Isus, Prietenul adevărat I. EL ne-a iubit întâi [I Samuel 18.1-4, I Ioan 4.19]

Biblia

Isus este Prietenul adevărat. I. EL ne-a iubit întâi [I Samuel 18.1-4, I Ioan 4.19–21]

În Proverbe 17 : 17 unde scrie că : „Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate”, cel mai probabil este descris Isus !

În I Samuel 20 : 30 este notat că : „Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan şi i-a zis : „Fiu rău şi neascultător, nu ştiu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai … ?” (Nici măcar nu a putut să-i spună pe nume lui David) !

Din punct de vedere spiritual, Ionatan era Cineva (fiind un prototip al Domnului Isus, „Darul Lui Dumnezeu”) iar David era un oarecare (un băiat de la sat, venit la oraş) !? Cineva (Domnul Isus) Îşi arată dragostea faţă de un oarecare (fiecare dintre noi).


Harul Lui Se manifestă prin faptul că ISUS :

  1. ne-a iubit întâi,
  2. mijloceşte la Tatăl pentru noi,
  3. ne întăreşte spiritual.

Introducere

Prietenul adevărat oferă suportul psihic, material şi spiritual de care celălalt are nevoie.

I. EL [Isus] ne-a iubit întâi

În I Ioan 4 : 19 – 21, apostolul Ioan a scris ceea ce trăia :

Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva : „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos ; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede ? Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El : cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său”.

David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci

  • sufletul lui Ionatan [Dat de Domnul, Dumnezeu este Dăruitorul, Darul Lui Dumnezeu, în gr. Teodor]s-a alipit de sufletul lui David, şi
  • Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeaşi zi, Saul a oprit pe David şi nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său.
  • Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. 4 A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David ; şi i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul şi cingătoarea lui”. (I Samuel 18 : 1 – 4)

Aşa este şi în cazul nostru, exact cum spunea apostolul Ioan şi cum profetic, Ionatan s-a comportat faţă de David !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :