Un om mâncăcios. Oare ? (Matei 11.18-19)

Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic : „Are drac !” A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic :

Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor !” Totuşi, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei”.

(Evanghelia după Matei 11 : 18 – 19)

Care era de fapt adevărul ?


1. Uneori Isus nu a avut nimic de mâncare, dar nu a mâncat din grâul altuia …

Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis :

„Pentru ce faceţi ce nu este îngăduit să faceţi în ziua Sabatului ?” Isus le-a răspuns : „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el ?

Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoţii ?” Şi le zicea : „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului”. (Evanghelia după Luca 6 : 1 – 5)


2. Alteori, deşi avea de mâncare, nu a mâncat, fiind preocupat de mântuirea sufletelor :

În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce şi ziceau : „Învăţătorule, mănâncă  !” (Evanghelia după Ioan 4 : 31)


3. A fost şi o a treia situaţie … aveau mâncare, dar nu aveau timp :

Isus le-a zis : „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce”. (Evanghelia după Marcu 6 : 31)


În viaţă există momente când un creştin este acuzat pe nedrept. Cel mai bine pentru el, este să nu reacţioneze, ci să sufere / rabde răul respectiv !

Iacov scria : „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc”. (Iacov 1 : 12)


Concluzie :

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii

  • vă vor ocărî,
  • vă vor prigoni şi
  • vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră !”. (Evanghelia după Matei 5 : 11)