22. DIN ORFANĂ … ÎMPĂRĂTEASĂ ! [Estera 2.5-7]

22. DIN ORFANĂ … ÎMPĂRĂTEASĂ !
I Podcast I Pasaj Biblic : Estera 2 : 5 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Ianuarie 2022 I

În cartea Estera capitolul 2 : 5 – 7 scrie că : „În capitala Susa era un iudeu, numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
El creştea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său ; căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere. După moartea tatălui şi a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet”.

Câteva gânduri din cartea Estera

Săraca de ea … probabil că au spus despre Hadasa, când a rămas orfană. Dar în Biblie spune că este : Ferice de cei ce plâng … nu de cei ce se plâng !

Cei care spun „săracul de el” sau „săraca de ea” (atunci când aud de un astfel de caz), poate că au uitat ce scrie despre Dumnezeu, că :

El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt”. (Psalmul 68 : 5).

Împăratul de atunci şi-a ales o împărăteasă, despre care nu ştia că era orfană ! Dar Dumnezeu, din orfani … îşi va alege împărăteasa ! Domnul Isus ne-a spus clar :

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”. (Ioan 14 : 18) … Iar în Psalmul 146 : 9 scrie că : „Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi”.

La momentul în care Estera a rămas orfană, aparent nu avea niciun viitor … dar să nu uităm niciodată că binecuvântarea depinde de Dumnezeu !

Apostolul Pavel le reamintea Romanilor din istoria Evreilor :

„Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă”. (Romani 9 : 16 )

În cazul lui Nebucadneţar (care era împărat) era exact invers … părea că are tot viitorul în faţă dar, când Nebucadneţar spunea că Babilonul este al lui … nu realiza că nici măcar el nu era al lui ! Iar apoi a urmat căderea !


Pentru unii poate că Mardoheu era un om care şi-a pierdut ani din viaţă doar pentru a educa o fetiţă ! De fapt nu au fost deloc ani irosiţi, ci au fost ani investiţi în viaţa altcuiva ! Mardoheu este un model foarte bun pentru cei care nu-şi caută folosul lor !

La încheiere să amintim o parte din versetul scris în Zaharia 4 : 10

Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe ?

Un om înţelept nu va face aşa ceva niciodată ! De ce ? Pentru că în viaţă nu este bine niciodată să tragem concluzii pripite. Să luăm ca exemple de cum poate să apară neprevăzutul, două situaţii de viaţă care au avut „începuturi” şi „sfârşituri” diferite :

  1. Iosif a ajuns în Egipt ca rob. Cine-i dădea vreo şansă să iese ceva din el ? Şi totuşi, peste 13 ani el era cel care conducea Egiptul …
  2. Când s-au mutat Iacov şi copiii lui în Egipt, au folosit carele trimise din Egipt, care erau cumva un sinonim al maşinilor de lux din zilele noastre ! Cine era ca ei (pentru cei care-i vedeau trecând) ? Şi totuşi peste ani toţi urmaşii lor … au ajuns să fie robi !

De aceea este bine char şi în această perioadă grea să avem încredere în Dumnezeu şi să spunem exact ca Iov :

Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” (Iov 42 : 2)

Iar după terminarea încercării prin care a trecut Iov scrie că :

Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese”. (Iov 42 : 10)


Să spunem şi noi prin credinţă :

Şi aceasta va trece !


Iar Dumnezeu din cer să aducă soarele şi pe strada ta !


Podcastul poate fi ascultat aici :