VĂ INVITĂM CU DRAG LA UN TIMP DESTINAT APROPIERII DE DUMNEZEU :

JOI [22 FEBRUARIE 2018, DE LA ORELE 18 : 00],

VINERI [23 FEBRUARIE 2018, 18 : 00]

ŞI DUMINICĂ [25 FEBRUARIE 2018, DELA ORELE 10 – 12 : 00 ŞI DUPĂ MASĂ DE LA ORELE 18 : 00]


CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


FOAIA CREŞTINULUI NR. 207 / 18 FEBRUARIE 2018

• Un oraş fără Dumnezeu
• Am uitat să predicăm
• Un Prieten fără păcate
• Dacă nu vine muntele
• Citirea Bibliei [revista este aici]


SĂ ÎNTREBĂM ÎN ABEL                       TEXT :  II Samuel 20 : 14 – 22

Să pornim de la o întrebare : Un creştin poate intenta un proces altui creştin ? Poate să-i facă rău, doar pentru a-i fi lui bine ?

Deşi era nevinovat şi a fost condamnat pe nedrept, ce-a făcut Domnul Isus cu Iuda, cu Irod, cu Pilat, cu soldaţii care Şi-au bătut joc de El ?  Trăim vremuri în care unii credincioşi îşi caută dreptatea, nedreptăţindu-şi fraţii de credinţă, cu care vor să moştenească Împărăţia Lui Dumnezeu, (să fie în Cer pentru veşnicie) !


TĂCEREA LUI DUMNEZEU, (II Cronici 36 : 15 – 17) Ar trebui să ne speriem de tăcerea Lui Dumnezeu, de care avem parte uneori, (în special după ce am păcătuit, dar nu ne-am rezolvat problemele spirituale) şi totuşi … observăm că nu ni se întâmplă nimic !

În Vechiul Testament, poporul evreu a avut exemple de tăcere a Lui Dumnezeu, de perioade de timp în care Dumnezeu nu le-a mai vorbit … dar care au fost urmate de judecăţile Lui !


NU PRIN PUTERE, NICI PRIN TĂRIE, CI PRIN DUHUL SFÂNT, Zaharia 4.6 „Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis :

„Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel : 
„Lucrul acesta nu se va face nici prin 
1. putere [ebr. chayil], nici prin
2. tărie, [ebr. koach : abilitate, competenţă, capacitate, pricepere] ci prin
3. Duhul Meu – zice Domnul oştirilor !


„DOAMNE, DACĂ AI FI FOST AICI”. (Ioan 11.21) „iată-Te şi acolo”. (Psalmul 139.8) Învierea lui Lazăr

Aici şi acolo sau Dumnezeu este peste tot (omniprezent) Unii vor ca Dumnezeu să ajungă repede lângă ei, alţii nu mai ştiu cum să scape de EL, iar ei realizează că nu pot, nu au unde să fugă de EL! Este bine de ştiut acest adevăr, (mai ales în momentele în care EL pare a fi departe de noi) şi anume că :

Dumnezeu este Omniprezent !


ZAHARIA ŞI CELE DOUĂ ZICERI ALE LUI, Luca 1.18-20, Luca 1.67-80 (III) Dialoguri inedite

III. Cu cine / prin cine vorbeşte Dumnezeu ? (Dialogurile inedite)

Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.

El vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor


ISUS … ÎN VECHIUL TESTAMENT, PERSONALITATEA DOMNULUI ISUS, Isaia 11.1-5, (III)

Cum şi-a trăit viaţa Domnul nostru ?

„ Plăcerea Lui va fi frica de Domnul ;

  • nu va judeca după înfăţişare, nici
  • nu va hotărî după cele auzite, ci 
    va judeca pe cei săraci cu dreptate şi 
    va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării 

PILDA ROBULUI NEMILOSTIV, I, Contabilul, (Matei 18.21-35)

Pilda robului nemilostiv (necesitatea iertării acordate necondiţionat, la fel cum o primim şi noi de la Domnul Isus) :„Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis :

„Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea ? Până la şapte ori ?” Isus i-a zis : „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte


O CASĂ ÎN CER 2016. Aşa se numeşte proiectul prin care suntem alături de o familie din Biserică, pentru a îi ajuta să aibă un spaţiu de locuit mai mare, corespunzător nevoilor familiei. Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. Şi anul acesta, Dumnezeu în Harul Lui. a făcut să avem ocazia de-a fi alături de o familie cu nouă copii, apartamentul de lângă ei fiind pus în vânzare. (Click pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.