06. IOAN BOTEZĂTORUL : O VIAŢĂ JERTFITĂ PENTRU DUMNEZEU [Matei 3.1-12]

06. IOAN BOTEZĂTORUL : O VIAŢĂ JERTFITĂ PENTRU DUMNEZEU
I Podcast I Text Biblic : Matei 3 : 1 – 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06.01.2022 I

Dumnezeu are un plan pentru viaţa fiecărui credincios. EL deţine controlul asupra întregii vieţi a celui care I SE supune : atât asupra trecutului, cât şi asupra prezentului şi ceea ce ne poate aduce liniştea, (mai ales în aceste vremuri tulburi), EL deţine controlul deplin şi asupra viitorului.

În Iov 23 : 14 scrie că :

El Îşi va împlini dar planurile faţă de mine şi va mai face şi multe altele”.


Ceea ce este important să reţinem este faptul că :

1. Dumnezeu a controlat, îţi controlează şi va deţine controlul asupra trecutului tău (perioada de formare şi şcoala prin care a trebuit să treci),
2. Dumnezeu deţine controlul asupra prezentului tău (preţul pe care trebuie să-l plăteşti şi cu ce sacrificii îţi trăieşti viaţa) pentru a-I fi folositor …
3. Dumnezeu deţine controlul şi asupra viitorului tău !

Totul este sub controlul Celui Atotputernic !


I. În viaţa lui Ioan, în primul rând, Dumnezeu a deţinut controlul asupra trecutului lui (Matei 3 : 1 – 4)
[Ioan Botezătorul : Ioan / Iohanan înseamnă : „Dumnezeu S-a îndurat”]

  1. a avut parte de o naştere anunţată în mod supranatural (Luca 1 : 1 – 17),
  2. a avut parte de o umplere cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui (Luca 1 : 15, 41 – 42),
  3. a avut parte de un cuvânt profetic pe când avea … opt zile (Luca 1 : 59 „În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său” … v. 76 „Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt” … iar cuvântul profetic este notat până la versetul 80).

II. În al doilea rând, Dumnezeu deţine controlul asupra prezentului (Matei 3 : 5 – 10)

Dumnezeu ştie şi ne cere un preţ pe care trebuie să-l plătim şi este nevoie de sacrificii pentru a-I fi folositori …

Ioan a trebuit :

  1. în primul rând, să rostească cuvinte care nu plăceau unora, dar aduceau pocăinţa. A folosit expresia : „pui de vipere”. În viaţă, omul rosteşte foarte multe cuvinte. Un om care trăieşte 60 – 70 de ani, rosteşte în medie peste un miliard de cuvinte. Toate sunt notate … unele ne aduc binecuvântare, altele … le regretăm !
  2. în al doilea rând, Ioan a trebuit să facă lucruri care nu erau pe placul altora, deoarece trebuia să-i avertizeze pe cei nesinceri că nu era destul că erau evrei prin naştere … aveau nevoie şi de o pocăinţă reală …
  3. în al treilea rând, Ioan a trebuit să accepte faptul că până nici pe el, Domnul Isus nu avea să-l asculte şi să-i facă pe plac …

În Matei 3 : 13 – 15 spune că :

Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească.

Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?” Drept răspuns, Isus i-a zis :

„Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat”.


III. În al treilea rând, Dumnezeu este Cel care deţine controlul şi asupra viitorului (Matei 3 : 11 – 12)

1. Lui Ioan i s-a cerut smerire mai multă decât a avut până atunci

În Ioan 3 : 30 – 31 spune :

Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toţi ; cel ce este de pe pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toţi”.

2. În al doilea rând, în viitorul lui era programat să aibă … un timp de închisoare, pe nedrept

În Matei 4 : 12 spune :

Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea”.

3. Şi în al treilea rând, când ne gândim la viitorul lui Ioan, el a avut parte de o moarte de martir (descrisă în Matei 14 : 1 – 11).

Iar aceasta … a fost o viaţă de om !

Ne punem întrebarea :

„S-a meritat ?”

Ce satisfacţii a avut Ioan ca om ?


Aparent, cu totul altfel a fost viaţa lui Irod (a celui ce face răul) … dar care este de fapt realitatea ?


În concluzie :

Fii mulţumitor Lui Dumnezeu pentru viaţa pe care o ai !

Şi Dumnezeu să te ajute şi să ne ajute pe toţi. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :