Puterea de influenţare a gândului, III [Marcu 2.1-12] Influenţa demonică

Primirea influenţei demonice care începe cu acceptarea unui gând venit din partea celui rău (de exemplu încercarea de-a face un singur păcat), poate duce la posedarea demonică.

Să observăm trei lecţii pe care le putem învăţa din încercarea nereuşită de eliberare a cuiva de sub puterea demonică, (care este relatată în Faptele Apostolilor 19.13-17).

Vom sublinia următoarele trei adevăruri :

  1. Încercarea de-a rezolva o problemă spirituală nu este sinonimă cu lucrul calificat făcut de un slujitor al Lui Dumnezeu care acţionează la porunca Domnului Isus.
  2. Pentru ca eliberarea de sub puterea demonică să se facă nu este suficientă rostirea unei formule religioase şi nici nu contează titulatura operatorului uman (funcţia, genealogia etc.).
  3. Fiul Lui Dumnezeu sau În lumea spirituală cine eşti este mai important decât ce faci ; nu poţi să faci o lucrare spirituală fără a fi copilul / fiul Lui Dumnezeu.


Să observăm cu atenţie (nu doar să citim pasajul din Fapte 19 : 13 – 17) :

Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând : „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară !”

Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns : „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu ; dar voi cine sunteţi ?”

Şi omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.

Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi : şi Numele Domnului Isus era proslăvit”.


De luat aminte …

I. Încercarea de-a rezolva o problemă spirituală nu este sinonimă cu lucrul calificat făcut de un slujitor al Lui Dumnezeu care acţionează la porunca Domnului Isus

Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând : „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară !” (Faptele Apostolilor 19 : 13)

Încercarea neizbutită

Atunci când este vorba să ajut pe cineva care are probleme spirituale, trebuie să ştiu ce fac şi cum procedez pentru a rezolva situaţia nu doar pentru a face o încercare, (un experiment pe seama unui om). Efectul poate fi traumatizant pentru el.

Implicarea Lui Dumnezeu pentru a face ceva la comanda omului

Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând : „Vă jur pe Isus …”.

O eliberarea se face la porunca Lui Isus, (iniţiativa având-o EL) de care omul Lui Dumnezeu ascultă şi nu invers. În cazul descris iniţiativa au avut-o ei şi este clar că au crezut că Isus trebuie să facă ce-I cer ei. Probabil erau convinşi că Isus îi va asculta, deoarece foloseau nişte formule creştine, (care sigur … ar fi trebuit să dea rezultate).


II. Pentru ca eliberarea de sub puterea demonică să se facă nu este suficientă rostirea unei formule religioase şi nici nu contează titulatura operatorului uman (funcţia, genealogia etc.)

Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând : „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară !”

Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă”. (Faptele Apostolilor 19 : 13 – 14)


III. Fiul Lui Dumnezeu

În lumea spirituală cine eşti este mai important decât ce faci şi nu poţi să faci o lucrare spirituală fără a fi copilul / fiul Lui Dumnezeu

Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns : „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu ; dar voi cine sunteţi ?” (Faptele Apostolilor 19 : 14 – 15)

În lumea spirituală lucrurile sunt foarte limpezi. Se ştie cine este Lumina (Isus precum şi cine-I sunt copiii) şi cine este întunericul (cel rău). Dumnezeu Îşi cunoaşte fiii, iar cel rău îi ştie şi el pe cei care fac parte din lumea lui.

Probabil că lecţia primită i-a făcut pe cei care făceau experimente să se oprească din traumatizarea doritorilor de eliberare de sub puterea celui rău. Uneori doar intervenţiile în forţă ne trezesc la realitate.

Ce trebuie să ştiu este faptul că eliberarea de sub puterea demonică este o realitate şi la ora actuală.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :