161. CĂUTAREA LUCRURILOR DE SUS 2. VOINŢA [Coloseni 3.1-11]

161. CĂUTAREA LUCRURILOR DE SUS 2. VOINŢA

I Podcast I Pasaj Biblic : Coloseni 3 : 1 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Iunie 2022 I

Reamintim că pentru dobândirea „lucrurilor de sus” este nevoie de :

1.Voinţă, 2.Gândire, 3.Trăirea de zi cu zi (de paşii concreţi pe care trebuie să-i facem pentru a putea dobândi virtuţile spirituale).


I. Voinţa (Coloseni 3 : 1)

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi [gr. zēteite înseamnă : „a căuta, a dori, a cere”] după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu”.

Voinţa creştinului este canalizată înspre obţinerea lucrurilor de sus. Ne vom limita la a arăta ţinta spre care trebuie să tindem, exemple de lucruri care sunt de dorit. De ce le amintim ? Şi pentru a ne face o evaluare a vieţii noastre spirituale !

Apostolul Pavel a notat în Coloseni 3 : 12 – 17 cincisprezece „lucruri de sus” :

 1. inima plină de îndurare (v. 12). Literal : „inimi de compasiune” (în greacă este folosit pluralul nu singularul). Se referă la milă, la compasiunea care este un : „Sentiment de înțelegere și de compătimire față de suferințele și nenorocirile cuiva”. (NODEX, 2002)
 2. bunătatea (v. 12). Face parte din Roada Duhului şi se referă la „bunătatea Divină”) care este „bunătatea produsă de Duhul, care satisface nevoia și evită asprimea umană (cruzimea)”.
 3. smerenia (v. 12). „înseamnă a trăi în deplină dependență de Domnul, adică fără a se baza pe sine”.
 4. blândeţea (v. 12). Se poate traduce cu „forţa blândă”.
 5. îndelunga răbdare (v. 12). Gr. makrothymía (din makrós, „lung” și thymós, „pasiune, mânie” se referă la aşteptare un timp suficient înainte de a-și exprima mânia. Acest lucru evită folosirea prematură a forței (răzbunarea) care izvorăște din furie necorespunzătoare (fiind o reacție personală)”.
 6. îngăduinţa reciprocă (v. 13). Se referă şi la abţinere, la a rezista, a suporta.
 7. iertarea (v. 13). Iertare înseamnă : „a arăta în mod liber harul şi favoarea”.
 8. dragostea (v. 14). Gr. agapé în antichitate se referea la „a prefera (le ceea ce preferă Dumnezeu)”. Se poate traduce şi cu bunăvoinţă.
 9. pacea lui Hristos (v. 15). Este „starea liniştită a unui suflet asigurat de mântuirea prin Hristos, şi care astfel nu se teme de nimic din partea Lui Dumnezeu şi se mulţumeşte cu soarta lui pământească” …
 10. recunoştinţa (v. 15). Literal se poate traduce prin : „har mulţumit”. Aşa este credinciosul care Îi este recunoscător Lui Dumnezeu pentru Harul Lui !
 11. Cuvântul lui Hristos (v. 16). Domnul Isus „exprimă gândurile Tatălui prin Duhul”.
 12. să învăţ de la altcineva şi la rândul meu să-l învăţ pe altul (v. 16). Se referă la psalmi, la cântări de laudă şi la cântări duhovniceşti.
 13. mulţumirea în inimă (v. 16). Se referă la har, la bunătate, la cel care este „înclinat spre a împărți beneficiul”.
 14. să acţionez în Numele Domnului Isus (v. 17).
 15. ÎI mulţumesc lui Dumnezeu Tatăl prin Domnul Isus (v. 17) …

Acest pasaj ar putea fi sintetizat prin ceea ce este scris în rugăciunea Tatăl Nostru din Luca 11 : 2, unde noi ne dorim şi-L rugăm pe Dumnezeu :

„ … facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”.


În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu exact cum scrie în Coloseni 3 : 17

Ajută-mă Doamne Dumnezeule ca orice fac cu cuvântul sau cu fapta, să fac totul în Numele Domnului Isus şi să-ŢI mulţumesc ŢIE TATĂ prin Domnul Isus ! Amin !