19. RUGĂCIUNEA FĂCUTĂ CU CREDINŢĂ sau Mare este credinţa ta ! [Matei 15.21-28]

19. RUGĂCIUNEA FĂCUTĂ CU CREDINŢĂ sau Mare este credinţa ta ! I Pasaj Biblic : Matei 15 : 21 – 28 I

I Podcast I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Ianuarie 2022 I

În Evanghelia după Matei 15 : 21 – 28 este notată rugăciunea făcută de femeia canaanită pentru fata ei. Deşi aparent nu numai că nu a fost ascultată ci chiar părea că Domnul o respinge, ea nu s-a lăsat ci a cerut mila Lui, iar Domnul „făcându-i-se milă” (Matei 18 : 27) i-a rezolvat problema !


Pentru ca rugăciunea mea să fie ascultată contează foarte mult :

I. În primul rând, să cer milă

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David ! … „Doamne, ajută-mi !” (Matei 15 : 22, 25)

Mila este un :

Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva ; compătimire ; îndurare ; milostenie”. (DEX, 2009)

Ai milă de mine” spune femeia … nu „ai milă de fata mea”. De ce a spus aşa ? Deoarece mama suferă când copilul are probleme.

Uneori este mai greu pentru cel sănătos care are grijă de bolnav, decât pentru bolnav, în primul rând din punctul de vedere al mamei care suferea pentru fata ei, dar este clar că ea avea nevoie de rezolvarea cererii ei şi din cauza greutăţii poverii pe care o avea de dus, cine ştie de cât timp !

În Evrei 4 : 15 scrie despre Domnul Isus :

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat”.

Femeia canaanită a apelat la compătimirea LUI, la faptul :

Căci El ştie din ce suntem făcuţi ; Îşi aduce aminte că suntem ţărână” (Psalmul 103 : 14) iar rugăciunea ei a fost ascultată. De ce nu aş cere şi eu tot aşa ?


II. În al doilea rând, să cred că Domnul Isus (CEL pe care ÎL rog) poate totul, deoarece EL este Stăpânul absolut !

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David !” (Matei 15 : 22)

În Romani 9 : 5 scrie despre :

„ … Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin !

Tot despre Domnul Isus scrie şi în Filipeni 2 : 9 – 11 că :

Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume ; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”.

Doamne [„Stăpâne”], Fiul lui David !” Este clar că ea ştia că Isus are o putere superioară celui care o comanda (o muncea) pe fata ei ! EL era Dumnezeu ! EL este Atotputernic fiind deasupra oricărei împotriviri demonice.


III. În al treilea rând, să-I spun Domnului Isus exact care este situaţia prin care trec

În cererea ei din Matei 15 : 22, ea spunea :

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David ! Fiica mea este muncită rău de un drac.” (Matei 15 : 22)

Cel rău este mai tare decât un om, dar nu se poate compara nici măcar cu unii dintre îngerii Lui Dumnezeu ! În Apocalipsa 20 : 1 – 3 scrie :

Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.

L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme”.


Concluzii

Femeia s-a rugat cu credinţă şi a fost ascultată, dar aceeaşi promisiune o avem şi noi. Domnul Isus a promis :

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21 : 22)

Când o rugăciune în care se face o cerere după voia Lui Dumnezeu nu este ascultată, problema nu este la Dumnezeu ci la cel care cere (deoarece Dumnezeu ne-a promis că ne ascultă şi că ne dă ceea ce ÎL rugăm).


În încheire o aplicaţie practică

Ce trebuie să fac pentru a dobândi, a-mi menţine şi a-mi creşte credinţa personală ? Cum pot să o obţin ?

În Romani 10 : 17 scrie :

Astfel, credinţa vine în urma auzirii ; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”.

Putem rezuma totul la : Cuvânt, Cuvânt, Cuvânt !

  1. În primul rând Cuvântul scris (Biblia) să-L citesc.
  2. în al doilea rând Cuvântul Viu (Domnul Isus cu EL să vorbesc mai mult zi de zi),
  3. şi în al treilea rând, pentru dobândirea credinţei să caut Cuvântul credinţei (experienţele cu Duhul Sfânt).

Dobândim încredere mai multă în Dumnezeu

  • ascultând mărturiile altora despre intervenţiile Duhului Sfânt din viaţa lor şi
  • prin tot ce facem, căutăm zi de zi să ne hrănim încrederea în Dumnezeu,
  • iar credinţa noastră va creşte şi vom avea şi noi experienţa rugăciunilor ascultate !

Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :