Lege veşnică (expresia Biblică)

Unde este folosită în Biblie această expresie ? În special în Lege, pentru ca poporul evreu să respecte : 1.  Paştele  :

Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului ; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 17)

Să ţineţi sărbătoarea Azimelor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului ; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 14)


2. Untdelemnul sfânt / curat  :

a). „Aaron şi fiii săi să-l pregătească în Cortul întâlnirii, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii lor şi pe care copiii lui Israel vor trebui s-o ţină”. (Exodul 27 : 21)

b). „Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru care este înaintea mărturiei, în Cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat de seara până dimineaţa în faţa Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Levitic 24 : 3)


3.  Îmbrăcămintea pe care preoţii trebuiau să o poarte în timpul slujbei făcute în Cortul Întâlnirii :

„Aaron şi fiii lui le vor purta când vor intra în Cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în Locaşul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi şi nu vor muri. Aceasta este o lege veşnică pentru Aaron şi pentru urmaşii lui după el”. (Exodul 28 : 43)


4. Preoţia lui Aaaron şi a urmaşilor lui :

Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia va fi a lor printr-o lege veşnică. Astfel să închini pe Aaron şi pe fiii lui în slujba Mea”. (Exodul 29 : 9)


5. Pieptul legănat şi spata :

  1. aduse prin ridicare din berbecul care slujea la închinarea în slujba de preot erau ale preoţilor :Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare; şi, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului”. (Exodul 29 : 28) Era scris şi în Numeri 18 : 8, 19 „Domnul a zis lui Aaron : „Iată, din toate lucrurile pe care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau ţie şi fiilor tăi ca drept al ungerii, printr-o lege veşnică … „Îţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului, copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de neîncălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămânţa ta împreună cu tine”.
  2. din jertfele de mulţumire aduse prin legănare erau ale preoţilor :Căci Eu iau din jertfele de mulţumire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legănat într-o parte şi într-alta, ca dar legănat, şi spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, şi le dau preotului Aaron şi fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor păzi întotdeauna copiii lui Israel”. (Levitic 7 : 34) Găsim notat şi în Numeri 18 : 11 „Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare şi legănându-le într-o parte şi în alta, ţi le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele”.

a). În Levitic 7 : 36 scrie : „Iată ce porunceşte Domnul să le dea copii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii lor”.

b). Levitic 10 : 15 „Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata, adusă ca jertfă prin ridicare, şi pieptul care se leagănă într-o parte şi alta înaintea Domnului ; ele vor fi ale tale şi ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veşnică, aşa cum a poruncit Domnul”.


6. Grăsimea era numai a Domnului (nu aveau voie să consume grăsime şi nici sânge) :

Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui : cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge”. (Levitic 3 : 17)


7. Darul adus ca jertfă de mâncare trebuia să fie consumat de urmaşii lui Aaron : 

Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aaron să mănânce din ea. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului : oricine se va atinge de ele va fi sfinţit”. (Levitic 6 : 18)


8. Darul adus ca jertfă de mâncare la închinarea în slujbă :

Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns în locul lui, să aducă darul acesta ca jertfă de mâncare. Aceasta este o lege veşnică înaintea Domnului : să fie arsă întreagă”. (Levitic 6 : 22)


9. Preoţii nu aveau voie să bea nici vin, nici băutură ameţitoare înainte de-a intra în slujbă : 

Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri …”. (Levitic 10 : 9)


10.  Ziua ispăşirii :

a). „Aceasta să vă fie o lege veşnică : în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru”. (Levitic 16 : 29)

b).Scrie şi în Levitic 16 : 31 şi în versetul 34 : „Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică … „Aceasta să fie pentru voi o lege veşnică: o dată pe an să se facă ispăşire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise, Domnul”.

c).„Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 31)


11. Evreii nu aveau voie să aducă jertfe la idoli  :

„Să nu-şi mai aducă jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veşnică pentru ei şi pentru urmaşii lor”. (Levitic 17 : 7)


12. Nu aveau voie să mănânce din noua recoltă, până nu ÎI aduceau Lui Dumnezeu darul … poruncit :

Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 14)


13. Rusaliile  :

În aceeaşi zi, să vestiţi sărbătoarea şi să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 21)


14. Corturile  :

„În fiecare an să prăznuiţi sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de şapte zile. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi”. (Leviticul 23 : 41)


15. Pâinile pentru punerea înaintea Domnului  :

Pâinile acestea să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui, şi să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică”. (Levitic 24 : 9)


16. Trâmbiţele :

Din trâmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri”. (Numeri 10 : 8)


17.  Leviţii nu aveau voie să deţină moşteniri  :

Ci leviţii să facă slujba Cortului întâlnirii şi să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veşnică printre urmaşii voştri”. (Numeri 18 : 23)


18. Apa de curăţire. Legea pentru cel ce :

  1. strângea cenuşa vacii, (din care se făcea apa de curăţire)  :Cel ce va strânge cenuşa vacii să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veşnică atât pentru copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor”. (Numeri 19 : 10)
  2. stropea pe altul cu apa de curăţire  :Aceasta să fie o lege veşnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţare să-şi spele hainele, şi cel ce se va atinge de apa de curăţare să fie necurat până seara”. (Numeri 19 : 21)

Termenul Lege veşnică mai este folosit în  :

2 Cronici 2 : 4 „Iată, eu înalţ o Casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile de tot de dimineaţă şi de seară în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veşnică pentru Israel”.

Ezechiel 46 : 14 „Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare, în fiecare dimineaţă, a şasea parte dintr-o efă şi a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului ; aceasta este o lege veşnică, pentru totdeauna !