Om şi om mare / matur, 1 Corinteni 13.11, Matei 5.48, Filipeni 3.15, Coloseni 4.12, Iacov 1.4

„ … atunci când am devenit un om [gr. anēr] … ”. (I Corinteni 13 : 11)

Termenul om mare / matur este folosit de către apostolul Pavel în I Corinteni 14 : 20, unde scrie :

Fraţilor, nu fiţi copii la minte ; ci la răutate fiţi prunci ; iar la minte fiţi oameni mari [gr. teleioi]”.

Gr. teleioi mai este tradus astfel :

  • KJV (King James Bible) : bărbaţi.
  • NAS (New American Standard Bible) : să fiţi maturi.

Gr.  teleioi este folosit de cinci ori în Noul Testament, (aici precum şi în) :

1. Evanghelia după Matei 5 : 48Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit”. A se vedea contextul !


2. Filipeni 3 : 15Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi ; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina [gr. apokalypsei] şi în această privinţă”. În traducerea Emil Pascal scrie :

Aşadar, toţi câţi suntem desăvârşiţi, acest simţământ să-l avem ; iar dacă în vreo privinţă aveţi altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi asupra acesteia. Numai să ţinem una pasul, în orice punct al căii ne-am afla”(Filipeni 3 : 15 – 16).


3. Coloseni 4 : 12Epafra, care este dintre ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă [gr. agōnizomenos. În română avem cuvântul agoníe care provine din gr. agonía, luptă. Fig. Suferințe morale”. Dicţionarul Scriban, 1939] pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu”. (Mai aproape de original este traducerea Emil Pascal unde scrie : „ … care luptă mereu pentru voi în rugile sale, ca să vă

  • menţineţi tari [gr. stathēte, să puteţi să staţi],
  • desăvârşiţi [gr. teleioi, maturi ],
  • cu deplin consimţământ [gr. peplērophorēmenoi, deplin încredinţaţi / siguri]
  • la orice voinţă [gr. thelēmati, “dorinţă”, „în tot ceea ce Dumnezeu doreşte”] a lui Dumnezeu”.)

4. Iacov 1 : 4Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic”.