Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, Zaharia 4.6

Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, (Zaharia 4.6)Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis : „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel :
„Lucrul acesta nu se va face nici prin
1. putere [ebr. chayil], nici prin
2. tărie, [ebr. koach : abilitate, competenţă, capacitate, pricepere] ci prin
3. Duhul Meu – zice Domnul oştirilor !” (Zaharia 4 : 6).


1. Ebr. chayil : putere, eficienţă, hotărâre, dârzenie, activitate, fermitate, rezistenţă (de obicei fizică), bogăţie – Geneza 34 : 29, alai – I Împăraţi 10 : 2.

Se referă la a îndura, a suporta, a tolera, a stărui ; se poate referi şi la forţa / puterea armată, resurse etc.


2. Ebr. koach este folosit de 125 de ori. Câteva exemple pentru a înţelege la ce se referă. Este folosit pentru :

  • Bogăţie. „Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui”. (Geneza 4 : 12)
  • Puterea fizică. „Voi însevă ştiţi că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea”. (Geneza 31 : 6)
    • Judecători 16 : 5 „Domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi i-au zis : „Înduplecă-l şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint”. În acest capitol ebr. koach este folosit de şapte ori, în versetele 5, 6, 9, 15, 17, 19 şi 30.
    • I Samuel 2 : 9 „El va păzi paşii preaiubiţilor Lui, dar cei răi vor fi nimiciţi în întuneric ; căci omul nu va birui prin putere”.
    • I Samuel 28 : 20 şi 22 „Îndată Saul a căzut la pământ cât era de lung, şi cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază ; nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua şi toată noaptea … Ascultă acum, şi tu, glasul roabei tale şi lasă-mă să-ţi dau o bucată de pâine, ca să mănânci şi să prinzi putere ca să porneşti la drum”. (Energia, vlaga)
  • Adaptare. „Iată, din vietăţile care se târăsc pe pământ, cele pe care le veţi privi ca necurate : cârtiţa, şoarecele şi şopârla, după soiurile lor ; ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul şi cameleonul [ebr. wə·hak·kō·aḥ]”. (Levitic 11 : 29 – 30)
  • Putere (spirituală) : „Domnul S-a uitat la el şi a zis : „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian ; oare nu te trimit Eu ?” (Judecători 6 : 14)

Concluzia este aceasta :

Lucrul Lui Dumnezeu se face numai prin Puterea Lui, nu prin capacitatea (intelectuală sau fizică) + perseverenţa (ambiţia, tenacitatea) omului.

Ce sens are cuvântul lucru ? „Activitate (fizică sau intelectuală) întreprinsă pentru realizarea unui scop”. (Dex)


În faţa lui Zorobabel stătea o sarcină uriaşă şi anume reconstruirea Templului Lui Dumnezeu ! Probabil că şi el, (ca oricare din noi), se îngrijora numai privind la amploarea proiectului, pe care trebuia să-l ducă la bun sfârşit.

Vestea bună era că Dumnezeu avea să-i fie alături prin Duhul Lui. Poate trebuie să ne amintim constant şi noi, că Duhul Lui Cel Bun şi Sfânt este şi cu noi, precum şi în noi !