160. CĂUTAREA LUCRURILOR DE SUS 1. INTRODUCERE [Coloseni 3.1-11]

160. CĂUTAREA LUCRURILOR DE SUS SAU DISCIPLINA SPIRITUALĂ 1. INTRODUCERE

I Podcast I Pasaj Biblic : Coloseni 3 : 1 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Iunie 2022 I

Apostolul Petru a scris credincioşilor : „ … siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles …”. (II Petru 3 : 14 – 16)

Aşadar vom trece la o scurtă explicare a pasajului Biblic din Coloseni 3 : 1 – 11 menţionând de la început că nu sunt lucruri chiar uşor de înţeles deoarece se face referire la lucruri care ţin atât de voinţă cât şi de sentimente.

Introducere

Să presupunem că îţi doreşti o mie de euro pentru a-ţi cumpăra un anumit lucru. Tu ştii că aceşti o mie de euro nu îţi vor „cădea” pur şi simplu în buzunar ci dacă să vrei să oţii ce-ţi doreşti te vei gândi la ce ai de făcut (lucrezi, economiseşti reducând alte cheltuiei) şi apoi pentru atingerea obiectivului propus vei face paşii concreţi.

La fel este şi în domeniul spiritual. Valorile spirituale sau „lucrurile de sus” nu „apar” pur şi simplu în viaţa cuiva, iar un credincios ştie că pentru a beneficia de ele (de valorile spirituale descrise în Coloseni 3 : 12 – 4 : 6) trebuie să plătească un preţ.

De aceea creştinul nu îşi trăieşte viaţa haotic ci are un plan bine stabilit după care acţionează în mod disciplinat, având o ordine a priorităţilor începând de dimineaţa (citirea Bibliei, rugăciune, post, milostenie) etc. şi continuând cu ajutorul Lui Dumnezeu toată ziua … şi toată viaţa !


În Coloseni 3 : 1 – 11 apostolul Pavel a scris că :

„1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.

2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4 Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.

5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ :
curvia,
necurăţia,
patima,
pofta rea şi
lăcomia, care este o închinare la idoli. 6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7 Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate.

8 Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri :
de mânie,
de vrăjmăşie,
de răutate,
de clevetire,
de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. 9
Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât
v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, 10 şi
v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

11 Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi”.


Adevărul central

Pentru a găsi (şi a avea) „lucrurile de sus” trebuie să le ce caut, adică să le vreau, să fiu atent la gândirea mea şi să trec la aplicaţia practică, să fac paşii concreţi pentru a le obţine prin trăirea mea de de zi cu zi.

Care sunt „lucrurile de sus” ? Apostolul Pavel le-a notat începând cu Coloseni 3 : 12 – 4 : 6. Redăm doar o parte dintre ele : îndurarea, bunătatea, smerenia, blândeţea, îndelunga răbdare, îngăduinţa faţă de cei din jur, iertarea celorlalţi …

Pentru a avea aceste „lucruri” în viaţa mea trebuie să procedez exact cum fac atunci când vreau să obţin un lucru de pe pământ :

  • ştiu exact ce vreau,
  • mă gândesc ce trebuie să fac pentru a strânge banii necesari (lucrez, economisesc suma de x euro lunar timp de un an) şi apoi
  • lucrez pentru obţinerea sumei dorite.

Pentru a obţine „lucrurile de sus” (virtuţile enumerate în Coloseni 3 : 12 – 4 : 6) este nevoie de :

  1. Voinţă (se referă la străduinţa practică, la lupta de zi cu zi care este necesară pentru atingerea scopului propus : obţinerea lucrurilor de sus, v. 1)
  2. Gândire (cuvântul grecesc se referă la „opinia personală care se concretizează în acțiune” şi se referă la concentrarea credinciosului pe obţinerea valorilor cerului, v. 2 – 4)
  3. Trăirea de zi cu zi / paşii concreţi (viaţa trebuie eliberată de unsprezece buruieni, v. 5 – 11 pentru a putea planta în loc virtuţile spirituale, v. 12 – 14)

În final să ÎL rog pe Dumnezeu conform versetelor scrise de apostolul Pavel în Coloseni 1 : 9 – 10 :

Doamne Dumnezeule, umple-mă şi pe mine de cunoştinţa voii Tale, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească pentru ca, astfel, să mă port într-un chip vrednic de Domnul, să-I fiu plăcut în orice lucru, să aduc roade în tot felul de fapte bune şi să cresc în cunoştinţa lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :