167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA [Efeseni 6.10–17, Faptele Apostolilor 2.13–16]

167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 6 : 10 – 17, Faptele Apostolilor 2 : 13 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Iunie 2022 I

În Iacov 3 : 6 scrie că : „Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”. Continue reading „167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA [Efeseni 6.10–17, Faptele Apostolilor 2.13–16]”