21. ÎNTÂMPLAREA ESTE … O BUCĂŢICĂ DIN PLANUL LUI DUMNEZEU! [Psalmul 105.16-20]

21. ÎNTÂMPLAREA ESTE … O BUCĂŢICĂ DIN PLANUL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Psalmul 105 : 16 – 20 I I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Ianuarie 2022 I

În viaţa creştinului, întâmplarea este doar o bucăţică din planul lui Dumnezeu pentru el.
Un exemplu clar este Iosif, prin câte „întâmplări” a trecut / câte i s-au „întâmplat” până a ajuns să devină Cineva. Cine ? Exact ce i-a vorbit Dumnezeu de la început că va fi !
De fapt, cât din ce ni se întâmplă … este doar întâmplare ? Există, e drept evenimente neplanificate de noi, dar care în realitate au un scop precis în planul Lui Dumnezeu pentru viaţa noastră !

I. În primul rând, întâmplarea

Vânzarea a fost punctul de plecare al necazului, al situaţiei fără ieşire în care a ajuns Iosif. Dar să vedem ce s-a mai întâmplat în viaţa lui Iosif, în perioada de după vânzarea lui (mai corect spus, ce evenimente s-au petrecut) …

În Geneza 39 : 7 scrie :

După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif …”.

Apoi în Geneza 40 : 1 scrie :

După câtăva vreme, s-a întâmplat că paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor … ”.

Iar în Geneza 41 : 13 scrie că :

Lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el … ”.

Pentru omul din lume există întâmplarea, nu şi pentru creştin ! Multe ni se mai întâmplă dar numai când vrea Dumnezeu să permită în viaţa noastră un anumit lucru ! Iosif a avut parte de vânzare iar „bonusul” a constat în stările sufleteşti negative pe care credem că le-a avut.


Era testat şi în exterior şi în interior ! În II Corinteni 7 : 5 – 6, apostolul Pavel scria :

„Căci, şi după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiţi în toate chipurile : de afară, lupte, dinăuntru, temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat … ”.


II. În al doilea rând, în toată acea perioadă, Domnul este cu noi în special la greu chiar dacă noi nu realizăm acest lucru

Dacă ne gândim la Iosif doar se părea că Dumnezeu a uitat de el şi că era foarte departe de el, dar în realitate Dumnezeu era cu el. Cuptorul spiritual era aprins şi reglat să atingă exact temperatura dorită, iar în el Iosif a trebuit să stea cât a vrut Dumnezeu : treisprezece ani !

În Geneza 39 : 2 – 3 este descrisă o parte din perioada în care Iosif a fost robul lui Potifar.

Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine ; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca”.

Mai apoi, Iosif a ajuns la închisoare acuzat fiind pe nedrept de Potifar … dar :

Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniţei … Domnul era cu el. Şi Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea”. (Geneza 39 : 21, 23)

De aşa ceva a avut parte şi apostolul Pavel. În cartea II Timotei 4 : 16 – 17, apostolul Pavel şi-a descris trăirile :

La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta !

Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului”.


III. În al treilea rând, după ce trece încercarea aflăm de ce-urile ei

De ce se ni întâmplă anumite lucruri ? Putem afla numai dacă Dumnezeu ne explică adevărul care stă în spatele aparenţelor !

În Psalmi este descrisă realitatea vieţii lui Iosif. Scrie că Dumnezeu :

A chemat foametea asupra ţării şi a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om ; Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului.
Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit”. (Psalmul 105 : 16 – 20)


Concluzii

Chiar dacă în viaţă treci prin situaţii limită, în care până şi cei apropiaţi ţie … ţi „s-au făcut nevăzuţi” nu uita că aceasta este exact experienţa de care a avut parte Heman (şi a descris-o în Psalmul 88 : 18 „Ai depărtat de la mine pe prieteni şi tovarăşi ; şi cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuţi”).

Tot de aşa ceva a avut parte şi apostolul Pavel, dar în cazul lui Iosif a fost mai rău, deoarece chiar „ai lui” i-au produs răul. La fel a fost şi în cazul Domnului Isus … dar de EL până şi Dumnezeu S-a depărtat !

Necazul tău de acum poate fi doar o încercare, un test al credinţei prin care trebuie să treci … cu temeri în suflet şi cu probleme în afară.


Dar nu uita că Domnul este cu tine şi va veni şi ziua din care totul se va schimba şi va începe perioada premierii

încrederii de care ai dat dovadă în timpul testului !
Doamne ajută !


Mesajul poate fi ascultat în format audio aici :