Ziua 27 (4 august 2013) : Din Prințesă în Muncitoare ; violența îndurată !

Ziua 27Începând cu secolul al XIV-lea înainte, musulmanii deccan au condus platoul Deccan din India. Împărăția Deccanului (sau Hyderabad) a avut statutul de stat princiar timp de două secole până când guvernul Indiei a oprit domnia musulmană (Dinastia Nizam) în anul 1948. Musulmanii deccani au ajuns din conducători princiari, oficiali și proprietari bogați și influenți să fie fierari, administratori de prăvălii, dulgheri și șoferi de taxi.

Un mare număr de musulmani deccani (aproape 2,5 milioane) se găsesc în orașul metropolitan Hyderabad, capitala statului Andhra Pradesh. 95% dintre ei sunt musulmani suniți și restul de 5% sunt șiiți și au o puternică influență sufi în convingerile lor religioase. Grupuri mari la care s-a ajuns cel mai puțin cu Evanghelia.

Musulmanii deccani sunt unul dintre grupurile cele mai puțin evanghelizate din lume. Lipsiți de vechile surse de bogăție, de onoare și putere, mulți musulmani deccani sunt într-o situație de sărăcie și disperare. Au nevoie de încurajare și speranță, iar acestea pot fi realizate doar prin înțelegerea clară a Scripturii. Ei au nevoie de rugăciunile voastre! În ultimele decenii, ca rezultat al muncii a câtorva agenții misionare, există câțiva creștini în rândul poporului deccani. Cu toate acestea, munca a fost înceată și istovitoare. Sarcina va rămâne aceeași până când biserica din India va prinde o viziune și va dori cu orice preț să ajungă la acest grup.

Motive de rugăciune :

* Musulmanii cred în Sfintele Scripturi, așa că rugați-vă pentru o mai mare distribuție a Bibliilor. Numai Cuvântul lui Dumnezeu le poate da speranță (Ioan 1 : 14 „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl”).
* Rugați-vă pentru intervenții supranaturale de la Dumnezeu, ca musulmanii să aibă vise și viziuni despre Isus ca fiind calea, adevărul și viața. (Ioan 14 : 6)
* Rugați-vă ca biserică să aibă sarcina și viziunea de a evangheliza acest popor și cât mai multe rugăciuni și cât mai mulți lucrători să fie mobilizați pentru această lucrare (Romani 10:14).
* Rugați-vă în mod special pentru grupurile fundamentale islamiste care încearcă să prevină eforturile de a evangheliza acest popor (Matei 5 : 44).
* Hyderabad este identificat de către guvernul central din India ca fiind foarte sensibil. Violența poate izbucni între musulmani și hinduși în orice moment. Rugați-vă și potrivit cu această problemă.