163. DUHUL SFÂNT AZI [Ioan 14.16-17]

163. DUHUL SFÂNT AZI

I Podcast I Pasaj Biblic : Ioan 14 : 16 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Iunie 2022 I

Astăzi, cu ocazia sărbătoririi Zilei Cincizecimii şi a Coborârii Duhului Sfânt vom nota trei gânduri despre Duhul Sfânt : 1. Promisiunea venirii Duhului Sfânt,
2. Importanţa Duhului Sfânt,
3. Cum ÎL pot primi pe Duhul Sfânt în viaţa mea ?

I. Promisiunea venirii Duhului Sfânt

Promisiunea Domnului Isus a fost că :

EU voi ruga pe Tatăl şi EL vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul Adevărului … rămâne cu voi şi va fi în voi”. (Ioan 14 : 16 – 17) Acest adevăr este în vigoare şi astăzi fiindcă CEL care l-a spus nu l-a abrogat !

Ioan a notat cuvintele Domnului Isus :

Totuşi vă spun adevărul : vă este de folos să Mă duc ; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi ; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite”. (Ioan 16 : 7)

Cum vine Duhul Sfânt în viaţa unui om ? Prin turnare. Adică de sus ! Un alt aspect care se deduce este ideea de vas care este umplut cu ceva ! Omul devine un fel de purtător de Duh Sfânt !

Apostolul Petru spunea despre Domnul Isus :

Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi”. (Faptele Apostolilor 2 : 33)

Luca a descris ce auzeau ascultătorii care priveau (Fapte 2 : 1 – 11), dar scrie foarte puţin despre ceea ce vedeau ei în acele momente, privind grupul de credincioşi aflat la rugăciune. Dar cei care au participat la stăruinţe pentru botezul în Duhul Sfânt înţeleg foarte bine la ce se referea Luca !


II. Importanţa Duhului Sfânt

De ce este important Duhul Sfânt ? Există două aspecte ale lucrării Lui, pentru :

  • necredincioşi. În Ioan 16 : 8 scrie : „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”. (A dovedi înseamnă a convinge ; Duhul Sfânt îl face pe om să înţeleagă că, de exemplu ceea ce numeşte el luat este din punctul lui Dumnezeu un păcat şi se numeşte furt. Omul spune am luat nu am furat. Duhul Sfânt ne convinge de păcate).
  • credincioşi.

Tot apostolul Ioan, în capitolul 16 : 13 redă cuvintele Domnului Isus :

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului,
are să vă călăuzească în tot adevărul ; căci El nu va vorbi de la El, ci
va vorbi tot ce va fi auzit şi
vă va descoperi lucrurile viitoare”.

Dar în viaţă, nu ştim cât de mult contează cunoaşterea teoretică. Şi Zacheu cunoştea din Lege ceea ce ar fi trebuit să facă. În Exod 22 : 4, scria de multă vreme despre despăgubirile care trebuiau să fie acordate în caz de furt : cinci boi, în locul unui bou furat şi patru oi, în schimbul unei oi furate.

Dar practic Zacheu a fost hotărât să aplice Cuvântul, doar după ce s-a întâlnit cu Domnul Isus, de fapt după ce Domnul Isus I s-a oprit în cale ! Atunci în viaţa lui a apărut dărnicia, (preocuparea pentru săraci) dar şi dorinţa de reabilitare spirituală, de aceea el a promis că va da înapoi împătrit, celui pe care l-a nedreptăţit.


III. Cum ÎL pot primi pe Duhul Sfânt în viaţa mea ?

Şi astăzi cei care ÎL caută pe Duhul Sfânt, ÎL găsesc, fiindcă este o căutare reciprocă. Zacheu dorea să-L vadă pe Domnul Isus, iar Isus spunea după conversaţia cu Zacheu că :

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” ! (Luca 19 : 10)

Adevărul este că Iniţiatorul reabilitării relaţiei cu Dumnezeu este Domnul Isus. În Evrei 12 : 2 scrie :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.

Domnul Isus le spunea ucenicilor (când era pe acest pământ) :

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !” (Luca 11 : 13)

Înţelegem din aceste cuvinte că Dumnezeu cunoaşte dorinţa căutătorului după Duhul Sfânt, la fel cum părinţii ştiu foarte bine ce îşi doresc copiii lor ! Iar promisiunea Lui Dumnezeu spusă prin Domnul Isus a rămas valabilă :

„ … va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !” Avem nevoie de Duhul Sfânt şi pentru că :

„ … Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră : căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului ; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu”. (Romani 8 : 26 – 27)


În final cerem binecuvântare scrisă de apostolul Pavel în II Corinteni 13 : 14 „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi ! Amin”.