94. REALITATEA NEVĂZUTĂ [Faptele Apostolilor 7.55-56]

94. REALITATEA NEVĂZUTĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 7: 55 – 56 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Aprilie 2022 I

Fiecare om are punctele lui de vedere, iar în viaţă este bine ca întotdeauna să pornim de la premisa că : „cunoaştem în parte” (I Corinteni 13 : 9).

Fiind limitaţi în cunoaştere de obicei vedem doar un aspect al realităţii putem greşi atunci când ne avântăm să tragem concuzii definitive pornind de la fărâmele de premise pe care le deţinem.


Să observăm, de exemplu ce ştim despre Domnul Isus că face în ceruri ? Ne-a fost dat să cunoaştem extrem de puţin din realitatea nevăzută. Vom aminti doar trei pasaje din Biblie.

În Cer Domnul Isus uneori :

  1. stă aşezat / şade (Matei 26 : 63 – 64),
  2. mijloceşte / intervine înaintea Lui Dumnezeu pentru credincioşi (Romani 8 : 34) sau alteori
  3. stă în picioare (Fapte 7: 55 – 56).

Să ne amintim aceste trei pasaje Biblice :

  1. Matei 26 : 63 – 64 „Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis : „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt ! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” … ”. Ce s-a întâmplat după aceea scrie în :
  2. Romani 8 : 34 „ … Hristos a murit ! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi !
  3. Faptele Apostolilor 7 : 55 – 56 „Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu ; şi a zis : „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu”.

Dar în realitate, în Cer Domnul Isus face mai multe decât ne amintim noi la un moment dat. A se vedea de exemplu Ioan 14 : 2 – 3 unde scrie :

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.

De aceea trebuie să fim atenţi la punctele de vedere pe care le susţinem uneori cu multă patimă ca şi cum am fi deţinătorii adevărului suprem deoarece putem greşi.

Să nu uităm ce scrie în I Corinteni 8 : 2

Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască”. Smerenia face bine la suflet !


În încheiere să ÎL rog pe Domnul Isus conform versetelor din Efeseni 4 : 1 – 3.

Doamne Isuse, ajută-mă ca zi de zi să mă port într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o,
cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; să-i îngădui în dragoste pe cei din jurul meu şi să caut să păstrez unirea mea cu Duhul Sfânt având pace cu toţi oamenii. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :