Geneza 11.1-9, Criterii de evaluare a unităţii dintre oamenii ce constituie o comunitate

Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear ; şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul :

„Haidem ! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis :

„Haidem ! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului !” Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis :

„Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă ; şi iată de ce s-au apucat ; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. Haidem ! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora !”

Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului ; aşa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului”. (Geneza 11 : 1 – 9)


Ce criterii putem folosi pentru evaluare unităţii dintre oamenii care alcătuiesc o comunitate ?

Oamenii uniţi comunică foarte bine între ei (nu au între ei disensiuni), îşi stabilesc obiective comune şi lucrează împreună pentru realizarea scopurilor / obiectivelor pe care şi le-au propus / asumat de comun acord.


I. Comunică folosind acelaşi limbaj (se înţeleg foarte bine între ei) şi vorbesc împreună

Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte … Şi au zis unul către altul : „Haidem ! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc …Şi au mai zis : „Haidem ! … ”. (Geneza 11 : 1, 3 – 4)


II. Îşi stabilesc un obiectiv comun (merg împreună în aceeaşi direcţie … fie pe orizontală fie pe verticală)

Şi au zis unul către altul :

  • „Haidem ! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis :
  • „Haidem ! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului !” (Geneza 11 : 3 – 4)

III. Lucrează împreună (pentru realizarea obiectivului propus)

Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis : „Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă ; şi iată de ce s-au apucat ; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând”. (Geneza 11 : 5 – 6)

Unitatea poate fi constatată şi observând în ce măsură oamenii dintr-un grup colaborează pentru îndeplinirea scopurilor pe care şi le-au propus.

Din text observăm cei trei paşi care sunt parcurşi pentru o realizare deosebită :

  1. intenţia : „şi-au pus în gând” ;
  2. decizia începerii lucrării : „iată de ce s-au apucat” ;
  3. lucrul propriu-zis / înfăptuirea : „turnul pe care-l zideau”.

Concluzie :

Din unitatea pe orizontală se formează unitatea pe verticală ! Unitatea dintre om şi om duce la unitatea dintre om şi Dumnezeu.

Cei de atunci făcând cărămizi şi zidind rând peste rând … se apropiau de Cer ! Aşa este şi spiritual. Unitatea pe orizontală aduce unitatea pe verticală !