Dan Hîrtie I PILDA SAMARITEANULUI [Cezareea, 15 octombrie 2015]

[videopress GqIo13HC]