Isus, Prietenul adevărat II. Isus mijloceşte la Tatăl [I Timotei 2.5]

II. Mijlocirea

În I Timotei 2 : 5 scrie : „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos …”.
Iar în I Ioan 2 : 1, apostolul Ioan a scris : „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit”.

Exact aşa a procedat Ionatan, a mijlocit la tatăl lui pentru a-l scăpa pe David.

În I Samuel 19 : 1 – 7 scrie că :

Saul a vorbit fiului său Ionatan şi tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de ştire şi i-a zis : „Tatăl meu, Saul, caută să te omoare. Păzeşte-te, dar, mâine dimineaţă, stai într-un loc tăinuit şi ascunde-te.

Eu voi ieşi şi voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi ; voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice şi-ţi voi spune.”

Ionatan a vorbit bine de David tatălui său, Saul :

  • „Să nu facă împăratul”, a zis el, „un păcat faţă de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat faţă de tine.
  • Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău ; şi-a pus în joc viaţa, a ucis pe filistean, şi Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut şi te-ai bucurat.
  • Pentru ce să păcătuieşti împotriva unui sânge nevinovat şi să omori fără pricină pe David ?”

Saul a ascultat glasul lui Ionatan şi a jurat, zicând :

„Viu este Domnul, că David nu va muri !” Ionatan a chemat pe David şi i-a spus toate cuvintele acestea; apoi l-a adus la Saul; şi David a fost înaintea lui ca mai înainte”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :