164. DUHUL SFÂNT. FORMAREA UNUI NOU TIPAR DE VIAŢĂ [Luca 12.12, Faptele Apostolilor 10.22 şi 13.4]

164. DUHUL SFÂNT. FORMAREA UNUI NOU TIPAR DE VIAŢĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 12 : 12, Faptele Apostolilor 10 : 22 şi 13 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Iunie 2022 I

Când ne referim la Formarea unui nou tipar de viață ne gândim în primul rând la viaţa de rugăciune.

Unde scrie în Evanghelii că ucenicii s-au rugat ? Că au vrut să învețe o rugăciune este altceva, dar să și facă ce au învățat teoretic era /este cu totul altceva… (dar rugăciunea Tatăl Nostru o știau din memorie, de aceea a și rămas scrisă).

La momentul respectiv L-au rugat pe Domnul Isus să îi învețe şi mai apoi El le-a cerut să se roage (să ne amintim de exemplu, în Grădina Ghetsimani), dar de avut o viaţă de rugăciune … au avut abia după Înălțarea Domnului la Cer.

Adevărul este că mai ales după o pierdere repetată te apropii de Dumnezeu ! Să-i luăm ca exemplu pe ucenici. Petru s-a lepădat de Domnul Isus. Toţi ucenicii L-au părăsit pe Domnul Isus când ÎI erau mai greu și apoi după Înălţarea Lui la Cer au rămas fără Isus.

Ce-au făcut ? În Faptele Apostolilor, de la început scrie că apostolii se rugau. Erau transformați, nu mai erau doar „apostoli de exterior” (adică oameni activi ce aveau rezultate și mai puține înfrângeri), ci aveau și viaţa de rugăciune din interior, trăirea ascunsă. Deja știau din experiență că fără Isus nu pot să facă nimic! Iar cu Isus, prin puterea Duhului Sfânt puteau să facă totul !


Când ne referim la Formarea unui nou tipar de viață, este bine să amintim trei aspecte cu privire la realizările Duhului Sfânt prin noi. Duhul Sfânt ne :

1. ÎNVAŢĂ [A transmite cuiva sistematic cunoștințe și deprinderi într-un domeniu …]

Marcu 13 : 11

Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da [“orice vă va veni în minte” cu alte cuvinte] să vorbiţi în ceasul acela ; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt”.


Luca 12 : 12

căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi”.


Ioan 14 : 26

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”. Să ne amintim de Ştefan, de apostolul Pavel, de apostolul Petru în Fapte 2 ...


2.ÎNŞTIINŢEAZĂ [A aduce la cunoștință. Înseamnă şi a anunța, a avertiza, … a comunica, a informa]

Să observăm câteva exemple din Biblie. În Luca 2 : 26 scrie despre Simeon că :

Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului”.


În Evrei 11 : 7 scrie despre Noe că :

Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă”.


1 Samuel 9 : 15 scrie despre Samuel :

Dar, cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înştiinţase pe Samuel şi-i zisese …”.


Apoi un alt exemplu îl avem în cartea 2 Împăraţi 17 : 13

Domnul a înştiinţat pe Israel şi Iuda prin toţi prorocii Lui, prin toţi văzătorii şi le-a zis : „Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele şi păziţi poruncile şi rânduielile Mele, urmând în totul Legea pe care am dat-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei prorocii.”


Isaia 8 : 11

Aşa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui şi m-a înştiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia …”.

Apoi în Matei 2 : 22 scrie despre Iosif : „Dar când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii”.


Un alt exemplu este în Faptele apostolilor 10 : 22 :

Ei au răspuns: „Sutaşul Corneliu, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui şi să audă cuvintele pe care i le vei spune.”

Şi apoi, apostolul Pavel Faptele Apostolilor 20 : 23

Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri”.


III. DUHUL SFÂNT NE TRIMITE, NE SPUNE CE AVEM DE FĂCUT LA UN MOMENT DAT

[„A dispune ca cineva să se ducă sau să fie dus undeva”].

Faptele apostolilor 13 : 4

Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru”.


Doamne Isuse, Te rog ca prin Duhul Tău Cel bun şi Sfânt să reaprinzi în mine dorul după Tine, să pot să stau în rugăciune şi să am experienţe deosebite prin Duhul Sfânt. ÎŢI mulţumesc pentru tot ce mă vei învăţa, pentru toate înştiinţările pe care mi le vei da şi pentru faptul că mă vei trimite şi pe mine să merg exact acolo unde vrei Tu ! Amin !