Elogiul şi generozitatea (munificenţa), Romani 16.18

Conform Dicţionarului limbii române literare contemporane (1955 – 1957), munificenţa este sinonimul dărniciei, al generozităţii.

Îl numim generos pe cel : „Care este gata să ajute în mod dezinteresat pe alții”. (Dex) Dar generozitatea poate fi reală sau falsă (aparentă). Nu toţi cei ce par a fi generoşi, chiar sunt şi în realitate !

Exact acest lucru îl accentuează şi apostolul Pavel, care le-a scris credincioşilor din Roma :

Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi [în traducerea Emil Pascal : “să-i păziţi din ochi”] de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. 

Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor ; şi, prin vorbiri dulci [gr. chrēstologias “cuvinte bune” are o singură ocurenţă în N.T.] şi amăgitoare [gr. eulogias “generoase”], ei înşală inimile celor lesne crezători”. (Romani 16 : 17 – 18)


Să observăm şi alte traduceri :

  • Emil Pascal (Paris, 1990) aceste versete sunt redate astfel : „Vă sfătuiesc, fraţilor, să-i păziţi din ochi pe cei ce provoacă dezbinări şi scandaluri împotriva învăţăturii ce aţi primit-o, şi să vă feriţi de ei. Oameni de felul lor nu-l servesc pe Domnul nostru Hristos, ci pântecele lor, iar prin cuvinte mieroase şi măgulitoare înşeală inimile celor nevinovaţi”. (Romani 16 : 17 – 18)
  • New International Version : „Pentru că astfel oameni nu slujesc Domnului nostru Hristos, ci pântecelui lor. Prin vorbire graţioasă și amăgitoare ei înșală inimile oamenilor naivi”. (Romani 16 : 18)
  • New Living Translation : „Asemenea oameni nu slujesc lui Hristos Domnul nostru ; ei servesc propriile interese personale. Prin vorbire netedă [calmă, potolită] și cuvinte strălucitoare ei înșeală oamenii nevinovați” (Romani 16 : 18)

Gr. eulogias (pluralul lui eulogia) este folosit în N.T.  de patru ori, (aici în Romani 16 : 18 precum şi) în :

  1. Romani 15 : 29Ştiu că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos”.
  2. I Corinteni 10 : 16Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos ?”.
  3. Evrei 6 : 7Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu”.

Care este învăţătura pentru noi ? Trebuie să repetăm că :

Nu toţi cei ce par a fi generoşi, chiar sunt aşa şi în realitate.

Gr. eulogia (lit. binecuvântare) este un cuvânt pozitiv. Dar munificenţa (dărnicia) unora poate fi doar masca sub care se ascund adevăratele lor interese.

Acest soi de oameni procedează la fel ca Iuda Iscariotenul, care a folosit sărutul (dovada iubirii), pentru atingerea intereselor lui meschine !

În limba română avem cuvântul elogiu : „Discurs prin care este preamărit cineva ; laudă deosebită adusă cuiva, apreciere foarte favorabilă”. (Dex)

Când auzim astfel de discursuri la adresa noastră trebuie să fim atenţi să nu fie doar o periere (liguşire)!


În concluzie : înşelătorii se pot folosi de cuvinte (elogii) sau fapte (de generozitate, munificenţă aparentă), doar pentru a-şi atinge scopurile. Acestea fiind însă echivalentul râmei din cârligul pescarului.