Rugăciunea făcută cu credinţă sau Mare este credinţa ta ! [Matei 15.21-28]

Rugăciunea ascultată sau Mare este credinţa ta !

Ce pot învăţa din această întâmplare ?

I. Să cer milă
II. Să cred că Domnul Isus poate totul deoarece EL este Stăpânul absolut !
III. Să-i spun exact care este situaţia prin care trec

Concluzie

Femeia s-a rugat cu credinţă şi a fost ascultată
Să investesc mai mult în dobândirea, menţinerea şi creşterea credinţei personale !


Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El : „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David ! Fiica mea este muncită rău de un drac.”

El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor :

„Dă-i drumul, căci strigă după noi.”

Drept răspuns, El a zis : „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând : „Doamne, ajută-mi !” Drept răspuns, El i-a zis : „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei !”

„Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” Atunci Isus i-a zis : „O, femeie, mare este credinţa Ta ; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela”. (Matei 15 : 21 – 28)


Pentru ca rugăciunea mea să fie ascultată contează foarte mult :

I. Să cer milă

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David ! Fiica mea este muncită rău de un drac.” (Matei 15 : 21)

Ai milă de mine” spune femeia … „Nu ai milă de fata mea”. De ce a spus aşa ? Deoarece mama suferă când copilul are probleme.

Uneori este mai greu pentru cel sănătos care are grijă de bolnav, decât pentru bolnav (în primul rând din punctul de vedere al mamei care suferă pentru fata ei, dar şi din cauza greutăţii poverii)!


II. Să cred că Domnul Isus poate totul deoarece EL este Stăpânul absolut !

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David ! Fiica mea este muncită rău de un drac.” (Matei 15 : 21)

Doamne, Fiul lui David !” Este clar că ea ştia că Isus are o putere superioară celui care o comanda (o muncea) pe fata ei ! Era Dumnezeu ! EL este Atotputernic fiind deasupra oricărei împotriviri demonice.


III. Să-i spun exact care este situaţia prin care trec

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David ! Fiica mea este muncită rău de un drac.” (Matei 15 : 21)

Cel rău este mai tare decât un om, dar nu se poate compara nici măcar cu unii dintre îngerii Lui Dumnezeu ! În Apocalipsa 20 : 1 – 3 scrie :

Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.

L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme”.


Concluzie

Femeia s-a rugat cu credinţă şi a fost ascultată

Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” Atunci Isus i-a zis : „O, femeie, mare este credinţa Ta ; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela”. (Matei 15 : 27 – 28)

Aceeaşi promisiune o avem şi noi. Domnul Isus a promis :

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21 : 22)

Când o rugăciunea în care se face o cerere după voia Lui Dumnezeu nu este ascultată, problema nu este la Dumnezeu (EL a promis că ne ascultă şi că dă ceea ce i este rugat) ci la cel care cere.

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc : pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo”. (Iacov 1 : 6)

Rugăciunea făcută fără credinţă, este doar o piedere de vreme fiind de fapt o declaraţie a necredinţei …

În Iacov 5 : 15 scrie că : „Rugăciunea făcută cu credinţă

  • va mântui pe cel bolnav, şi
  • Domnul îl va însănătoşi ;
  • şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate”.

Să investesc mai mult în dobândirea, menţinerea şi creşterea credinţei personale !