atunci când este în / la necaz … (dar oare nu suntem şi noi la fel uneori ?) :

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Iona (2) sau Despre epuizarea tuturor resurselor… de împotrivire spirituală ! (Iona 1.1-17)

Cum să iau o decizie bună ? (Ioan 1.29-34)

Cum să iau o decizie bună!A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică [gr. airōn, înseamnă a lua, a ridica, a transporta; este echivalentul ebr. nasa/h. Este folosit de două ori în N.T. : aici şi în Luca 19 : 22 „Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat … ”.] păcatul lumii! El este Acela despre care ziceam : „După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis : „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” (Ioan 1 : 29 – 34)
Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 comentariu

Pilda Talanţilor, III. Ce ne dă / ia Dumnezeu ? (Matei 25.28-30)

Dumnezeu a dat !„Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are [lit. la tot cel ce are] zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos ; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are ! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară : acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25 : 28 – 30). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda Talanţilor, III. Ce ne dă / ia Dumnezeu ? (Matei 25.28-30)

Pilda talanţilor, II, (Matei 25.26)

Pilda talanţilor, IIUn alt cuvânt din aceeaşi familie cu ponēre (Matei 25 : 26) este ponēra (fiind folosit de cincisprezece ori) şi se referă la :

 1. Gânduri : „Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!” Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele [gr. ponēra] în inimile voastre?”. (Matei 9 : 3 – 4)

 2. Om : „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău [gr. ponēra] scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui”. (Matei 12 : 35)

 3. Naţiune (de patru ori este folosit cuvântul, pentru a arăta răutatea contemporanilor Domnului Isus) :

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda talanţilor, II, (Matei 25.26)

Psalmul 23

Psalmul 23Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi
şi mă duce la ape de odihnă ;
îmi înviorează sufletul
şi mă povăţuieşte pe cărări drepte,
din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ;
îmi ungi capul cu untdelemn,
şi paharul meu este plin de dă peste el.
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele,
şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.
(Psalmul 23) Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Psalmul 23

A doua gură II, (Luca 21.15)

A doua gură, IIÎn Luca 21 : 15 avem notate cuvintele Domnului Isus, care le-a spus ucenicilor Lui : „ … vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri”.

Trei surse din care omul se poate inspira, atunci când vorbeşte :

I. Duhul Sfânt. Câteva exemple de gură a doua, (adică de cuvinte inspirate care lasă ascultatorul fără replică) : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru A doua gură II, (Luca 21.15)

A doua gură, (Luca 21.14-15)

A doua gură!Ţineţi bine minte să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde ; căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.” (Luca 21 : 14 – 15). La fel cum sunt urechi de auzit, (care diferă de urechile fizice, pe care omul le are din naştere), aşa sunt şi ochii de văzut şi gura de vorbit. O gură care vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru A doua gură, (Luca 21.14-15)

Pilda Talanţilor, (Matei 25.14-30)

Pilda TalanţilorNu cumva sunt eu ? Caracteristicile eu-lui, ale omului plin de el, care nu va ajunge în Cer …

Stăpânul său i-a răspuns : „Rob viclean [gr. ponēre, înseamnă răutăcios] şi leneş [gr. oknēre ponēre şi oknēre … este interesant jocul de cuvinte din greacă] ! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat ; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda Talanţilor, (Matei 25.14-30)

Gânduri XXVII

 • Gânduri XXVIIRomanii făceau parte din supremaţia aflată la putere ! De aceeea şi-au şi permis să-şi bată joc de-un Om nevinovat. Pilat, una spunea în public, („ … nu găsesc nicio vină în El”, Ioan 19 : 4) şi altceva se petrecea în spate, în ascuns : „Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau : „Plecăciune, Împăratul iudeilor !” Şi-I dădeau palme.” (Ioan 19 : 1 – 3). De ce ? Din moment ce Isus era nevinovat !? Ce înseamnă făţărnicia în realitate … nu în declaraţii ! Cât de păcătos putea fi Pilat ! Dar noi nu suntem la fel ? Cum trăim cu Isus în public, când ne văd ceilalţi şi cum trăim în ascuns ? Isus este Acelaşi, dar noi avem comportamente diferite faţă de El !

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXVII

Inima sau Viaţa interioară, (Matei 23.1-23)

Conform Dex, (din punct de vedere figurat), inima este : considerată ca fiind : 1. sediu al sentimentelor umane şi 2. centru şi simbol al vieţii sufleteşti.
Inima sau Viaţa interioară, 1În Matei 23 : 1 – 23, avem un exemplu de radiografiere spirituală … Domnul Isus le vorbea iniţial doar ascultătorilor şi ucenicilor Lui, după care are un mesaj pentru elita religioasă din acele vremuri … Erau oameni care la exterior păreau a fi credincioşi, dar în inima lor erau departe de Dumnezeu ! Nu ştiau în mod practic faptul că de Dumnezeu nu se puteau, (şi nu ne putem) ascunde ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Inima sau Viaţa interioară, (Matei 23.1-23)

„Aduceţi-mi o sabie !” Despre intermediere, (I Împăraţi 3.24).

Aduceţi-mi o sabie, 1Aduceţi-mi o sabie.” Au adus o sabie înaintea împăratului” (I Împăraţi 3 : 24). Dar sabia nu a fost folosită pentru a tăia ceva fizic. Ea a fost folositoare pentru a produce o despărţire în domeniul spiritual, nevăzut. A dat pe faţă sentimentele sufletului … aşa s-a putut afla ce era în inima femeilor care căutau judecata, una pe drept, alta pe nedrept. Una având dreptatea … cealaltă cerând-o ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru „Aduceţi-mi o sabie !” Despre intermediere, (I Împăraţi 3.24).

Credinţa veritabilă ! (I Ioan 1.1-2)

Credinţa pipăibilă!Credinţa veritabilă … este pipăibilă ! Ioan scrie în I Ioan 1 : 1 – 2 aceste cuvinte :
1. „Ce era de la început,
2. ce am auzit,
3. ce am văzut cu ochii noştri,
4. ce am privit şi
5. ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii – pentru că

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Credinţa veritabilă ! (I Ioan 1.1-2)

De vorbă cu Învierea şi Viaţa ! (Matei 22.23–33)

Tare vă mai rătăciţi, 1În aceeaşi zi, au venit la Isus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare : „Învăţătorule, Moise a zis : „Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său şi să-i ridice urmaş.” Erau, dar, la noi şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit ; şi, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot aşa şi al doilea, şi al treilea, până la al şaptelea. La urmă, după ei toţi, a murit şi femeia. La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea ? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.” Drept răspuns, Isus le-a zis : Continuarea

Publicat în Schiţe de predici | Comentariile sunt închise pentru De vorbă cu Învierea şi Viaţa ! (Matei 22.23–33)

Prăpastia interioară, (Pilda bogatului şi a lui Lazăr), Luca 16.19-31

Prăpastia interioarăEra un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire ; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului ; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
Cu vremea, săracul a murit ; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat :

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Prăpastia interioară, (Pilda bogatului şi a lui Lazăr), Luca 16.19-31

Ce să faci pentru a nu avea probleme ? (II), Matei 17.24-27

Ce să faci pentru a nu avea probleme, IIContinuare la : Ce să faci pentru a avea probleme ? (I). Publicat în 23 Septembrie 2013.                                                                     Câteva învăţături din Matei 17 : 24 – 27 :„Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?” „Ba da”, a zis Petru” (Matei 17 : 24 – 25). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Ce să faci pentru a nu avea probleme ? (II), Matei 17.24-27

Dependenţa de Egipt sau Robia interioară, (Exod 13.3)

Dependenţa de EgiptDupă ce evreii pleacă din Egipt, Moise le reaminteşte că au : „ … ieşit din Egipt, din casa robiei ; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13 : 3). Erau ieşiţi fizic, dar trebuiau să înveţe să iese şi spiritual. Ei nu mai erau sub autoritatea lui Faraon.
Această dezrobire a avut trei etape :
1. Ieşirea şi implicit drumul prin pustiu,
2. Noua viaţă şi
3. Noua ţară în care ar fi trebuit să intre.

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Dependenţa de Egipt sau Robia interioară, (Exod 13.3)

Cârtitorii, (Iuda 16)

CârtitoriiEi sunt nişte cârtitori [gr. mempsimoiroi, reclamanţi. Conform Dex reclamantul este o : „Persoană care face o reclamaţie”, iar reclamaţia este definită ca fiind o „plângere, jalbă / sesizare prin care se cere ceva sau se aduc anumite învinuiri cuiva” Dex.], nemulţumiţi [gr. gongystai, persoane veşnic nemulţumite] cu soarta [trad. Gala Galaction : starea] lor; trăiesc după poftele lor [G.G. Umblând cum îi poartă poftele]; gura le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc pe oameni pentru câştig.”

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Cârtitorii, (Iuda 16)

Distragerea atenţiei sau Noutăţi vesele, (I Samuel 30.8-9)

Noutăţi veseleŞi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Şi David a pornit, el şi cei şase sute de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă.” (I Samuel 30 : 8 – 9).
Oamenii care erau cu David, aveau ceva de făcut pentru recâştigarea familiilor lor, dar în loc să meargă până la capăt, din cei şase sute plecaţi pe această cale, două sute s-au oprit la pârâul Besor. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Distragerea atenţiei sau Noutăţi vesele, (I Samuel 30.8-9)

Pilda celor doi fii sau Încăpăţânatul iremediabil, (Matei 21.28–32)

Încăpăţânatul iremediabilCe credeţi ? Un om avea doi feciori ; şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis : „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea !” „Nu vreau”, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus. S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns : „Mă duc, doamne !” Şi nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său ?”
„Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a zis : „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut : şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.” (Matei 21 : 28 – 32). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda celor doi fii sau Încăpăţânatul iremediabil, (Matei 21.28–32)

Reacţia omului … la necaz ! (I Samuel 30.1-9)

Ieşirea din criză 3Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul, după ce luaseră prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul şi plecaseră.
David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi fiicele lor, fuseseră luaţi prinşi. Atunci David şi poporul care era cu el au ridicat glasul şi au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David : Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate şi ele. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Reacţia omului … la necaz ! (I Samuel 30.1-9)

Lecţia peştelui, (Matei 17.27)

Lecţia peşteluiDar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.” (Matei 17 : 27).                                                             Petru a pescuit un peşte care avea un ban în gură ! Oare cum a mai muşcat şi din momeală ? Nu-i ajungea cât avea ? Avea un ban ce-i mai trebuia şi mâncare ? Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Lecţia peştelui, (Matei 17.27)

Defăimătorii, (I Cor. 5.9–11)

Defăimătorii, 19 August 2014În limba greacă cuvântul folosit este loidoroi şi este folosit în Noul Testament numai de două ori şi anume în :

 1. I Cor. 5 : 9 – 11 : „V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume.

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Defăimătorii, (I Cor. 5.9–11)

Vegheaţi ! 5) Pilda celor zece fecioare, (Matei 25.1-13)

Vegheaţi, 1De ce trebuie vegherea ? La ce ne ajută ? Din Pilda celor zece fecioare, învăţăm că cinci dintre ele, (aceasta însemnând practic jumătate din numărul total), nu au vegheat, de aceea nici nu au ajuns cu Mirele ! Vegheaţi (gr. grēgoreite, literal : staţi treji), este folosit de zece ori în Biblie, (în Noul Testament) : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Vegheaţi ! 5) Pilda celor zece fecioare, (Matei 25.1-13)

Pilda celor zece fecioare. 4) Vegherea, (Matei 25.1-13).

Vegheaţi !Vegheaţi [gr. grēgoreite, sensul literal este : staţi treji], dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25 : 13) … „Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind !” (Luca 12 : 38).
Există cel puţin două feluri de veghere, prima este cea fizică, iar a doua este cea spirituală. Diferenţa dintre vegherea trupului şi vegherea inimii apare în Cântarea cântărilor 5 : 2, (de exemplu), unde scrie : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda celor zece fecioare. 4) Vegherea, (Matei 25.1-13).

Pilda celor zece fecioare sau Trei ingrediente ale vieţii de veghere. 3) Dărnicia şi binefacerea, (Matei 25.1-13)

DărniciaDărnicia şi binefacerea au legile lor. Nu trebuie să dau oricui şi oricum, numai fiindcă cineva îmi cere ! Nu – ul este strict necesar pentru viaţa de credinţă ! Cui trebuie să-i dau şi cui nu am voie să îi dau ? Ce să dau şi ce să nu dau ? Aici nu este vorba de zgârcenie ci de cum să facem voia lui Dumnezeu şi să nu ne amestecăm în judecăţile Lui. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda celor zece fecioare sau Trei ingrediente ale vieţii de veghere. 3) Dărnicia şi binefacerea, (Matei 25.1-13)

Pilda celor zece fecioare. 2) Prevederea, (Matei 25.1-13)

PrevedereaUn alt ingredient al vieţii de veghere, este prevederea, care ne face să vedem necesitatea facerii milei în plus. Fecioarele înţelepte au văzut dinainte că vor trebui să care şi vasele cu untdelemn de rezervă, dacă vor ca totul să iese bine … aşa că au ales să aibă un bagaj în plus.
Termenul Biblic pentru prevedere este chibzuinţa !
Chibzuit este cel : Care judecă o situaţie cumpănind toate eventualităţile ; socotit, cumpănit. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda celor zece fecioare. 2) Prevederea, (Matei 25.1-13)

Pilda celor zece fecioare sau Trei ingrediente ale vieţii de veghere.1) Disponibilitatea, (Matei 25.1-13)

Pilda celor zece fecioare, 1Din Pilda celor zece fecioare putem învăţa care sunt aceste ingrediente : prevederea, (chibzuinţa), comoditatea versus disponibilitate şi cum se face binefacerea. Câteva observaţii despre disponibilitate şi opusul ei : comoditatea. Omul comod face strictul necesar, când i se cere ceva, pe când omul disponibil face mila în plus. Un text care rezumă foarte clar învăţătura despre disponibilitate este Matei 5 : 38 – 48 :  Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda celor zece fecioare sau Trei ingrediente ale vieţii de veghere.1) Disponibilitatea, (Matei 25.1-13)

Născocitori (inovatori / inventatori) de rele, (Romani 1.30)

Făcătorii de releÎn Romani 1 : 30 este scris despre : „ … bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi … ”.
Omul are două modele de viaţă : Cel Bun sau cel rău ! Poate inventa lucruri prin care să îmbunăţească viaţa semenilor lui, sau să facă lucruri prin care să le înrăutăţească viaţa !
Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Născocitori (inovatori / inventatori) de rele, (Romani 1.30)

Forma de evlavie, (2 Timotei 3.1-5)

Forma de evlavieÎn II Timotei 3 : 1 – 5, apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, … fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi ; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu ; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia”. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Forma de evlavie, (2 Timotei 3.1-5)

Hula împotriva Duhului Sfânt, (Matei 12.28, 31–32)

Hula împotriva Duhului Sfânt„ … Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu … De aceea vă spun : orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor ; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat ; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” (Matei 12 : 28, 31 – 32). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Hula împotriva Duhului Sfânt, (Matei 12.28, 31–32)

Vorbirea în alte limbi. Câteva consideraţii generale, (1 Corinteni 14.18)

Vorbirea în alte limbiPentru a putea fi bine studiat, orice subiect din Biblie trebuie abordat în anumite condiţii.

 • Contează, întâi ca subiectul să fie studiat în contextul Bibliei, ca întreg, nu privind doar o singură carte. Din I Corinteni, capitolul 14, există studii în care se extrag doar părţile negative. O floare din care am smuls câteva petale nu mai este de fapt o floare … ci doar ce a rămas din ea …

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Vorbirea în alte limbi. Câteva consideraţii generale, (1 Corinteni 14.18)

Porniri răutăcioase, (Romani 1.28–29, 32)

Porniri răutăcioaseFiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire … de porniri răutăcioase … Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1 : 28 – 29, 32). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Porniri răutăcioase, (Romani 1.28–29, 32)

Zeciuiala, (Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18,12, Maleahi 3.10)

ZeciuialaTrei cu trei ! Trei întrebări, care au fiecare câte trei răspunsuri.  I. De ce să dau zeciuiala ? 1. Este o cerinţă care există dinainte de Legea lui Moise. Prima dată apare în Geneza 14 : 20, unde este scris despre Melhisedec care a zis : „Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate”. Unii creştini argumentează că zeciuiala ţine de Lege, iar noi nu suntem justificaţi prin Legea lui Moise !

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , | Comentariile sunt închise pentru Zeciuiala, (Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18,12, Maleahi 3.10)

Defectele … de treabă ! (Iacov 2.4)

Defectele de treabă!Fiecare om are calităţi şi defecte, unele doar cunoscute altele întreţinute, conştient sau inconştient. Defectele de treabă, (ştim expresia : Este un om de treabă), sunt cele pe care noi le considerăm a fi prea mici, neglijabile. Pot fi obiceiuri rele, dar cu care se poate trăi ! De exemplu, lipsa de punctualitate sau plăcerea de-a întârzia numai puţin.

Pentru posesorul acestui defect, minutul întârziat nu este nicio problemă, dar pentru omul punctual, stilul acesta de viaţă este de condamnat. Ce este interesant, este faptul că omul perfect în privinţa punctualităţii, poate fi judecător de profesie ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Defectele … de treabă ! (Iacov 2.4)

În posesia lucrurilor ! (Marcu 4.19)

În posesia lucrurilorOmul nu are nevoie de multe lucruri, ci de mult Cer ! Numai că, este orbit să nu vadă realitatea şi astfel să-şi risipească din viaţă umblând după nimicuri. Apostolul Pavel spunea despre cei : „ … a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (II Corinteni 4 : 4).

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru În posesia lucrurilor ! (Marcu 4.19)

Gânduri XXVI

 • Gânduri XXVI.2Ce să faci când eşti nedreptăţit ? Apostolii au spus adevărul şi atât ! Nu s-au apărat cu nimic … Nedreptatea era la putere ! Cum ar fi putut să le facă dreptate ? (Fapte 5 : 27 – 32) …

 • Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.” (Proverbe 21 : 33). Omul trebuie să îşi facă partea lui, cu încrederea în Domnul însă … !

 • Viaţa între duşmanii Vieţii ! Aşa trăiau evreii în Egipt şi la fel trăim şi noi ; (pentru viaţa din Egipt, a se vedea Exod 1 : 15 – 22 ; pentru viaţa de acum : 22 de milioane de avorturi între 1958 şi 2008) ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXVI

Să nu se fi născut … (Matei 26.17-25)

Matei 26.24, 1În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis : „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile ?” El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i : „Învăţătorul zice : „Vremea Mea este aproape ; voi face Paştile cu ucenicii Mei în casa ta.” Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit paştile. Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Să nu se fi născut … (Matei 26.17-25)

Uzul şi abuzul … de Har ! (Numeri 32.23)

Abuzul de Har!Care este viteza de deplasare a păcatului ? Sau : Cu cât merge păcatul pe oră ?! De ce este important de ştiut acest lucru ? Pentru că Moise spunea : „Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.” (Numeri 32 : 23). Se referea la urmările păcatului, la consecinţele lui, la faptul că Dumnezeu ştie să Îşi şi disciplineze păcătuitorii conştienţi, care cu bună ştiinţă, sau de bunăvoie aleg să-I calce voia ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Uzul şi abuzul … de Har ! (Numeri 32.23)

Gânduri XXV

 • Înduri gânduri, 1Înduri … gânduri ?

 • În Geneza 37 : 4 scrie despre fraţii lui Iosif că : „ … au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească”. Cine erau cei care „ … nu puteau … ” ? „Fraţii lui …” ! Aşa începe versetul 4. Nu puteau să îi spună vorbe bune, dar totuşi puteau să îl urască, apoi „l-au urât şi mai mult” (v. 5), după Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXV

Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)

Iov 37.21, 2Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion : erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)

Gânduri XXIV

 • Gânduri XXIV, 1Despre comportarea cu oamenii dificili ! Cum să te comporţi cu Laban ? Ia-i averea, fură-i idolii … după aceea fugi ! Şi-apoi plânge-te că ai probleme şi roagă-L pe Dumnezeu să te ajute … fiindcă Laban te urmăreşte ! Din Biblie putem învăţa şi ce să nu facem, dacă vrem să ne fie bine !

 • Nu ne place nici vremea posomorâtă, dar nici omul posomorât, încruntat ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXIV

Hrăpăreţii, Matei 7.15, Luca 18.11, 1 Corinteni 6.10

Mâini, Ps. 24.4Definiţie. Conform Dex, hrăpăreţ este cel : „Care încearcă prin orice mijloace să se îmbogățească ; lacom de avere, avid de câștig ; rapace”. Sinonime sunt : Farsor, pungaş, pezevenghi, escroc. Hrăpăreţul este diferit de zgârcit, dar şi de lacomul de bani !

Una dintre definiţiile cele mai plastice ale cuvântului lácom este din anul 1939 : „Avid, pofticĭos, nerăbdător să apuce ceĭa ce dorește” : lupu e lacom de carne, porcu e animalu cel maĭ lacom. Fig. Om lacom de banĭ, de glorie. Cu lăcomie: a mînca lacom”. (Scriban, 1939). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Hrăpăreţii, Matei 7.15, Luca 18.11, 1 Corinteni 6.10

Unde duce drumul pe care mergi ? Sau Joaca cu păcatul ! (Numeri 22.32)

Unde duce drumul pe care mergiÎngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori ? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare, înaintea Mea”. (Numeri 22 : 32) Pentru Balaam, poate era în regulă dar nu şi pentru Dumnezeu. El poate credea că este doar o neascultare din care îşi va reveni, fiindcă Domnul este Bun ! Dumnezeu i-a spus, dar el nu a luat în seamă Cuvântul ! Din acest verset putem învăţa cel puţin trei adevăruri : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , | Comentariile sunt închise pentru Unde duce drumul pe care mergi ? Sau Joaca cu păcatul ! (Numeri 22.32)

Moartea sau Drumul cu sens unic ! (2 Samuel 12.20–23)

Drumul cu sens unic finalMai de mult, un cunoscut mi-a povestit ce i s-a întâmplat unui coleg de-al lui, care lucra pe T.I.R. În Italia, la un moment dat a greşit drumul şi a intrat într-o zonă cu străduţe înguste şi a ajuns într-un loc, în care nu s-a mai putut întoarce. A fost chemat un elicopter, care a întors T.I.R.-ul în aer. Dar această operaţie a costat aproximativ 6.000 de euro. Problema a fost rezolvată, iar omul s-a putut întoarce pe drumul cel bun, de la care a deviat. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Moartea sau Drumul cu sens unic ! (2 Samuel 12.20–23)

Călcătorii de cuvânt, (Romani 1:29, 31)

??? (Mount Fuji and Plum Blossoms, Japan))Text : Romani 1 : 29, 31 „Astfel, au ajuns  … fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă”A călca înseamnă : A nu respecta o hotărâre, o lege, o obligaţie etc.”. Verbul a respecta, are următoarele înţelesuri : 1. A simţi şi a manifesta respect faţă de cineva sau de ceva; a cinsti, a stima. • A acorda atenţia cuvenită, a ţine seamă de …, a nu neglija.  2. A nu se abate de la un contract, de la o lege, de la un angajament etc. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Călcătorii de cuvânt, (Romani 1:29, 31)

Şoptitorii, (Romani 1.28–29)

ŞoptitoriiFiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori (gr. psithyristas) … ”. (Romani 1 : 28 – 29). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Şoptitorii, (Romani 1.28–29)

Moartea, somn sau pedeapsă ? (Psalmul 116.15)

Psalmul 116.15Scumpă [yā·qār] este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de EL”. (Psalmul 116 : 15). De ce este aşa de preţioasă moartea unui credincios, pentru Dumnezeu ? Pentru că prin moarte, omul se întâlneşte cu Dumnezeu !
În ebr. yā·qār înseamnă : preţios, rar, splendid, cu greutate, (în trad. NASB : costisitoare). Acest cuvânt este folosit în Biblie, având câteva sensuri : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Moartea, somn sau pedeapsă ? (Psalmul 116.15)

Pilda negustorului, a căutătorului de perle de mare preţ ! (Matei 13.45-46)

Pilda negustoruluiÎmpărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor [lit. om negustor, gr. anthropo emporo. Acest cuvânt este format din en “în, pe, la, prin, cu”+ poreuomai care se traduce cu : „a merge, a călători [literal sau figurat], a umbla, o călătorie cu destinaţie precisă, a muri, a trece”] care caută [zéteó = a căuta, dorinţă, efort, strădanie, silinţă] mărgăritare [margaritas, perle – Matei 7 : 6] frumoase [kaluous, frumos, atrăgător, îngrijit, generos, (nobil), de respectat / cinstit / onorat, demn, destoinic, vrednic – acest cuvânt este folosit de patru ori. În Matei 7 : 17, 18. 27 : 8,  ]. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce [pleacă] de vinde tot ce are [toate lucrurile] şi-l cumpără”. Matei 13 : 45, 46 Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Pilda negustorului, a căutătorului de perle de mare preţ ! (Matei 13.45-46)

Oi ce umblă prin gunoi ? (Deuteronom 32.28)

Oi ce umblă...prin gunoi!Dulcea viaţă de haldină sau Pre(a)ocupat cu bârfa !
Pentru cei pasionaţi de gunoaie, acest subtitlu este apetisant. Containerelor de gunoi le este plăcută haldina : locul desfătărilor gunoieşti, unde această specialitate se găseşte din belşug. Locul în care curăţenia nu are acces, iar gunoiul este la el acasă !
Unde se găseşte haldina, (locul de depozitare a gunoaielor) ? Ea se găseşte în multe locuri / locuinţe sau locuiri, mai ales pe acolo unde sunt cei cărora, le place să se amestece în treburile altora ! Cei ce o caută, o găsesc ! Cei cărora le place să umble prin gunoaie, prin partea urâtă a vieţii, unde este zona păcatelor înfăptuite şi nemărturisite, dar ţinute ascunse ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , | Comentariile sunt închise pentru Oi ce umblă prin gunoi ? (Deuteronom 32.28)

Agar sau Calea, Adevărul şi Viaţa ! (Geneza 16.7-16)

Geneza 16.7-8Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, şi anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur. El a zis : „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te duci ?” Ea a răspuns : „Fug de stăpâna mea, Sarai.” Îngerul Domnului i-a zis : „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei.”
Îngerul Domnului i-a zis : „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată.” Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , | Comentariile sunt închise pentru Agar sau Calea, Adevărul şi Viaţa ! (Geneza 16.7-16)

Materii predate în şcoala lui Dumnezeu ! (Iosif, Geneza 37.5-10)

Renunţarea la visuri !În viaţă există mai multe lecţii pe care trebuie să le învăţăm, din materiile lui Dumnezeu.
1. Renunţarea la visuri !
Când eşti gata să tălmăceşti visele altora, renunţând la ale tale, eşti foarte aproape de împlinirea lor ! Dumnezeu, Cel ce dă visul îl va aduce şi în realitate, în viaţa celui care l-a avut. Mai real este visul / arătarea Duhului decât realitatea ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Materii predate în şcoala lui Dumnezeu ! (Iosif, Geneza 37.5-10)

Rai sau iad ?

Rai sau IadÎn realitate, trăiesc două feluri de creştini : unii îşi duc viaţa spirituală numai în registrul de membri al unei biserici, (având o viaţă, doar pe hârtie) şi creştinii practicanţi, care ÎL recunosc pe Isus ca Stăpân şi Mântuitor personal ! Câteva întrebări :

Când ai fost ultima dată la Biserică ? Şi cât timp crezi că te mai aşteaptă Dumnezeu acolo ? Sau crezi că EL stă numai în Biserică ? Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Rai sau iad ?

Pilda semănătorului sau Pământul … neascultător şi încăpăţânat ! (Matei 13.1-15)

Matei 13.1-15, Pământul ... neascultător şi încăpăţânatÎn aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă şi şedea lângă mare. O mulţime de noroade s-au strâns la El, aşa că a trebuit să Se suie să şadă într-o corabie ; iar tot norodul stătea pe ţărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis :
„Iată, semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o.

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Pilda semănătorului sau Pământul … neascultător şi încăpăţânat ! (Matei 13.1-15)

Pilda Samariteanului milostiv (Luca 10.25-37) sau Departele celui apropiat de mine!

Luca 10.37, 2Viaţa este un drum între naştere şi moarte. Pe acestă cale se produc căderile spirituale, iar eu pot fi aproapele sau departele celui căzut. Apropierea sau depărtarea de cineva, nu este dată de distanţa fizică la care mă aflu, (la un moment dat de persoana respectivă), ci de distanţa spirituală, care este interioară şi nevăzută, dar reală !

Criticăm uneori negativ lucrarea tâlharilor, doar dacă nu îi vedem partea pozitivă, (a se vedea Luca 10 : 25 – 37). Uneori, Domnul Isus, doar cu ajutorul tâlharilor ne poate opri, pentru a ne ajunge din urmă. Ajuns în Ierihon, ar fi fost mai rău pentru omul care se cobora. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Pilda Samariteanului milostiv (Luca 10.25-37) sau Departele celui apropiat de mine!

Gânduri XXIII

 • Ganduri XXIII,1Ne grăbim trupurile, dar nu şi voinţa. Apostolul Pavel scrie despre : „ … graba voinţei.” (II Corinteni 8 : 11). Ştim să alergăm atunci când ne grăbim să ajungem undeva la timp, (când am plecat prea târziu), dar nu ştim să ne grăbim şi voinţa întârziată în neascultarea de voia lui Dumnezeu !

 • Calitatea învăţăturilor este dată de calitatea învăţătorilor !

 • Suntem ca plantele, tânjind după Cer … ne adâncim tot mai mult în pământ ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXIII

Gânduri XXII

 • Ganduri XXIISeriozitatea extremă vine de la nepocăinţă ! „Sfinţii sunt … dulci !”, spunea cineva. Când se acresc, arată că … ceva s-a stricat, în creştinismul lor !
 • Preţul Celui preţuit sau : Cât costă Dumnezeu ? Întrebarea poate părea deplasată, dar de fapt chiar s-a stabilit un preţ … după faţa omului ! Despre Domnul Isus ştim că : „a luat chip de rob” … şi în momentul vânzării, a fost evaluat la preţul unui rob. Continuarea
Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXII

Realităţi veşnice ! (Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeu, Amos 4.12-13)

Realităţi VeşniceDe aceea, îţi voi face astfel, Israele – şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele ! Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul şi spune omului până şi gândurile lui. El preface zorile în întuneric şi umblă pe înălţimile pământului: Domnul Dumnezeul oştirilor este numele Lui.” (Amos 4 : 12 – 13)
Cine trebuie să fie făcut conştient de faptul că viaţa i se va sfârşi ? Israel, numele lui tradus înseamnă : “Mintea văzătoare de Dumnezeu”. Judecata lui Dumnezeu, de care tocmai erau avertizaţi, avea să constea în decesul fizic, care aducea întâlnirea cu Dumnezeu ! Ce trebuie să iau în considerare pentru a avea o plecare corectă ? Trei realităţi veşnice : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Realităţi veşnice ! (Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeu, Amos 4.12-13)

Ce putem învăţa din Fapte 27 : 7 – 14 ?

Evrei 12,29I. În viaţă trebuie să ştiu când trebuie să mă opresc, din înaintarea mea, spre un mai bine, decât ceea ce am, la un anumit moment dat ! În Isaia 57 : 10 scrie : „Oboseşti mergând, şi nu zici: „Încetez!” Tot mai găseşti putere în mâna ta; de aceea nu te doboară întristarea”.

II. Să-L recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele şi … să nu-I forţez Mâna ! Este prea riscant ! EL are câte-o furtună pentru fiecare neascultător ! Dacă ar fi citit ceva despre Iona, poate cei de atunci, ar fi gândit altfel ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Ce putem învăţa din Fapte 27 : 7 – 14 ?

Ce să faci … în caz că deja ai făcut o alegere greşită ? (Faptele Apostolilor 27.14-18)

Logo Cezareea.ro, 41. Suportă consecinţele. În cazul descris de Luca, (în Fapte 27 : 14 – 18), a urmat o furtună, v. 14 – 15, 18 : „Dar nu după multă vreme, s-a dezlănţuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, şi ne-am lăsat duşi în voia lui … eram bătuţi foarte tare de furtună … ”. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Ce să faci … în caz că deja ai făcut o alegere greşită ? (Faptele Apostolilor 27.14-18)

Ce să faci pentru a avea pierderi şi furtuni în viaţă ? Trei sfaturi foarte bune … (Faptele Apostolilor 27.7-15)

Fapte 27,141. Nu sta în locul în care Dumnezeu te vrea ! Eşti la Limanuri Bune ? Nu este destul … trebuie să ajungi la Limanuri foarte Bune ! Caută un nivel de trai mai ridicat … cu mai multe lucruri !
2. Nu asculta de Cuvântul Lui Dumnezeu … este suficient dacă ÎL auzi !
3. Ia ca model lumea / ce face majoritatea ! Umblă după folosul tău, al trupului !
Totul a venit datorită unei decizii, unei alegeri care s-a dovedit a fi o hotărâre greşită ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Ce să faci pentru a avea pierderi şi furtuni în viaţă ? Trei sfaturi foarte bune … (Faptele Apostolilor 27.7-15)

Nemulţumirea …sau Despre alegeri şi culegeri ! (Faptele Apostolilor 27.8-15)

Fapte 27,15De abia am mers cu corabia pe marginea insulei şi am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi vremea „postului”. De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi şi le-a zis :
„Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.” Sutaşul a ascultat mai mult de cârmaci şi de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Nemulţumirea …sau Despre alegeri şi culegeri ! (Faptele Apostolilor 27.8-15)

„… Ce să fac cu Isus … ?”, Matei 27.22

Matei 27,22Pilat le-a zis : „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos ?” „Să fie răstignit !”, i-au răspuns cu toţii.” Matei 27 : 22

„ … ce să fac cu Isus … ?” Ce aş vrea să facă şi EL cu mine ! Întrebarea este : Ce a făcut Pilat … până la urmă ? De ce ? Fiindcă eu pot hotărî aici, dar Isus va decide dincolo … în funcţie de decizia mea, va fi şi hotărârea LUI !

Intenţia, Presiunile şi Decizia : pentru Isus sau contra lui Isus, sunt cei trei paşi pe care îi face orice om, la un anumit moment din viaţă, când stă în prezenţa Domnului Isus ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru „… Ce să fac cu Isus … ?”, Matei 27.22

Importul de necredinţă, Matei 9.18-19, (Despre barierele mentale)

2 Împăraţi 7,2Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis : „Fiica mea adineaori a murit ; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia. Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui.” (Matei 9 : 18 – 19).
Problema, metoda de rezolvare şi rezultatul final. Totul este simplu pentru posesorii de credinţă ! Isus nu este limitat, dar noi ne putem limita sau nelimita ! Barierele din cap ! Ne punem bariere de netrecut, sau putem da la o parte barierele din minte : Isus poate totul ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Importul de necredinţă, Matei 9.18-19, (Despre barierele mentale)

Gânduri XXI

 • Luca 18, 15-16Ierihonul este genul de cetate, care poate fi câştigată fără cuvânt … dar acest lucru se poate face numai având un Cuvânt de la Domnul, cuvântul rhema, de călăuzire, pentru a şti cum să procedezi, în momentul respectiv ! În asemenea situaţii contează însă 1. purtarea, în sensul de comportare, dar şi 2. purtarea hainelor … cum se îmbracă, aranjează o soţie credincioasă ! „Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri ; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor … ” (I Petru 3 : 1 – 3). Continuarea
Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XXI

Pilda Viticultorilor ! (Pilda vierilor, Matei 21.33-41)

SIGLA CEZAREEA, 1Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri şi a plecat în altă ţară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Pilda Viticultorilor ! (Pilda vierilor, Matei 21.33-41)

Veşnicia păcatului !

Cezareea.ro, 8Doi creştini erau la cumpărături, undeva în Austria. Unul din ei a luat o sticlă de suc, pe care a pus-o în buzunarul de la piept, pentru ca să nu se spargă. După ce-au fost plătite produsele, aproape de ieşire şi-a amintit că nu a plătit sticla, aşa că s-a întors la casă, unde era un bărbat, foarte tatuat. Creştinul a explicat ce s-a întâmplat, iar omul de la casă a scanat produsul, care costa un euro. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Veşnicia păcatului !

Ce să faci … pentru a avea probleme ? (I), Matei 17 : 24 – 27

Cezareea.roCând au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru. Şi, când a intrat în casă, Isus i-a luat înainte şi i-a zis : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Ce să faci … pentru a avea probleme ? (I), Matei 17 : 24 – 27

Portretul încăpăţânatului … desăvârşit ! (Adonia sau Solomon, 1 Împăraţi 2.15, Samuel sau Saul,1 Samuel 10.17-24)

k6347608Adonia îi spune Bat-Şebei : „Ştii că
1. împărăţia era a mea şi că tot Israelul îşi îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar
2. împărăţia s-a întors şi
3. a căzut fratelui meu, pentru că Domnul i-a dat-o.” (I Împăraţi 2 : 15). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Portretul încăpăţânatului … desăvârşit ! (Adonia sau Solomon, 1 Împăraţi 2.15, Samuel sau Saul,1 Samuel 10.17-24)

Viaţa de la … zero ! (Geneza 3.5)

82c83bdf469bee0e9c57306aedf88a34Lui Adam, Dumnezeu i-a făcut Edenul ! Cu tot ce era în el … şi fără concurenţă ! Cumva era un loc privat ! Nu era un alt om … totul era foarte în regulă, iar Adam, (dacă se poate spune aşa), avea toată lumea la picioare, era posesor unic, fără şef, rate, impozite etc. Era o viaţă ideală … dar după Căderea în păcat şi Izgonirea care a urmat, totul a fost diferit. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Viaţa de la … zero ! (Geneza 3.5)

Textul pescarului sau Testul pescarului ? (Matei 17.27)

15023108-holy-bible--rare-book--hand-drawn-illustration„ … să nu-i facem să păcătuiască … ” (Matei 17 : 27). În original, termenul folosit este cel din care provine cuvântul scandal, (skandalisōmen), şi are ca sensuri figurate: a indigna, a ofensa, dar sensul literal este de piatră de poticnire, adică pur şi simplu o piatră, de care cel ce nu o vede, se împiedică şi cade. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Textul pescarului sau Testul pescarului ? (Matei 17.27)

Cum să ajungi la incapacitatea de plată ? (Matei 17.24-25)

TetradrahmaCând au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru.” (Matei 17 : 24 – 25). Petru spune : „Ba da !”, era un Da, spus prea uşor, dar Domnul Isus, imediat după ce Petru intră în casa în care se afla Isus, (probabil casa lui Petru, sau a socrilor lui – a se vedea Matei 8 : 5, 14 şi 17 : 24 şi 25), nu îl mustră, ci îl ajută să înţeleagă realitatea. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Cum să ajungi la incapacitatea de plată ? (Matei 17.24-25)

Gânduri XX

 • 250820131568Grâului, DOMNUL nu-i cere să producă bobul, din el, ci stând în Isus, în locul unde a fost plantat… Aşa sunt oamenii care nu se mişcă cum bate vântul. Ci dimpotrivă, ei nu se mişcă tocmai pentru că bate vântul …
 • Mă gândeam la încercări … ele sunt asemenea trandafirului. Trandafirul are şi el frumuseţea lui … dacă priveşti dincolo de spini … Extreme : unii văd doar spinii … alţii nu-i văd deloc. Ei văd doar floarea. Văd frumosul. Pentru pesimişti, trandafirul (sau încercările LUI), sunt : un băţ cu spini ! Continuarea
Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XX

Gânduri XIX

 • 130820131481În istoria zidirii Templului, un timp s-a văzut numai Piatra, apoi numai Cedrul, iar în final se vedea numai Aurul ! „Când s-a zidit Casa, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nicio unealtă de fier nu s-au auzit în Casă în timpul zidirii … După ce a isprăvit de zidit Casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri şi cu grinzi de cedru. A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii Case şi le-a legat de Casă prin lemne de cedru … A căptuşit toată Casa cu aur, Casa întreagă …” (I Împăraţi 6 : 7, 9 – 10, 22). Aşa este şi viaţa creştinului, cu diferitele ei etape, adică ceea ce noi numim zidirea sau creşterea spirituală !  Continuarea
Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XIX

La câţiva metri de belşug sau Trăirea din resturi … ca mod de viaţă ! (Exod 3.7-9, 2 Împăraţi 6.25)

290720131410Voia lui Dumnezeu pentru evreii aflaţi în Egipt era : De la asuprire … la lapte şi miere ! Meniul era atrăgător, (deşi nu ştiau care avea să fie costul deplasării din Egipt, în Canaan), iar Domnul îi spune clar lui Moise : „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui ; căci îi cunosc durerile. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru La câţiva metri de belşug sau Trăirea din resturi … ca mod de viaţă ! (Exod 3.7-9, 2 Împăraţi 6.25)

Cândva-ul ca mod de viaţă ! (Învierea lui Lazăr, Ioan 11.3, 21)

10082012841Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.” (Ioan 11 : 3)
Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” (Ioan 11 : 21). Întrebarea este : Tu crezi ce spui ? În versetul 26, Ioan redă cuvintele Domnul Isus, care o întreabă pe Marta : „oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta ?” Răspunsul ei este clar : „Da, Doamne, eu am crezut …” (GBV 1998). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Cândva-ul ca mod de viaţă ! (Învierea lui Lazăr, Ioan 11.3, 21)

Vremea nedemocraţiei ! (Levitic 25.15-16, Psalmul 24.1)

DandelionPe vremea nedemocraţiei, (unii ar spune teocraţie, dar este un termen prea uzat), Dumnezeu făcea ce voia EL, fără să se consulte cu nimeni ! Aceasta a ţinut până când omul a hotărât, cu unanimitate de voturi, (în urma consultărilor cu sine însuşi), că nu mai vrea să ÎL asculte total pe Dumnezeu ! Aşa că şi-a făcut adunări, legi, hotărâri, drepturi, libertăţi, un fel de biblie a lui însuşi ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Vremea nedemocraţiei ! (Levitic 25.15-16, Psalmul 24.1)

Anii mâncaţi de lăcuste ! (Ioel 2.25; Faptele Apostolilor 10.14, 28)

Macro View of an Aspen Leaf„ … anii, pe care i-au mâncat lăcustele … ” Ioel 2 : 25

Lăcustele sunt lucrurile mici şi pline de viaţă, care ne sar înainte, în cale şi ne copleşesc cu grijile acestei vieţi, în aşa fel încât vedem ţânţarul, nu şi cămila ! Nu mai avem priorităţi, ci doar necesităţi ! Ţânţarul se dezvoltă într-un mediu cu apă, pe când cămila este cea care bea apa ! Apa vie, acumulată cu jertfire, prezenţa Duhului Sfânt, se duc prin alegerea lucrurilor interzise pentru noi, la un moment dat, din viaţa noastră ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Anii mâncaţi de lăcuste ! (Ioel 2.25; Faptele Apostolilor 10.14, 28)

Stăpânul … de pe limbă ! (Matei 7.21, Ioan 11.20-27)

11082012913Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte ; iar Maria şedea în casă. Marta a zis lui Isus : „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu ! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu.” Isus i-a zis : „Fratele tău va învia.” „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta ?” „Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” Ioan 11 : 20 – 27 Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Stăpânul … de pe limbă ! (Matei 7.21, Ioan 11.20-27)

Ce ai în mână ? (Moise – Exod 4.1-3, 14)

04102011426Domnul i-a zis : „Ce ai în mână ?” El a răspuns : „Un toiag.” Domnul a zis : „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el”. (Exod 4 : 2 – 3).
Ce ai în mână ?” Ce întrebări mai pune şi Dumnezeu ! Dar nu zicea EL că vede, că aude ? În Psalmul (94 : 9) sunt puse aceste întrebări retorice : „Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă ? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă ?” Omul poate gândi : „Dacă eu Nu-L văd … este logic că nici Dumnezeu nu mă vede, dar dacă mă vede, nu este logic că observă şi ce am în mână ?” Mintea lui Moise, trebuie că a început să producă ! Dar Domnul nu ia în seamă gândirile noastre, pentru că EL are în minte gândurile LUI total diferite, gânduri veşnice şi înveşnicitoare ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Ce ai în mână ? (Moise – Exod 4.1-3, 14)

Legaţi de tradiţiile noastre ! (Luca 24.50-53)

040520131177El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.” (Luca 24 : 50 – 53). Totul părea a fi foarte în regulă, dar porunca pentru ei nu a fost să stea tot timpul şi să-L laude pe Dumnezeu !? Cum a rămas cu ceea ce ei ştiau, de atunci din momentul în care Domnul Isus : „ … le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” ? (Marcu 16 : 15) Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Legaţi de tradiţiile noastre ! (Luca 24.50-53)

Dreptul lupului de-a decide – a se citi ucide ! (Matei 10.16-17)

Parabole 2013 : Oaia, lupul … şi omul

La ultimul congres al lupilor, s-a pus în discuţie, dreptul oilor de-a trăi. De unde s-a ajuns la această problemă ? Oile au făcut o moţiune, bazată pe Drepturile Fundamentale ale Oii. Printre el figurau :

Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Dreptul lupului de-a decide – a se citi ucide ! (Matei 10.16-17)

Apelul lupilor … la democraţia oilor !

Toţi lupii consideră că ruperea staulelor este o hotărâre oportună … spre binele oilor, care astfel ar avea parte de-o libertate totală, nemaifiind constrânse de astfel de îngrădiri anacronice ! Trăim în vremea libertăţii de conştiinţă, (a se citi conştienţă) !

Această rupere, lupii vor să o facă dezinteresat pentru ca orice oaie să poată trăi liberă, să facă ce vrea cu lâna ei, cu laptele ei, să decidă pentru ea. Astfel, ea ar putea să-şi facă o familie şi mielul ei nu ar mai trebui să moară de Paşte ; astfel se pot crea comunităţi, oraşe, ţări în care fiecare să trăiască numai pentru el … liber şi neîngrădit ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Apelul lupilor … la democraţia oilor !

Adus la Viaţă sau Toiagul lui Moise ! (Exod 4.1-4)

 Toiagul a fost adus la viaţă, sau Moise ? Ce putem învăţa din această întâmplare descrisă în Exod capitolul 4 ? Cum este Viaţa din Dumnezeu ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Adus la Viaţă sau Toiagul lui Moise ! (Exod 4.1-4)

Un alt trup, o altă fire sau Despre Toiagul lui Moise, (Exod 4.1-5)

Moise era învăţat că toiagul lui, cât era pe pământ, avea un alt trup, o altă fire şi deşi era asemenea altcuiva, nu era acel ceva, el având o cu totul altă natură ! Acel Cineva avea să meargă cu ei zi de zi, avea să fie Sprijinul viu al lui Moise, dar pe care Moise trebuia să ÎL ia cu el în fiecare zi … EL nu se punea singur în mâna lui, ci Moise trebuia să ÎL ia cu el, dacă voia … şi cu toate acestea, Toiagul avea o viaţă a Lui Însuşi, o viaţă internă !

La exterior părea a fi un toiag la fel ca oricare alt toiag, dar în EL, era o viaţă care nu depindea de nimic din ceea ce se afla în exterior !  În mod profetic, despre Domnul Isus scrie : „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel”. (Numeri 24 : 17) Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Un alt trup, o altă fire sau Despre Toiagul lui Moise, (Exod 4.1-5)

Gânduri XVIII

 • Unii suferă de zgârcenie cronică. Este o boală care se tratează cu pastilele dărniciei, dar bolnavul, (în general), preferă boala în locul pastilelor, fiindcă sunt amare !

 • Nu ascult ce nu-mi place. Mesajul Jertfei sună ciudat … pentru căutătorii de pofte !

 • Pentru mincinos, ţânţarul este din familia armăsarilor, fiind : un armăsar nedezvoltat ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XVIII

Despre mândrie sau Voia mea cea bună, plăcută şi desăvârşită ! (Rahela – Geneza 30.22-24)

Dumnezeu Şi-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o şi a făcut-o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu ; şi a zis : „Mi-a luat Dumnezeu ocara !” Şi i-a pus numele Iosif zicând : Domnul să-mi mai adauge un fiu !” (Geneza 30 : 22 – 24). Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Despre mândrie sau Voia mea cea bună, plăcută şi desăvârşită ! (Rahela – Geneza 30.22-24)

În Şcoala Durerii ! (Agar – Geneza 21.17-21)

040520131174Dumnezeu a auzit glasul copilului ; şi Îngerul lui Dumnezeu a  strigat din cer pe Agar şi i-a zis : „Ce ai tu, Agar ? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este [Închinarea / rugăciunea nu ţine atât de loc, cât ţine de inimă. Domnul Isus spunea : „ … nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim … închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr ; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh ; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” Ioan 4 : 21, 23 – 24]. Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru În Şcoala Durerii ! (Agar – Geneza 21.17-21)

Înşelătorul Acela ! (Matei 27.62-66)

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu ÎI cred Cuvântul, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus. În Matei 27 : 62 – 66, scrie că : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Înşelătorul Acela ! (Matei 27.62-66)

Probleme cu Capul ! (2 Împăraţi 4.16-23)

Elisei i-a zis : „La anul, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu.” Şi ea a zis : „Nu ! domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta !” Femeia a rămas însărcinată şi a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare. Şi într-o zi, când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său : „Capul meu ! Capul meu !” Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Probleme cu Capul ! (2 Împăraţi 4.16-23)

Plantaţia de buruieni sau Sfaturi pentru agricultori !

Cuvânt despre primăvară sau Patru sfaturi pentru agricultori

• Nu cultiva tot ogorul. Mai lasă şi pentru la anul. Prea multă muncă strică. Nu vor mai avea buruienile unde să crească. Dacă alţii nu au milă de ele, arată-te a fi un agricultor milos … Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Plantaţia de buruieni sau Sfaturi pentru agricultori !

Gânduri XVII

 • Porc de lux, poate fi o expresie plastică, (deşi nu este prea politicoasă), pentru o viaţă în care toate poftele se îndeplinesc, dar beneficiarul nu ştie : Cu ce scop ? Nu află, (fiindcă nu-l interesează), ce va fi după ?! Trăieşte în noroi de cea mai bună calitate şi are parte de cele mai bune lăturiContinuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XVII

Pilda Neghinei ! (Matei 13.26)

Pe întregul pământ, există numai două tipuri de oameni : grâu şi neghină, care aşa se nasc şi aşa mor ! Dedicaţi fiecare pentru stăpânul lor, de care decid să asculte şi unii şi alţii. Dar noi nu ştim, atunci când un copil se naşte în lume, ce soi va deveni ! Doar în timp, pe baza alegerilor făcute, care se văd prin fapte, ne dăm seama de soiul omului. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina”. (Matei 13 : 26). 
Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Pilda Neghinei ! (Matei 13.26)

Gânduri XVI

 • Sunt unii care udă grădina, înainte de ploaie, dar aceasta nu e nimic … alţii o udă după ploaie ! Din punct de vedere spiritual, aşa sunt şi lucrările noastre inutile, făcute pentru a-L ajuta pe CEL ce nu are nevoie de ajutor, EL fiind ajutorul care nu lipseşte niciodată în nevoi ! De ce ? Pentru că mai ales atunci este căutat şi chemat ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XVI

Grâu sau neghină ? Pilda neghinei (Matei 13.24-30)

În pilda anterioară, (Pilda Semănătorului), Domnul şi-a avertizat foarte clar ucenicii despre pericolul care constă în faptul că, pot să nu dea importanţă Împărăţiei LUI. Pot fi ascultători în privinţa altor mesaje, dar în acest domeniu se pot asemăna unor oameni ajunşi : lângă Drum, în Locuri Stâncoase, între Spini sau în Pământ Bun. Trebuie accentuat faptul că omul, asculătorul este sămânţa … pe care nu-l transformă Cuvântul despre Împărăţie !  Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Grâu sau neghină ? Pilda neghinei (Matei 13.24-30)

Minuni simple sau complicate ? (Moise – Exod 4.2)

Toţi ştiu că un toiag (o cârjă), nu învie ! Omul Lui Dumnezeu … nu ştie !? El ştie că Dumnezeu este Cel ce dă viaţă ! Nu fugii de această viaţă ! Îngerul lui Dumnezeu, (trimisul Lui), face lucruri simple : Te întreabă ce ai în mână, (Exod 4 : 2), te pune să te descalţi … chiar de trei ori, (Exod 3 : 5, Iosua 5 : 15 …), tulbură apa (Ioan 5 : 4) etc. ! Lucruri simple pe care le poate face oricine. Oricine poate să ceară aşa ceva şi oricine poate să asculte astfel de cerinţe dar, nu se rezolvă nimic … decât atunci când Dumnezeu este Iniţiatorul ! Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete | Comentariile sunt închise pentru Minuni simple sau complicate ? (Moise – Exod 4.2)

Lucruri planificate şi lucruri neplanificate ! (Estera 6.1, Faptele Apostolilor 27.9-12)

 • Pentru noaptea care urma, împăratul Ahaşveroş şi-a planificat să doarmă, dar nu a putut ! „În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă … ” (Estera 6 : 1). Nici împăratul de pe pământ, la un moment dat, din viaţa lui, nu poate să facă ce vrea el, ci … ceea ce vrea Dumnezeu / Stăpânul ! „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea” (Proverbe 21 : 1. Dar inima omului de rând, în mâna cui este ?). Această constatare este valabilă indiferent dacă : Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Etichete , , , , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Lucruri planificate şi lucruri neplanificate ! (Estera 6.1, Faptele Apostolilor 27.9-12)

Gânduri XV

 • Ce să faci când ai probleme ? Bucură-te ! În sfârşit o zi cu probleme ! Cine ştie când vei mai avea aşa ceva ! Pot fi probleme pe care le ai o singură dată în viaţă : probleme unicat ! Într-o zi ciorba poate va fi prea caldă sau prea rece … De fapt, dacă analizăm lucrurile aşa, problemele sunt la / în noi, nu în împrejurările exterioare. Pentru un negativist culoarea de bază este negrul ! Când eşti îndrăgostit … este rozul ! Viaţa este aceeaşi, depinde cum o vezi, ce ochelari ai pe ochi !
  Continuarea

Publicat în Studiu Biblic | Comentariile sunt închise pentru Gânduri XV

Din orfană … împărăteasă ! Trebuie doar aşteptare ! (Estera 2.5-7)

 • Săraca de ea … probabil au spus despre Hadasa, când a rămas orfană. Ferice de cei ce plâng … nu de cei ce se plâng ! Au uitat ce scrie despre Dumnezeu, că : „El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt”. (Psalmi 68 : 5). Împăratul de atunci şi-a ales o împărăteasă, despre care nu ştia că era orfană ! Şi Dumnezeu, din orfani … îşi alege împărăteasa ! Domnul Isus ne-a spus : „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”. (Ioan 14 : 18) Continuarea

Publicat în Studiu Biblic |