Marcu 6.1-6, Tăria morală (IV). Concluzii : ucenicii Domnului Isus, noi cei din 2018

Să observăm şi un alt aspect. Oare faptul că Domnul Isus era cu ucenicii constituia o garanţie pentru ei că nu aveau să aibă probleme ? Dar în cazul nostru, faptul că Isus este cu noi ne garantează că nu vom avea probleme ?

Nu, ci dimpotrivă, adversităţile primite datorită trăirii vieţii de creştin ne dovedesc că suntem pe traseul bun şi ne arată că suntem în grafic !

II. Ucenicii

Să observăm un singur exemplu :

Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.

A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit.

Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis :

„Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie ?” Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis :

„Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi ! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat în alt sat”. (Luca 9 : 51 – 56)

Concluzia este aceasta : Mergi înainte, nu te da bătut !


III. Noi (cei din 2018)

Înainte de Patimile Lui, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui, care încă nu aveau parte de puterea Duhului Sfânt :

Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când

 • veţi fi risipiţi fiecare la ale lui ; şi 
 • pe Mine Mă veţi lăsa singur ; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. V-am spus aceste lucruri ca 
 • să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri ; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. (Ioan 16 : 32 – 33)

Modelul nostru este Isus. EL a mers înainte, indiferent de probleme, de natura împotrivirilor, de cât de multe au fost suferinţele şi dezavantajele de moment. Împotrivirea de care are parte este naturală pentru un creştin.â

Când nu sunt probleme trebuie … să ne facem probleme (să ne consumăm că într-adevăr avem o problemă). Deci : Mergi înainte, nu te da bătut !


Să observăm trei versete din Biblie :

 1. Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui : „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire”. (Luca 2 : 34)
 2. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte împotrivire”. (Faptele Apostolilor 28 : 22)
 3. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”. (Evrei 12:3)

Concluzii :

Este bine ca să nu luăm lucrurile prea personal, chiar dacă aşa par a fi. Să nu ne învinovăţim de reacţiile altora (când chiar nu este cazul), ci să înţelegem că împotrivirea de care avem parte este de fapt contra Lui Isus, nu faţă de noi, dar El trăind în noi şi prin noi, () este normal să fie împotrivirea duhurilor răutăţii faţă de oamenii bunătăţii, (copiii Lui).

Apostolul Pavel scria :

 • Am fost răstignit împreună cu Hristos,
 • şi trăiesc
 • dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”. (Galateni 2 : 20)

Să ne reamintim în încheiere cuvintele Domnului Isus :

Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

V-am spus aceste lucruri, pentru ca

 • bucuria Mea să rămână în voi, şi
 • bucuria voastră să fie deplină …
  • Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.
  • Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei ; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.

Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o : „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.”

 • Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni ;
 • dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis”. (Ioan 15 : 9 – 11, 18 – 21)


V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri ; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. (Ioan 16 : 33)

Mergi înainte, nu te da bătut !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :