09. JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare [Faptele Apostolilor 4.19, Ieremia 15.9 şi Matei 26.14-16]

09. JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 4 : 19, Ieremia 15 : 9 şi Matei 26 : 14 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Ianuarie 2022 I

Oare nu dau cumva prea mult pe lucruri şi prea puţin pe viaţă ?

Iuda a acceptat să primească treizeci de arginţi în schimbul predării Domnului Isus … în timp ce femeia despre care scrie în Marcu 14 : 4 – 5 a dat trei sute de arginţi pentru obţinerea mirului !

Lui Ieremia (în capitolul 15 : 19), Dumnezeu i-a spus ce trebuie să facă pentru o reabilitare spirituală a vieţii lui :

De aceea aşa vorbeşte Domnul :

  1. Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi, şi vei sta înaintea Mea ;
  2. dacă vei despărţi
    • ce este de preţ
    • de ce este fără preţ,

vei fi ca gura Mea”.

În Evanghelia după Matei 26 : 6 – 13, este descrisă întâmplarea cu femeia care a turnat parfumul scump pe capul Domnului Isus.
Apoi în versetele imediat următoare ( de la 14 – 16) scrie că :

Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-a zis :

„Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre ?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.

Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor”.

Deci decizia predării Domnului Isus a fost luată de Iuda Iscarioteanul imediat după observarea gestului făcut de femeia care a turnat mirul. Preţul parfumului dăruit de ea era de peste 300 de dinari.

Preţul stabilit de preoţi pentru predarea Domnului Isus a fost de 30 de dinari (sau de arginţi), adică exact 10 % din valoarea mirului.


[Trebuie să menţionăm că drahma era moneda grecească, iar dinarul era moneda romană, dar ele aveau aproximativ aceeaşi greutate, adică 4 grame de argint. Din acest motiv se şi spunea arginţi, (a se vedea Matei 26 : 15).
În limba greacă termenul folosit pentru arginţi este argyria, care provine din argos „strălucitor”].


În Marcu 14 : 4 – 5 (unde este descrisă aceeaşi întâmplare) scrie că :

Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau : „Ce rost are risipa aceasta de mir ? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei [gr. dinari] şi să se dea săracilor.”

Şi le era foarte necaz pe femeia aceea”.

Aducând în discuţie revinderea mirului, acei unii considerau de fapt că femeia nu şi-a folosit bine banii … ei !

Dar era datoria lor să ştie cum îşi administrează banii x sau y ?

Sau le-a cerut cineva sfatul ?


Pentru o apreciere cât mai exactă a valorii dinarului şi a drahmei de atunci, să ne reamintim că un leu (un dinar) era plata primită de un muncitor cu ziua.

În Evanghelia după Matei capitolul 20 : 2

S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie”.

Conform acestui verset, dinarul (de fapt denarul, iar în traducerea Cornilescu leul) era plata primită de un zilier.

Treizeci de arginţi (cât au considerat că este valoarea lui Isus, conform evaluării preoţilor) sunt sinonimul a 30 de dinari, adică preţul pentru 30 de zile de muncă.


Deşi este ceva foarte relativ, am putea oarecum să aproximăm că valoarea la zi a 30 de dinari o putem afla socotind :
1. preţul argintului sau
2. plata unui muncitor necalificat pentru treizeci de zile.

Treizeci de arginţi (socotind preţul a 120 de grame de argint) valorează 376,8 lei (adică aproximativ 75 de euro) …

Un zilier poate câştiga aproximativ 3.000 de lei în treizeci de zile de muncă (adică aproximativ 600 de euro).

Deci, la ora actuală am putea estima că treizeci de arginţi [de atunci] ar valora [azi 9 Ianuarie 2022] undeva între 75 şi 600 de euro (deşi este doar un calcul estimativ).


Dar acest fel de-a evalua viaţa unui om este de fapt o devalorizare a adevăratelor valori ! Să fie mai scump un parfum decât un om ? Şi nu era vorba despre un simplu om … ci de Fiul Lui Dumnezeu !

Poate ne grăbim să-l judecăm pe Iuda Iscarioteanul … cum a putut să facă aşa ceva ? Dar, oare nu dăm şi noi bani mai mulţi pe lucruri decât pentru Dumnezeu ? De fapt, Iuda L-a predat pe Domnul Isus pentru a obţine banii doriţi, iar femeia a dat banii pentru a obţine un cadou deosebit pentru Dumnezeu !

În traducerea Cornilescu expresia „judecaţi voi singuri” este folosită de trei ori. În Faptele Apostolilor 4 : 19, în cartea I Corinteni 10 : 15 şi 11 : 13.

Înainte de-a lua o decizie analizează bine lucrurile !


În Ieremia 23 : 28 scrie : „Pentru ce să amesteci paiele cu grâul ? – zice Domnul”. Contextul este altul, dar lecţia este aceeaşi : fă deosebire între ce are valoare şi ce nu are valoare pentru viaţa ta !


Doamne dă-mi capacitatea şi înţelepciunea pentru a şti ce este valoros, pentru a folosi eficient resursele pe care TU mi le-ai dat şi să pot să obţin cu ele ceea ce are preţ cu adevărat” !

Dumnezeu să mă ajute şi să te ajute ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :