162. CĂUTAREA LUCRURILOR DE SUS 3. GÂNDIREA ŞI TRĂIREA [Coloseni 3.1-11]

162. CĂUTAREA LUCRURILOR DE SUS 3. GÂNDIREA ŞI TRĂIREA

I Podcast I Pasaj Biblic : Coloseni 3 : 1 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Iunie 2022 I

Reamintim că pentru dobândirea „lucrurilor de sus” este nevoie de :

1.Voinţă, 2.Gândire, 3.Trăire.

II. Gândirea (arată impulsul lăuntric, concentrarea pe valorile cerului, Coloseni 3 : 2 – 4)

Gândiţi-vă [gr. phroneite „îndreptaţi-vă mintea către”] la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă”. (Coloseni 3 : 2 – 4)

Apostolul Pavel a scris : „Gândiţi-vă”. Înseamnă : „îndreptaţi-vă mintea către”. Conform lexiconului cuvântul tradus cu gândiţi-vă în greacă este phronéō şi echivalează în esență cu „opinia personală care se concretizează în acțiune … Această idee este dificil de tradus … deoarece combină aspectele viscerale și cognitive ale gândirii”.

Cumva am putea traduce cu „concentraţi-vă mintea către lucrurile de sus” dar contează foarte mult sentimentele şi stările sufleteşti prin care trecem.


Apoi contează foarte mult :

III. Trăirea de zi cu zi paşii concreţi (Coloseni 3 : 5 – 11)

Aceasta constă în esenţă în lupta cu mine însumi pentru „eradicarea apucăturilor rele”. Să observăm ce scrie apostolul pavel în Coloseni 3 : 5 – 11 :

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ :
1. curvia,
2. necurăţia,
3. patima,
4. pofta rea şi
5. lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri :
6. de mânie,
7. de vrăjmăşie,
8. de răutate,
9. de clevetire,
10. de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.
11. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
12. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi”. (Coloseni 3 : 5 – 11)


Cine mai ştie care sunt cele cincisprezece „lucruri de sus” amintite în studiul anterior ? Şi trebuie să menţionăm că ele sunt doar o parte din „lucrurile de sus” de care avem nevoie (şi pe care apostolul Pavel le-a enumerat în Epistola către Coloseni) !


Din cele douăsprezece „probleme de caracter” (dacă le putem numi aşa) enumerate mai sus, cine le cunoaşte din memorie pe toate ?


În II Corinteni 3 : 17 – 18, apostolul Pavel a scris că :

Căci Domnul este Duhul ; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”.

Dacă citim Epistola scrisă Colosenilor, viaţa creştină pare a fi o listă cu cei nu ai voie să faci şi o listă cu ce trebuie să faci şi este clar că trebuie să ai o memorie foarte bună pentru a cunoaşte totul.

Dar ce se fac cei care nu au o memorie bună … dar vor să-i fie credincioşi Lui Christos ? Probabil că pentru mulţi dintre noi a părut foarte dezamăgitor să ascultăm câte trebuie să ştim şi câte trebuie să facem !

Dar dacă recitim versetele din II Corinteni 3 : 17 – 18, vom observa că viaţa creştină pare a fi ceva ce curge natural. Tu trăieşti prin Duhul Sfânt iar EL te transformă şi te face să devii exact ce vrea Dumnezeu să ajungi în final !

Adevărul este oarecum la mijloc. Creştinul care vrea să-I fie tot mai asemănător Lui Christos îşi va trăi viaţa de credinţă cât poate el de bine, dar pentru reuşita lui se va baza în totul pe Duhul Sfânt.

Virtuţile nu sunt plantate în grădina vieţii creştinului dintr-odată şi nici problemele de caracter nu sunt eradicate într-o zi. Sfinţirea este un proces care durează o viaţă, iar când creştinul a absolvit Şcoala numită Viaţa de pe pământ va pleca Acasă … în cer.

Ce trebuie însă să menţionăm este faptul că Domnul Isus Îşi trăieşte viaţa Lui în noi şi vrea să trăiască prin noi. EL are Programul Lui personalizat pentru sfinţirea fiecăruia dintre noi.

Şi când are de predat lecţia vorbirii de rău (de exemplu) şi vrea să-l dezbare pe un credincios de vorbirea de rău, atât se va ocupa de el până creştinul respectiv va scăpa de această „buruiană” … şi apoi se trece la următoarea ! Tot timpul se smulge câte ceva şi se plantează în loc altceva !


[Reamintim că „a dezbăra” înseamnă : „A renunța la o deprindere rea …”. DEX, 2009]


Pentru sfinţire este necesară conlucrarea omului cu Dumnezeu şi este nevoie de cunoaşterea Cuvântului Lui Dumnezeu şi de disciplina personală dar mai presus de orice nevoinţă a omului este Harul Lui Dumnezeu care ne ajută prin Duhul Sfânt !


Doamne Isuse ajută-mă să citesc şi să trăiesc conform Cuvântului Tău şi Te rog să mă umpli şi pe mine cu Duhul Tău Cel Bun şi Sfânt şi să mă ajuţi să ajung cu bine Acasă, la sfârşitul călătoriei făcute pe acest pământ ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :