Pilda talanţilor, IV [Matei 25.18-19, Matei 25.24-25]

Pilda talanţilor (IV) sau Tehnicile demonice de manipulare (care în aparenţă par a fi inofensive) …

Cel ce nu primise decât un talant  [Domnul subliniază clar nemulţumirea lui faţă de Stăpân]

s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala … Cel ce nu primise decât un talant 

a venit şi el şi a zis : „Doamne, am ştiut că eşti

  • om aspru, care
  • seceri de unde n-ai semănat şi
  • strângi de unde n-ai vânturat :
  • mi-a fost teamă şi
  • m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ ; iată-ţi ce este al tău !” (Matei 25 : 18 – 19, 24 – 25).

 


În loc de rezultatele muncii depuse până la Revenirea Stăpânului, (în loc de roade) robul al treilea din pildă, a adus explicaţii, justificări etc.

El este genul de om descris de Domnul Isus, (în Evanghelia după Luca 6 : 46) : „De ce-Mi ziceţi : „Doamne, Doamne !”, şi nu faceţi ce spun Eu ?” Din cei trei robi, (despre care vorbeşte Domnul Isus), el a fost cel care a făcut cel mai puţin şi a vorbit cel mai mult !

Apostolul Pavel întreba :

Sunteţi aşa de nechibzuiţi ? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească ?” (Galateni 3 : 3)

Robul care a primit un talant a început bine, (a primit un dar de la Stăpânul lui) … dar a sfârşit rău !


Cu ce ispite vine cel rău la credincios, pentru a-l abate de la voia lui Dumnezeu ?

I. Cu amânarea, (care este hoţul timpului) … Fac ce vrea Dumnezeu, dar nu chiar acum ! Şi imediat vin alte priorităţi iar omul Lui, nu are timp exact pentru ceea ce vrea Stăpânul de la el !

Prin proorocul Osea (7 : 9), Dumnezeu a vorbit despre Efraim („Rodire”) :

Nişte străini îi mănâncă puterea, şi el nu-şi dă seama, îl apucă bătrâneţea, şi el nu-şi dă seama”. Îi trece viaţa fără folos pentru Domnul, şi deşi el poate fi ocupat tot timpul, totuşi nu face ce i-a poruncit Stăpânul !


II. Cu neascultări aparent foarte mici : puţin … şi încă puţin, plus … mai puţin ! Îmi permit doar devieri foarte mici de la voia Lui Dumnezeu !

Tactica demonică este descrisă în I Samuel 17 : 41, unde este notat că : „Filisteanul s-a apropiat puţin câte puţin de David, şi omul care-i ducea scutul mergea înaintea lui”. Unitatea de măsură pe care cel rău o vinde creştinului este puţinul. „Să-ţi permiţi să nu-L asculţi pe Dumnezeu … doar câte puţin”.

Exemple :

Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi ! …”. (Proverbe 6 : 10) Dar puţin + puţin + puţin = mult !

Trebuie să fim atenţi pentru că ispita vine (şi la persoana a doua) dar cel rău vine cu ispita, în special la persoana întâi !

Să mai dorm puţin, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc !”… (Proverbe 24 : 33)


III. Cu distragerea atenţiei … tocmai atunci când vreau să fac voia Lui Dumnezeu … mi se întâmplă ceva neprevăzut şi se rupe firul !


Chiar contează puţinul ? Mai precis : Cât contează puţinul ?

(Acele lucruri foarte mici, neînsemnate, Luca 16 : 10 „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”.)


Exemple din Biblie :

A) Robul Lui Avraam.  La fântână el a cerut doar puţină apă … dar a ajuns să plece acasă cu fata, care i-a dat ascultare. În Geneza 24 : 17 scrie că :

Robul a alergat înaintea ei şi a zis :
„Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.”

Cu vorba a cerut puţin, dar în sinea lui se aştepta să primească foarte mult : „Fă ca fata căreia îi voi zice : „Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau” şi care va răspunde : „Bea şi am să dau de băut şi cămilelor tale …”. (Geneza 24 : 14)

În versetul 10, este scris şi câte cămile avea cu el . „Robul a luat zece cămile …”.

Practic el a cerut doar un pahar de apă, dar de fapt voia aproximativ 1.000 de litri de apă, (având în vedere că era venit cu zece cămile şi fiecare cămilă poate bea peste o sută de litri de apă) !


B) Ionatan pentru că doar a gustat puţină miere, era să-şi piardă viaţa. În I Samuel 14 : 29 scrie că :

Şi Ionatan a zis : „Tatăl meu tulbură poporul ; vedeţi, dar, cum mi s-au luminat ochii, pentru că am gustat puţin din mierea aceasta !

Cât a contat acea puţină miere ? Foarte mult … Eclesiastul (în capitolul 10 : 1) nota că :

Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori ; tot aşa puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava”.


C) Apostolul Pavel le atrăgea atenţia credincioşilor din două Biserici, exact asupra acestui aspect :

  • I Corinteni 5 : 6 „Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala ?
  • Galateni 5 : 9 „Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :