CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


FOAIA CREŞTINULUI NR. 229 / 22 IULIE 2018

• Fiindcă îl iubeşte
• Statul sunt eu
• Proverbe armeneşti despre minte
• Minte bolnavă – trup bolnav
• Citirea Bibliei [revista este aici]


Doliul, (II) Riţpa, sau Cum trece o femeie prin doliu, [2 Samuel 21.10]

Cele trei caracteristici ale doliului unei femei sunt :

  • durerea,
  • retragerea dintre oameni (care poate fi prin închiderea în sine, sau prin izolarea fizică), iar această jelire (vom observa din Biblie) că poate dura
  • perioade de timp diferite

PÂINEA, HAINA ŞI TRUPUL (III), Deuteronom 8.2-4

Le-ai dat, de la înălţimea cerurilor, pâine când le era foame şi ai scos apă din stâncă atunci când le era sete … 

În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustiu, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul Tău cel bun ca să-i facă înţelepţi

 


PÂINEA, HAINA ŞI TRUPUL [Deuteronom 8 : 2 – 4]

Omul depinde de Dumnezeu total, atât în privinţa hranei, cât şi a îmbrăcămintei precum şi a sănătăţii. La hotarul Canaanului, poporului Evreu, Moise îi amintea acest adevăr, ştiind că nivelul lor de trai avea să se schimbe, (din momentul în care urmau să aibă o viaţă stabilă) şi puteau să ajungă să-şi atribuie merite pe care nu le aveau, devenind astfel independenţi faţă de Dumnezeu … fără de care nu puteau trăi cu adevărat


CE FACE DUMNEZEU PENTRU COPILUL MEU ? (I), 1 Samuel 9.1-10

Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare şi voinic.

El avea un fiu cu numele Saul, tânăr şi frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Şi-i întrecea pe toţi în înălţime, de la umăr în sus


NEPUTINŢELE NOASTRE (Matei 8 : 17)

„El a luat [gr. elaben, a lua pentru a îndepărta] asupra Lui neputinţele[gr. astheneias, „slăbiciunile, fragilităţile”] noastre şi a purtat [gr. ebastasena purta sensul aici fiind : „a îndepărta prin vindecare”] bolile noastre”. (Matei 8 : 17)

Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, noi punem accent în special pe ceea ce le-a făcut el altora (păcatele înfăptuite) şi tindem să neglijăm ceea ce alţii i-au făcut lui (rănile din suflet).


VENIT PREA TÂRZIU

Ajuns la timp sau Venit prea târziu ? La ce oră să merg la Isus (să-L chem în viaţa mea) ?

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomeneascăvenit prea târziu”. (Evrei 4 : 1) Promisiunea Lui Dumnezeu încă este valabilă 


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2018. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.