145. VREMEA SCHIMBĂRII III.1 NĂDĂJDUIEŞTE TOTDEAUNA ÎN DUMNEZEUL TĂU ŞI NU UITA CĂ CEL RĂU ESTE UN MINCINOS! [1 Samuel 9.6, Osea 12.6]

145. VREMEA SCHIMBĂRII III.1 NĂDĂJDUIEŞTE TOTDEAUNA ÎN DUMNEZEUL TĂU ŞI NU UITA CĂ CEL RĂU ESTE UN MINCINOS ! I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 9 : 6 şi Osea 12 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Mai 2022 I
În calea schimbării în bine din viaţa mea pot interveni :
1. cel rău care este un mincinos.
2. El se foloseşte de îndoială (strecurând în mintea credinciosului o neîncredere în disponibilitatea Lui Dumnezeu de-a-l ajuta pe deplin pe cel care-I cere ajutorul), de aceea este nevoie
3. să nădăjduim şi să ne încredem totdeauna în Dumnezeu şi în promisiunile Lui, indiferent de cât de negru ar fi totul împrejurul nostru !

Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău”. (Osea 12 : 6)

În I Samuel 9 : 6 scrie că (lui Saul) :

Sluga i-a zis : „Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază ; tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el dar ; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.”


I. Cel rău este un mincinos

Slujitorul Lui Saul ştia că au ajuns acolo unde este omul Lui Dumnezeu, dar nu ştia dacă el va accepta să îi ajute. În momentele, zilele, săptămânile, lunile şi anii de încercare, cel rău încearcă să tulbure viaţa interioară a credinciosului cu tot felul de minciuni care se manifestă prin cuvinte, stări sufleteşti etc.

Să ne ajute Dumnezeu ca niciodată să nu uităm cu cine avem de-a face şi anume cu un mincinos !

În Ioan 8 : 44 – 47 sunt redate cuvintele Domnului Isus spuse unor oameni care se vedeau a fi drepţi :

Voi aveţi de tată pe diavolul ; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru.

El de la început a fost ucigaş ; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat ? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi ?

Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu ; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu”.


Atenţie ! Aceste cuvinte sunt spuse unor oameni care în mintea lor se credeau credincioşi şi nici măcar nu ştiau cine le era „tatăl” din punct de vedere spiritual.


Aici Domnul Isus a accentuat tocmai faptul că diavolul minte, atunci când spune ceva ! Iar puterea de înşelare a celui rău este foarte mare, pentru cei ce nu cunosc Cuvântul Lui Dumnezeu precum şi pentru cei ce nu sunt sinceri, care nu se alătură adevărului, în viaţa de zi cu zi, ci îşi ascund păcatele … ca şi cum Dumnezeu nu le-ar putea vedea !

Dumnezeu nu are două feluri de kilogram sau altfel spus două unităţi de măsură ! EL este Acelaşi nu Se schimbă în funcţie de schimbările celor fluctuanţi în relaţia cu EL, deoarece EL vede tot ceea ce se petrece în interior, în inima lor ! Şi este de partea lor nu contra lor !

Ce este bine să ştiu în viaţa de credinţă ? Să nădăjduiesc totdeauna în Dumnezeu şi la fel cum spunea apostolul Pavel în II Corinteni 5 : 7 să : „umblăm prin credinţă, nu prin vedere”.

Etalonul nostru să fie promisiunile din Cuvântul Lui Dumnezeu şi încrederea în Dumnezeu, aţintirea privirii la Isus nu gândurile negre („Oare mă ajută Dumnezeu ?”) sau stările sufleteşti de moment (îngrijorarea, neliniştea, teama etc.) …

Iar noi ştim că :

  1. „ … toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8 : 28) Chiar şi pierderea !
  2. Dumnezeu ne oferă numai lucruri bune, chiar dacă ambalajul în care ne sunt aduse pare a fi „de lucru rău”. Iacov spunea că : „orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. (Iacov 1 : 17)
  3. pierderea, necazul, frământarea etc. toate ajută la transformarea în bine a caracterului nostru exact cum avem notat în Psalmi : „Este spre binele meu că m-ai smerit”. (Psalmul 119 : 71)

În încheiere amintim cuvintele Lui David care au rămas scrise în Psalmul 27 : 14 „Nădăjduieşte în Domnul ! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul !” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :