167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA [Efeseni 6.10–17, Faptele Apostolilor 2.13–16]

167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 6 : 10 – 17, Faptele Apostolilor 2 : 13 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Iunie 2022 I

În Iacov 3 : 6 scrie că : „Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”. Continue reading „167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA [Efeseni 6.10–17, Faptele Apostolilor 2.13–16]”

166. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 2. FOCUL [Efeseni 6.10–17, Faptele Apostolilor 2.13–16 şi 37–47]

166. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 2. FOCUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 6 : 10 – 17, Faptele Apostolilor 2 : 13 – 16 şi 37 – 47 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Iunie 2022 I

Reamintim că în vechime pentru asedierea unei cetăţi erau folosite şi săgeți pe care se puneau substanțe inflamabile cărora li se dădea foc. Practic săgeţile respective erau transportatoare de foc. Ele nu aveau ca rol rănirea prin vârful ascuţit, ci incendierea prin focul transportat. Continue reading „166. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 2. FOCUL [Efeseni 6.10–17, Faptele Apostolilor 2.13–16 şi 37–47]”