159. BINE/CUVÂNT/ARE. 3 OMUL [Geneza 48.8-20]

159. BINE/CUVÂNT/ARE. 3 OMUL I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 48 : 8 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Iunie 2022 I Pentru a avea parte de binecuvântarea Lui Dumnezeu trebuie să ţin cont de :

I.Dumnezeu (El dă binecuvântarea iar Dumnezeu este veşnic),
II.Timp (să-l folosesc eficient nu să-l pierd de pomană),
III.Omul cu care am de-a face (în viaţa mea, la un moment dat).

Astăzi vom analiza al treilea gând :

III. Omul

În Geneza 48 : 13 – 14, 17 – 20 scrie :

Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel, şi pe Manase cu mâna stângă, la dreapta lui Israel, şi i-a adus aproape de el.

Israel şi-a întins mâna dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase ; înadins şi-a încrucişat mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut …

Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său îşi pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim ; de aceea a apucat mâna tatălui său, ca s-o ia de pe capul lui Efraim şi s-o îndrepte pe al lui Manase. Şi Iosif a zis tatălui său :

„Nu aşa, tată, căci acela este cel întâi născut ; pune-ţi mâna dreaptă pe capul lui.” Tatăl său n-a vrut, ci a zis :

„Ştiu, fiule, ştiu ; şi el va ajunge un popor, şi el va fi mare ; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el ; şi sămânţa lui va ajunge o ceată de neamuri.” El i-a binecuvântat în ziua aceea”.


Niciodată să nu dispreţuiesc pe nimeni ! Nu pot şti ce fel de om poate fi cel „nebăgat în seamă” de mine !


Iosif nu doar că a avut tendinţa de-a-l judeca greşit pe tatăl lui, a vrut să-l corecteze dar totuşi a avut înţelepciunea de sus care este uşor de înduplecat, care l-a făcut să-şi dea seama că el greşeşte şi că tatăl său ştie foarte bine ce face !

De dispreţ au avut parte până şi împăraţii precum şi Domnul Isus aşa că este bine să nu ne prea trecem cu firea când avem parte de aşa ceva !

Să observăm trei exemple :

  1. Saul. În I Samuel 10 : 27 scrie : „S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau : „Ce ne poate ajuta acesta ?” Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude”.
  2. David. În cartea II Samuel 6 : 16 spune că : „Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră ; şi, văzând pe împăratul David sărind şi jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei”.
  3. din viaţa Domnului Isus. Despre EL era profeţit în cartea Isaia 53 : 3 (şi s-a adeverit lucrul acesta) că era : „Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă”.

Trei concluzii :

1. Când Dumnezeu vrea să binecuvânteze un om el va fi binecuvântat chiar dacă unul din cei mai importanţi oameni din ţară nu este de acord cu lucrul acesta (să nu uităm că Iosif era al doilea om din stat).
2. Părintele poate să facă ce ştie el mai bine pentru viitorul copilului dar nu trebuie să uităm niciodată că ultimul cuvânt ÎL are Dumnezeu !
3. Ce contează foarte mult ? În ce constă binecuvântarea Lui Dumnezeu ? În special în starea de pace interioară. În Psalmul 24 : 5 este scrisă o binecuvântare pe care o dorim fiecăruia : „Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui”.


Spre final reamintim trei condiţii ale binecuvântării. Pentru a avea parte de binecuvântarea Divină trebuie

1. să am o relaţie bună cu Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
2. să folosesc eficient timpul şi
3. să mă port bine cu oamenii cu care interacţionez.


Vom termina acest studiu cu o evaluare :

  1. Care este relaţia mea cu Dumnezeu ? Îmi mai vorbeşte Dumnezeu ? Vorbesc cu Dumnezeu ?
  2. Cum folosesc timpul ? Mă „lupt” să îl folosesc eficient sau îl irosesc pur şi simplu ?
  3. Cât de bine mă port cu oamenii cu care interacţionez zi de zi ? Sunt un om de dorit sau de evitat pentru cei din jurul meu !

Să ÎL rog pe Domnul Isus bazat fiind pe versetele scrise în a Doua Epistolă a apostolului Petru 3 : 11 – 12 :

Doamne Isuse şi eu ştiu că într-o zi totul se va termina pe acest pământ şi te rog să mă ajuţi şi pe mine să fiu o binecuvântare vie, să am în fiecare zi o purtare sfântă şi evlavioasă, să aştept şi să grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :