S-a reluat transmisia Live. Ne cerem scuze pentru că au fost slujbe care nu au putut fi vizionate !

A fost refăcută conexiunea la internet, fiind schimbat şi calculatorul prin intermediul căruia se face transmisia, tocmai pentru îmbunătăţirea calităţii.

Cei care vor să ne fie alături pentru această investiţie, ne pot contacta. Vă mulţumim frumos !


FOAIA CREŞTINULUI NR. 189 / 15 OCTOMBRIE 2017

• Om la apă
• N-am făcut niciun rău
• Concordia măreşte valoarea
• Influenţa negativă a fumatului
• Proverbe armeneşti despre consecinţă


PILDA NUNŢII FIULUI DE ÎMPĂRAT, Evanghelia după Matei 22:1-14

Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis : „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. 

A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă ; dar ei n-au vrut să vină.

A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis :  „Spuneţi celor poftiţi : …


IMPORTANŢA DEŢINERII ŞI MENŢINERII PRIORITĂŢILOR PERSONALE, (EVANGHELIA DUPĂ MATEI 12 : 46 – 50) „Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El. Atunci cineva I-a zis : „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.” Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta : „Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei ?”


OM şi OM MARE / MATUR, 1 Corinteni 13:11, Matei 5:48, Filipeni 3:15, Coloseni 4:12, Iacov 1:4

„ … atunci când am devenit un om [gr. anēr] … ”. (I Corinteni 13 : 11) Termenul om mare / matur este folosit de către apostolul Pavel în I Corinteni 14 : 20, unde scrie : …


LUCA 23 : 13 – 25 (I), PROCESUL DOMNULUI ISUS

Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod şi le-a zis : „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală.

Şi iată că, după ce L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâţi.

Nici Irod nu I-a găsit nicio vină, căci ni L-a trimis înapoi ; şi iată  …


LUCA 23 : 13 – 25 (II), CE TREBUIE SĂ REŢIN DIN CEEA CE S-A PETRECUT LA PROCESUL DOMNULUI ISUS ?

1. Pentru protecţia mea spirituală, trebuie să aleg să fiu drept

Aleg să fiu de partea dreptăţii, chiar dacă sunt singurul care spune / vede că albul e alb şi negrul e negru, în timp ce toţi cei din jurul meu, spun negru la alb şi alb la negru.

 


PILDA BOGATULUI CĂRUIA I-A RODIT ŢARINA, sau Corectarea gândirii greşite (Luca 12:13-24)

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?”


O CASĂ ÎN CER 2016. Aşa se numeşte proiectul prin care suntem alături de o familie din Biserică, pentru a îi ajuta să aibă un spaţiu de locuit mai mare, corespunzător nevoilor familiei. Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. Şi anul acesta, Dumnezeu în Harul Lui. a făcut să avem ocazia de-a fi alături de o familie cu nouă copii, apartamentul de lângă ei fiind pus în vânzare. (Click pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.