CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


FOAIA CREŞTINULUI NR. 245 / 11 NOIEMBRIE 2018

• Charles Darwin, Făuritorul de mit (VIII)
• Lumini peste veacuri (vol. I). Policarp
• Acestea sunt vânt sau fum
• Ceea ce prin rău s-a dobândit …
• Proverbe armeneşti despre neghiobie
• Echilibrul scump plătit


AUTOEVALUAREA (IV)

Treptele apropierii de Dumnezeu pot fi (sunt) următoarele, (trezirea la realitate poate veni analizând) :

1. Ce spun alţii despre mine (persoane diferite, în locuri diferite, la intervale de timp)
2. Ce spun eu despre mine (să mă ascult când vorbesc)
3. Ce spune Domnul Isus despre mine


AUTOEVALUAREA (III)

II. Constatarea realistă a stării interioare (a faptului că realitatea din minte poate fi total diferită de realitatea din viaţă).

Privirea deformată

În viaţă pot să gândesc greşit şi să cred exact opusul situaţiei în care mă găsesc, să consider că sunt bun sau că am făcut ceva bun … chiar şi atunci când am făcut (de fapt) un lucru rău


AUTOEVALUAREA (II)

Pentru a avea o viaţă binecuvântată este necesar :

1. să-mi autoevaluez viaţa spirituală, 
2. să constat care este situaţia mea reală înaintea Lui Dumnezeu şi 
3. să parcurg cel puţin trei trepte pentru a-mi reface relaţia spirituală cu Domnul Isus, (ruptă prin păcat)

 


AUTOEVALUAREA (a se citi : reluarea) RELAŢIEI MELE CU DUMNEZEU (I) [Psalmul 139.24, Isaia 44.19, 1 Corinteni 11.31-32, Matei 26.69-75]

Mai sunt cu Domnul Isus ? Cum pot să-mi evaluez trăirea cu Dumnezeu / greutatea spirituală ? Ce indică termometrul relaţiei mele cu Domnul Isus ? Cum pot să-mi dau seama dacă sunt (sau nu sunt) pe o cale greşită ? Care este secretul falimentului (care constă în trăirea conform părerilor personale, eu neglijând Cuvântul Lui Dumnezeu) ?


CURSUL KAIROS [Cezareea, 15 – 17 Noiembrie 2018]

În perioada 15 – 17 Noiembrie 2018, în cadrul Bisericii Cezareea, se va desfăşura cursul Kairos.

KAIROS – mai mult decât un curs teoretic, o experienţă transformatoare ! Cursul Kairos este o motivare la asumarea de către Biserică a planului Divin de răscumpărare a lumii pierdute


CARACTERISTICILE OMULUI DISPONIBIL [Isaia 55.8-9, Iov 17.11, Iov 23.14]

Uneori ni se pare că Dumnezeu intervine în viaţa noastră în cel mai inoportun moment cu putinţă şi ne cere exact ceea ce nu am vrea să facem … dar planurile Lui, ştim că diferă de-ale noastre :

Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul


GUSTAŢI ŞI VEDEŢI (prin intermediul gurii … ajungi la vedere) ! [Ioan 9.1-7, 39-41]

Uneori, omul nu merge la doctor când este bolnav, ci de-abia atunci când devine conştient că este bolnav !
Sunt bolnavi care nu se tratează, fiindcă se cred sănătoşi. Aşa este părerea din mintea lor, iar realitatea interioară decide asupra realităţii exterioare !


OAMENI ŞI MENTALITĂŢI  (Luca 15.11, 16.11, 19)

I. Mentalitatea

  • Un om bogat avea doi fii”. (Luca 15 : 11)
  • Un om bogat avea un ispravnic”. (Luca 16 : 11)
  • „ ... un om bogat … se îmbrăca în porfiră şi în in subţire …”. (Luca 16 : 19) Evanghelistul Luca scrie despre trei oameni care erau bogaţi, dar aveau mentalităţi diferite

DE CE EU NU POT SĂ ÎNŢELEG REALITĂŢILE SPIRITUALE ?

„Ucenicii uitaseră să ia pâini ; cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Isus le dădea în grijă şi le zicea : „Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod !” Ucenicii se gândeau şi ziceau între ei : „Fiindcă n-avem pâini.” Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis …”. Uneori parcă suntem orbi şi surzi faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu şi nici măcar nu realizăm ce vrea să ne înveţe Dumnezeu, prin ceea ce ni se întâmplă


PIATRA sau PROBLEMA DE NEREZOLVAT [MATEI 28 : 1 – 7]

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul …

Pentru Dumnezeu nu există niciun obstacol în calea realizării planurilor Sale, iar credinciosul care-I face voia, va avea negreşit parte de intervenţiile supranaturale ale Lui Dumnezeu care-i va veni în ajutor, uneori în moduri total neaşteptate !


CURMĂ CEARTA [PROVERBE 17 : 14]

Mânia este comparată cu un foc, dar în Proverbe 17 : 14, cearta (produsul mâniei) este comparată cu o inundaţie (care se ştie că este mai periculoasă decât focul, pentru că nu are cu ce să fie stinsă) :

Începutul unei certe [din ebr. rib „conflict, dispută, neînţelegere”] este ca slobozirea unor ape


GESTIONAREA MÂNIEI sau Aprinderea / stingerea focului [1 SAMUEL 28 : 18]

Focul este un termen de comparaţie folosit pentru a descrie mânia, îngâmfarea, patima, pofta, egoismul …

Sunt domenii ale vieţii în care atunci când producem un incendiu urmările sunt foarte greu de stins, de aceea trebuie să fim foarte atenţi la felul în care folosim chibriturile, în toate aceste arii ale vieţii !


BINECUVÂNTAREA

Iacov le-a dat binecuvântare copiilor lui chiar înainte de moartea lui. Ne putem întreba :

  • Iosif şi fraţii lui nu a fost binecuvântaţi de către tatăl lor … cam târziu ?
  • Dar la vremea respectivă, Iosif nu era deja binecuvântat de Dumnezeu, (în momentul în care Iacov spunea aceste cuvinte) ?
  • Mai avea oare nevoie Iosif de binecuvântarea tatălui lui ?

DEUTERONOM 30 : 1 – 10Păcatul, consecinţele trăirii în păcat şi iertarea Divină

Spală-mi blana, dar să n-o uzi (spune o veche zicală din limba idiş). Din cauza păcatului nerezolvat (înaintea Lui Dumnezeu) avem parte de consecinţele, (sau urmările păcatului, problemele de care avem parte) dar prin pocăinţă putem obţine iertarea Lui Dumnezeu şi implicit reabilitarea spirituală


NEPUTINŢELE NOASTRE (Matei 8 : 17)

„El a luat [gr. elaben, a lua pentru a îndepărta] asupra Lui neputinţele [gr. astheneias, „slăbiciunile, fragilităţile”] noastre şi a purtat [gr. ebastasena purta sensul aici fiind : „a îndepărta prin vindecare”] bolile noastre”. (Matei 8 : 17)

Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, noi punem accent în special pe ceea ce le-a făcut el altora (păcatele înfăptuite) şi tindem să neglijăm ceea ce alţii i-au făcut lui (rănile din suflet).


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2018. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.