Necesitatea rugăciunii

Scumpi fraţi şi surori în Domnul Isus,
Harul, Pacea şi Binecuvântarea Domnului Isus să fie peste voi toţi.
Mă rog ca ceea ce voi scrie, să vă cerceteze şi să faceţi aşa cum Duhul Domnului vă îndeamnă. Domnul mi-a vorbit încă din august 2011, despre faptul că am intrat într-un sezon al rugăciunii neîncetate şi fierbinţi.
Întotdeauna au fost rugăciuni, apeluri la rugăciuni şi întâlniri de rugăciuni. Slavă Domnului pentru aceasta! Dar acum Domnul a ACCENTUAT că este o necesitate acută şi că trebuie să luăm cu toată seriozitatea această chemare.
Mulţi sunt descurajaţi pentru că nu văd nici un răspuns la rugăciunile lor, alţii nu înţeleg puterea rugăciunii şi cred ca e doar pentru anumite persoane care se numesc mijlocitori. Alţii sunt preocupaţi cu treburile zilnice, cu treburile lumii acesteia şi nu au timp de rugăciune. Ei se roagă acasă doar câteva minute. Cum să mai aibă timp de adunările de rugăciune sau de rugăciunile pentru alţii. Alţii îşi pun întrebarea ”De ce să ne rugăm? Dumnezeu oricum face ce doreşte El pentru că este suveran” sau ” De ce să ne mai rugăm când răul este atât de mare, de evident, încât nu mai avem speranţă să vedem schimbări”… şi lista de astfel de întrebări poate continua…
Dumnezeu vrea să ne întărească şi ne cheamă să ne întoarcem din nou la părtăşia cu El, să ne plecăm genunchii, să ne rugăm cu credinţă şi stăruinţă, fiindcă rugăciunile noastre deschid cerul.

 • Prin rugăciunile noastre îngăduim ca Lumina Adevărului lui Hristos să strălucească pe pământ.
 • Prin rugăciunile noastre cu credinţă şi după voia lui Dumnezeu putem opri multe nenorociri să se întâmple şi putem mişca cerul ca să intervină în problemele noastre.
 • Prin rugăciunile noastre suflete se pocăiesc, se trezesc, pot fi vindecate.

Biserica astăzi are nevoie de oameni ai rugăciunii, de oameni puternici în rugăciune pe care Duhul Sfânt să îi poată folosi.
Rugăciunea nu este o îndatorire neînsemnată, pusă într-un colţ. Rugăciunea implică cel mai bun timp al nostru. Miezul timpului şi al tăriei noastre trebuie să fie consacrate în întregime rugăciunii.
Rugăciunea este o necesitate, o stare de vorbă cu Dumnezeu continuă, o stare de mijlocire pentru cei pierduţi, pentru cei în nevoie, o stare de laudă şi mulţumire la adresa lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să fie un foc şi o forţă interioară asemănătoare rugăciunii eficiente fierbinţi (Iacov 5:16). Rugăciunea trebuie să pătrundă la fel de puternic în inima şi viaţa noastră precum au făcut-o strigătele si lacrimile lui Hristos. Prin rugăciune avem dreptul să intrăm în faţa tronului lui Dumnezeu: ce har si ce privilegiu! … Când venim de acolo, venim cu bucuria aşteptării că Tatăl nostru ne-a ascultat şi ne va răspunde.
Fraţi şi surori este vremea să ne apropiem de Dumnezeu mai mult, cu post şi rugăciune, cerând Domnului o viaţă de rugăciune mai adâncă, mai adevărată, mai serioasă!
Petrecând mult timp cu Dumnezeu, este secretul unei vieţi de rugăciuni de succes. Domnul Isus se ruga (comunica) mereu cu Tatăl, cu Dumnezeu. Se retrăgea să vorbească cu Tatăl Său apoi se vedeau rezultatele (semne, minuni, vindecări…). Deci secretul este intimitate cu Dumnezeu. Să-L cunoaştem pe Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu şi să-L iubim cu toată inima şi cu toată puterea noastră.
Domnul mi-a spus să cer ca un Duh de rugăciune nou, puternic, să vină peste toată Biserica Lui. Începând de la lideri (învăţători, predicatori…) până la cei mai mici. Fiecare din noi avem Harul şi Darul rugăciunii, fără excepţie. Oamenii mari ai Domnului prin care oamenii au făcut mari lucrări au fost oameni ai rugăciunii şi ai postului care se rugau 2 – 10 ore pe zi!
Cît timp te rogi tu? … Cât Îi dai Domnului dintimpul tău?
Poţi neglija orice dar NU NEGLIJA RUGĂCIUNEA. (ADICĂ NU ÎL NEGLIJA PE DOMNUL)
Suntem conştienţi că cel rău urăşte cel mai mult oamenii care se roagă, care au înţeles şi cred în puterea rugăciunii şi postului. El va încerca orice ca să ne oprească să ne rugăm, fie personal, fie în comun sau în biserică.
De aceea atenţie la strategiile celui rău, la motivaţiile lui care stârnesc ceartă, dezbinare, bârfă, critică, nemulţumire, ofense, mândrie …
Dacă astfel de lucruri sunt în viaţă şi în biserică, rugăciunile noastre nu mai sunt eficiente. De aceea fraţi şi surori luptaţi-vă lupta cea bună a credinţei, staţi la piciorul Crucii Domnului Isus ca să putem învăţa de la El smerenia, iubirea, rugăciunea.
Să nu dăm prilej diavolului. El nu are putere să ne atingă decât atât cât îi dăm noi voie. CUM?… prin neveghere, prin păcate, prin ofense de tot felul, prin firea noastră care trebuie pusă la cruce.
Cea mai puternică şi eficientă rugăciune este rugăciunea bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile Lui. Avem nevoie de revelaţia Cuvântului Său în care să rămânem, cu care să ne luptăm şi să Îi aducem mulţumire Domnului. (Efeseni 6:17 „Luaţi şi sabia Duhului care este Cuvântul Lui Dumnezeu” Romani 4:20,21 ” El nu S-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.)
Un alt lucru foarte important în rugăciunile noastre este acela de a ne concentra la Dumnezeu, nu la noi sau la vrăjmaş.
La Dumnezeu care POATE, care vrea să ne ajute, la El, care ceea ce a promis VA ÎMPLINI.
Domnul mi-a spus:

 • ”Nu mai privi la probleme şi la cel rău, priveşte doar la Mine.
 • Nu privi la norul negru care îl vezi acum, ci la Soarele care va apărea în curând.
 • Nu privi la munţii din calea ta, căci numai cu un cuvânt ei vor fi mutaţi.
 • Nu privi la ziduri căci ele vor cădea.
 • Nu privi la pustiul în care eşti căci râul va începe să curgă.
 • Nu privi la oameni şi nu aştepta răspuns de la ei ci aşteaptă şi încrede-te în Mine căci eu lucrez.
 • Nu te uita la împotriviri, la cei ce te urăsc sau bârfesc căci Eu te-am creat pentru Mine, pentru plăcerea Mea,

ca să Îmi slujeşti doar Mie pentru slava Mea.

 • Bazează-te pe promisiunile Mele care sunt DA şi AMIN.

De ce v-aş fi dat atâtea promisiuni? Vi le-am dat că vă iubesc şi tot Eu pot să le împlinesc pentru slava Mea şi pentru scopurile Mele cu privire la voi. Îmi place şi vreau sâ îmi împlinesc Cuvântul Meu căci Eu veghez asupra Lui ca să Îl împlinesc. Aş vrea ca voi să înţelegeţi acest Adevăr:

 • Să-L cereţi
 • Să-L credeţi
 • Să-L aşteptaţi
 • Să-Mi mulţumiţi
 • Să Îmi aduceţi glorie.”

Despre acest subiect al rugăciunii se poate scrie continuu, dar Duhul Domnului a vrut să vă aducă aminte că este vremea să ne rugăm cu adevărat, călăuziţi de Duhul Domnului prin Cuvântul Său în smerenie şi dragoste, totul spre slava Domnului Isus.
Pe curând,
Marian si Rodica Volintiru.
Citiţi Ioel 2