Foc din cer sau Trei atitudini ale omului care se roagă

Foc din cer sau Câteva gânduri despre rugăciune (cererile adresate Lui Dumnezeu)

Expresia ne aduce aminte de trei situaţii din Biblie din viaţa lui :

  1. Avraam (care a încercat limitarea focului judecăţii),
  2. Ilie (care a acţionat la Cuvântul Lui Dumnezeu) pentru a aduce judecata Divină,
  3. Iacov şi Ioan (care au căutat o justificare biblică pentru a-şi manifesta răutatea).


Trei situaţii de viaţă, care arată trei atitudini pe care un om le poate avea în inima lui atunci când se roagă Lui Dumnezeu.


[Menţionăm că acestea sunt doar câteva observaţii cu scop devoţional, fiind evident că există şi alte pasaje din Biblie în care se vorbeşte despre foc venit din Cer !]


În cele ce urmează vom observa mai întâi tipul de om Avraam, apoi Ilie şi exemplul negativ dat la un moment dat de Iacov şi Ioan


1. Avraam (Geneza 18 : 20 – 23)

Cel care mijloceşte să nu vină foc din Cer şi să moară şi vinovaţii şi nevinovaţii împreună. Omul care caută binele celorlalţi, nu răul.


2. Ilie

Cel prin care este adus foc din cer, deoarece aceasta a fost voia Lui Dumnezeu la momentul respectiv

Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci : „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi !” Şi s-a coborât foc din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui …

Ilie le-a răspuns : „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Şi s-a coborât for din cer şi l-a mistuit, pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui …

Iată, s-a coborât foc din cer şi a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci şi pe cei cincizeci de oameni ai lor: dar acum, viaţa mea să fie scumpă înaintea ta !” (II Împăraţi 1 : 10, 12, 14)


3. Iacov şi Ioan

Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie ?” (Luca 9 : 54)

Tipul de oameni Iacov şi Ioan („fraţii” care lucrează în echipă) sau Cel care-şi caută o bază Biblică pentru a-şi manifesta răutatea („să se coboare foc din Cer”), care crede că se înţelege aşa de bine cu Dumnezeu încât dacă porunceşte ceva pe pământ, automat Cerul va face după voia firii lui rele.


Nici Ilie nu a făcut un S.T.A.S. din coborârea focului din cer … cum cineva făcea ce nu trebuia să şi moară, ci evenimentul de atunci a fost o excepţie şi excepţie a rămas (ca un om să ceară şi să fie ascultat, cu focul din Cer). Dumnezeu face ce vrea şi în această privinţă.

Iar la Ilie a mai intervenit un lucru, când împăratul l-a chemat la el, Ilie nu a fost nesupus ci a ştiut că în situaţia respectivă trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu, decât de om.

Când un om îşi depăşeşte autoritatea încredinţată nu trebuie să fie ascultat, deoarece devine un simplu muritor care îi cere un anumit lucru altui om, iar cel care aude cererea poate decide dacă să-i facă pe plac primului sau nu, deoarece au exact aceleaşi drepturi.

Dumnezeu să ne dea harul să fim foarte atenţi la starea inimii pe care o avem în momentul rugăciunii şi să cerem binecuvântare Lui peste România. Şi ÎL rugăm frumos pe Dumnezeu să ne asculte !

O astfel de rugăciune (după voia Lui Dumnezeu) este descrisă în II Cronici 7 : 1 unde este notat că atunci : „Când şi-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer şi a mistuit arderea de tot şi jertfele, şi slava Domnului a umplut casa”.