82. CUM SĂ AJUNGI LA INCAPACITATEA DE PLATĂ ? [Matei 17.24–25, Psalmul 46.1]

82. CUM SĂ AJUNGI LA INCAPACITATEA DE PLATĂ ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 17 : 24 – 25, Psalmul 46 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Martie 2022 I

În Psalmul 46 : 1 scrie că : „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi”.


În viaţă uneori noi suntem sursa problemelor pe care le facem din cauza slăbiciunilor noastre, dar să fim siguri că Domnul Isus este şi astăzi un ajutor care nu lipseşte niciodată când avem nevoie de susţinerea Lui, iar El ne scoate din necazuri !


I. Problema

Cum s-a ajuns la incapacitatea de plată ?

Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru.” (Matei 17 : 24 – 25)

Petru a spus : „Ba da !” şi a fost un Da spus prea uşor, dar Domnul Isus (imediat după ce Petru a intrat în casa în care se afla Domnul Isus) nu l-a mustrat, ci l-a ajutat să înţeleagă realitatea.

Poate că noi dacă eram în locul Domnului Isus, fiind puşi într-o asemenea situaţie i-am fi spus celui în cauză :

Nu ştii că stăm rău cu banii ?

Dar Isus nu doar că i-a învăţat pe ucenici prin Cuvânt, ci i-a ajutat şi cu fapta.

Domnul Isus a spus :

Felul vostru de vorbire să fie : „Da, da ; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău”. (Matei 5 : 37)

Domnul Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui că Da-ul lor trebuie să rămână Da şi l-a şi ajutat pe Petru să se ţină de promisiunea făcută !

Lecţia pentru noi este că Dumnezeu ne dă sprijinul necesar pentru a ne ţine de cuvântul scris (Biblia) precum şi de cuvântul pe care noi ni l-am dat !

Domnul Isus era [şi este] Cuvântul Întrupat şi ne ajută şi pe noi, să dăm un trup Cuvântului pe care-l rostim ! Să-l întrupăm prin vieţile noastre !


II. Sursa problemei

Incapacitatea de-a spune Nu atunci când apare o propunere, o ofertă deosebită

Greşeala lui Petru a pornit de la faptul că a promis că va da banii cu un anumit scop. Uneori apar problemele într-o familie tocmai din această cauză. Deoarece banii nu sunt folosiţi în urma unei decizii luate cu bună înţelegere între cei doi.

În Isaia 42 : 19 – 20 scrie :

Cine este orb, dacă nu robul Meu, şi surd ca solul Meu pe care îl trimit ? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu, şi orb ca robul Domnului ? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele … ”.

Este o promisiune valabilă şi pentru (sau contra) reclamelor de azi : adică să vezi şi totuşi să nu vezi adică să nu te laşi influenţat de ultimele oferte, (gen pomul cunoştinţei şi efectele benefice pe care le are consumarea acestui fruct) etc. !

Toate aceste oferte îl vor duce la incapacitate de plată pe cel care nu vrea sau nu poate încă să spună Nu – ul ! Aceasta era situaţia în care se afla Petru, după răspunsul pripit ! Avea de făcut o plată dar nu avea banii necesari !

Tare cred că această întâmplare a avut loc în România, în 2022, prin luna martie … a acelui an ! Insolvenţa este locul în care ajunge „X”, sau Petru din cauza faptului că nu vrea să refuze, să spună Nu -ul salvator !


III. Rezolvarea problemei este adusă de Domnul Isus

În Matei 17 : 27, Domnul Isus i-a spus lui Petru :

„ … du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.”


Atenţie : Trebuia să ia doar banul nu şi portofelul, adică peştele !


În Eclesiastul 3 : 6 este scris : „şi pierderea îşi are vremea ei … ”. Dacă alăturăm acest verset lui Romani 8 : 28 : „ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”, putem înţelege într-o mică măsură, cum lucrează Dumnezeu !

Uneori :

  1. pierdem exact cât are nevoie altul,
  2. exact la momentul potrivit, iar
  3. găsitorul duce pierderea exact acolo unde este sau era nevoia !

Domnul Isus i-a spus lui Petru : „ … trage afară peştele care va veni întâi” ! În cazul lui, era sinonimul bancomatului din care poţi să scoţi exact suma de care ai nevoie la un moment dat.


De aici putem învăţa şi faptul că : venitul creştinului este ţinut strict sub control !


Dar Isus, a hotărât şi suma pe care trebuia să o dea Petru din ceea ce avea să obţină prin munca lui şi anume : 100 % ! Poate că Petru s-a gândit :

Oare de ce nu-mi dă Domnul ceva mai mult ?

Portofelul era şi este la Dumnezeu, nu se afla şi nu se află în posesia omului, fiecăruia dintre noi i se dă atât cât îi este îngăduit de Sus, iar omul credincios ştie că : „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.” (Ioan 3 : 27) şi este plin de recunoştinţă faţă de Dumnezeu care este Dădătorul tuturor lucrurilor !


În încheiere să fac această rugăciune bazată pe o parte din versetul scris în Psalmul 84 : 11.

Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru că şi mie îmi faci parte de îndurarea Ta şi nu mă lipseşti de niciun bine ! Numele Tău să fie binecuvântat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :