23. ÎN POSESIA LUCRURILOR ! [Marcu 4.19 şi II Petru 2.19]

23. ÎN POSESIA LUCRURILOR !

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 4 : 19 şi II Petru 2 : 19 I I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Ianuarie 2022 I

Omul nu are nevoie de multe lucruri, ci de mult Cer !

Apostolul Pavel spunea despre cei :

„ … a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (II Corinteni 4 : 4)

Numai că omul firesc este orbit în special de cel rău ca să nu vadă realitatea valorilor spirituale şi astfel să-şi risipească mulţi ani din viaţă umblând după nimicuri.


În această categorie a nimicurilor, intră şi bogăţia obţinută pe nedrept (nu ne referim aici la câştigul obţinut cinstit) ci la bogăţia care poate fi denumită ca fiind o colecţie de zerouri !

Şi cu cât suma deţinută de cineva are mai multe zerouri, se spune despre acel om că este milionar sau miliardar … şi pentru cei mai mulţi este mare lucru !

Dar la necaz (de exemplu când omul tocmai este înştiinţat că suferă de-o boală incurabilă care este în faza terminală), zerourile nu mai ajută … atunci şi acolo li se vede valoarea, când se face comparaţia cu adevăratele valori, pe care le primim gratuit, valorile spirituale (ce vin din Duhul Sfânt) : dragostea, bucuria, pacea … (a se vedea Galateni 5 : 22 – 23) !

Dar aceste „bijuterii spirituale” nu sunt oferite oricui, ci numai celor care au în suflet locul special amenajat pentru ele : cutia de valori în care să le poată păstra în siguranţă. Dar această amenajare interioară se face prin golirea sufletului de iubirea lucrurilor, de griji şi de orice posesiune care nu are valoare spirituală.


Domnul Isus ne face liberi, ne eliberează însă numai atunci când ÎI primim jugul ! În Evanghelia după Ioan 8 : 31 – 32 scrie :

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei ; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi” (adică liberi).

Firea, (natura păcătoasă), poate să spună :

Ce mai libertate … în jug” !

Dar Jugul Lui Christos aduce greutăţi … dar necazurile, suferinţele, strâmtorările, greutăţile aduc slavă şi fac parte din şcoala Lui Dumnezeu prin care EL ne schimbă priorităţile şi valorile din viaţă.

După ce omul este îmblânzit, vede viaţa altfel şi totul devine altfel, iar Dumnezeu este mai aproape de omul zdrobit în interiorul Lui !


Robii moderni, nu-şi mai poartă lanţurile la vedere ! Nici stăpânii nu mai sunt aşa de vizibili, dar ei există, iar lanţurile sunt cu-atât mai groase cu cât oamenii sunt mai dependenţi de obiecte !

Nu contează atât valoarea lucrului deţinut cât contează cât ţin eu la el !

Fiecare obiect (fiecare lucru) are două valori :

  1. în primul rând preţul de raft şi
  2. în al doilea rând valoarea sentimentală (cât de mult ţin eu în sufletul meu la lucrul respectiv) !

În II Petru 2 : 19 scrie :

Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.

Din punct de vedere spiritual, lucrurile se văd altfel … aşa cum sunt !


Şi pot să-mi pun o întrebare :

În posesia lucrurilor câţi oameni sunt (de exemplu sub stăpânirea unui telefon care face cu omul respectiv ce vrea telefonul) ?


Concluzii

1. În primul rând, există credincioşi care-L neglijează aproape total pe Dumnezeu. În Osea 7 : 9 scrie că : „Nişte străini îi mănâncă puterea, şi el nu-şi dă seama, îl apucă bătrâneţea, şi el nu-şi dă seama”. Dumnezeu Se referea la cei care umblau după false valori şi-L neglijau aproape total pe Dumnezeu şi adevăratele valori. Ei nu-L căutau deloc pe Dumnezeu, iar EL tânjea după ei.


2. În al doilea rând, există credincioşi care ÎL caută pe Dumnezeu sau şi pe Dumnezeu, dar pentru ei Dumnezeu nu este pe locul Întâi. În Evanghelia după Matei 6 : 33, Domnul Isus le-a atras atenţia ucenicilor către o altă categorie de credincioşi. Ucenicilor Lui le-a spus : „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.


3. Şi în al treilea rând, să-mi fac o evaluare a vieţii. Eu în ce categorie mă găsesc ? Cum pot afla ? Analizând cât timp am petrecut astăzi în rugăciune, în citirea Bibliei, în ajutorarea altora şi cât timp din viaţa mea am irosit navigând în derivă pe Internet.


La final să fac şi eu această rugăciune :

Doamne Isuse, ajută-mă să văd pe unde mă aflu din punct de vedere spiritual, dă-mi putere să ating potenţialul dorit de Tine pentru mine şi să nu ajung în situaţia de-a constata într-o zi :

  • că firul vieţii mele s-a terminat,
  • că am ajuns la capătul drumului parcurs pe acest pământ …
  • că trebuie să plec Dincolo, iar viaţa mea a fost irosită total, din punctul Tău de vedere !

Doamne Isuse, ai milă şi de mine ! Amin !


Mesajul poate fi ascultat în format audio aici :