256 I 2023. CINE ESTE OMUL PRICEPUT DE LA CARE POT PRIMI SFATURI ? I CONCLUZII [Proverbe 20.5 I Ioan 8.44 I Ieremia 23.28]

256 I 2023. CINE ESTE OMUL PRICEPUT DE LA CARE POT PRIMI SFATURI ? I CONCLUZII

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 20 : 5 I Ioan 8 : 44 I Ieremia 23 : 28 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Septembrie 2023 I

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota câteva concluzii gândindu-ne la cine este omul priceput de la care pot să primesc sfaturi. Sau care este sursa pe care o consult când am de luat o decizie ? Continue reading „256 I 2023. CINE ESTE OMUL PRICEPUT DE LA CARE POT PRIMI SFATURI ? I CONCLUZII [Proverbe 20.5 I Ioan 8.44 I Ieremia 23.28]”

09. JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare [Faptele Apostolilor 4.19, Ieremia 15.9 şi Matei 26.14-16]

09. JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 4 : 19, Ieremia 15 : 9 şi Matei 26 : 14 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Ianuarie 2022 I

Oare nu dau cumva prea mult pe lucruri şi prea puţin pe viaţă ?

Iuda a acceptat să primească treizeci de arginţi în schimbul predării Domnului Isus … în timp ce femeia despre care scrie în Marcu 14 : 4 – 5 a dat trei sute de arginţi pentru obţinerea mirului ! Continue reading „09. JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare [Faptele Apostolilor 4.19, Ieremia 15.9 şi Matei 26.14-16]”