Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.12) Fapte bune nu vorbe fără rost (Tit 3:9)

Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni !

Dar de întrebările nebune [gr. mōras], de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, [gr. periistaso] căci sunt nefolositoare şi zadarnice”.

Tit 3 : 8 – 9


Alte traduceri :

  • New International Version : „Dar evită controversele nebune …”.
  • New Living Translation : „Nu te implica [vârî / amesteca] în …”.
  • Emil Pascal (Paris, 1990) : „Fereşte-te dar de scotocirile fără rost … căci sunt nefolositoare şi deşarte”.
  • Gala Galaction (1958 retipărită în 1990) „Iar de întrebările nebuneşti … te fereşte, căci sunt nefolositoare şi deşarte”.

Fereşte-te în gr. periistémi (perí „a cuprinde, a înconjura, a împrejmui” + hístēmi „a sta”). Sensul literal apare în Ioan 11 : 42 şi Fapte 25 : 7.


Gr. periistémi (tradus cu fereşte-te), este folosit de patru ori în Noul Testament, (aici şi) în :

  • Ioan 11 : 42 „Ştiam că totdeauna Mă asculţi ; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis”.
  • Faptele Apostolilor 25 : 7 „Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat [“făcură cerc în jurul lui” trad. Emil Pascal] şi au adus împotriva lui multe şi grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi”.
  • II Timotei 2 : 16 „Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti ; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu”.

Apostolul Pavel îi scria lui Timotei despre ce este de folos (faptele bune) şi despre ce nu este de folos / este nefolositor (discuţiile în contradictoriu, părerile discutabile) !

Cu alte cuvinte : nu sta în zona în care este pericol de explozie, nu sta în cercul de oameni care îşi pierd vremea cu lucruri fără valoare.

Mai bine foloseşte acest timp pentru a face ceva bun. Un proverb armenesc spune : Vorbele ne despart, faptele ne unesc !