81. ZIUA CERCETĂRII [1 Petru 2.12, Geneza 19]

81. ZIUA CERCETĂRII

I Podcast I Pasaje Biblice : I Petru 2 : 12, Geneza, capitolul 19 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Martie 2022 I

„ … să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării”. (I Petru 2 : 12)
Oare la ce se referă expresia ziua cercetării ?

Un exemplu al unei vizite Divine (o zi a cercetării) este în Geneza 19 : 26 unde scrie că, în perioada aceea a cercetării Lui Dumnezeu :

„Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare”.

Le-au fost îngăduite relativ multe abateri în noaptea aceea, dar aceasta nu a mai fost trecută cu vederea. Probabil, soţia lui Lot, a crezut că din moment ce Dumnezeu i-a tot îngăduit, poate negocia şi cu respectarea Cuvântului Lui Dumnezeu !

În Geneza 19 : 17 [lui Lot] i s-a spus :

Scapă-ţi viaţa ;

  • să nu te uiţi înapoi şi
  • să nu te opreşti în vreun loc din câmpie : scapă la munte,
  • ca să nu pieri”.

Ea nu a realizat că a întrecut măsura harului care îi era acordat … (şi de fapt cine poate să ştie cât de mare sau cât de mic este harul Lui Dumnezeu pentru el şi până unde poate „întinde coarda” ?)

Împietrirea este termenul care reiese din istoria vieţii soţiei lui Lot, cea care a privit înapoi exact atunci când timpul era foarte preţios, deoarece tocmai stătea să înceapă judecata Lui Dumnezeu !

Ea nu s-a folosit de ocazia extraordinară pe care o avea. Poate că nu ştia că acolo erau îngeri, (din moment ce ei i se arătau ca nişte oameni obişnuiţi). În Biblie scrie despre ei că :

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara ; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la pământ. Apoi a zis :

Domnii mei, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea şi spălaţi-vă picioarele ; mâine vă veţi scula de dimineaţă şi vă veţi vedea de drum”.

„Nu”, au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea în uliţă.” Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azime şi au mâncat”. (Geneza 19 : 1 – 2)

Despre vizită s-a aflat în cetate şi locuitorii de acolo au venit la Lot şi l-au întrebat :

Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta ?” (Geneza 19 : 5) Iar el le-a răspuns : „ … nu faceţi nimic acestor oameni … ”. (Geneza 19 : 8)

În versetele 10 şi 12, tot despre ei scrie că :

„ … bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă şi au încuiat uşa … Bărbaţii aceia au zis lui Lot … ”.

Relatarea continuă :

Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicând : „Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.”

Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe ; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate”. (Geneza 19 : 15 – 16)


[Este interesant de observat cum pot privi pe cineva … ce cred despre el şi cât de diferit poate fi el de tot ce cred eu despre el.

În Sodoma erau veniţi doi îngeri, dar pentru pământeni erau simpli oameni, doi bărbaţi care păreau a fi foarte importanţi, cum am spune noi „doi domni” … Oare ni se poate întâmpla şi nouă aşa ceva să judecăm aşa de greşit ?]


Domnul voia să-l cruţe” dar soţia lui n-a acceptat forma de mântuire pe care Dumnezeu a dorit-o pentru ei ! Încăpăţânările pot fi foarte păgubitoare de aceea trebuie să iau foarte în serios Cuvântul Lui Dumnezeu !


Dar să revenim la întrebarea iniţială. La ce se referă expresia ziua cercetării ?

Expresia are şi sensul de „vizită personală”. Este momentul acela în care Dumnezeu este mai aproape de un om, iar el realizează acest lucru (ÎL simte pe Dumnezeu) şi ştie că Dumnezeu îi vorbeşte !


Dar decizia de-a-L asculta sau de-a nu I Se supune, îi aparţine omului respectiv. Dar omul care are parte de acest eveniment nu poate fi sigur că va mai avea parte de aşa ceva … sau chiar dacă va mai avea parte de-o astfel de vizită nu poate şti când va mai fi !

În cazul poporului Evreu, ştim foarte bine că Domnul Isus, după Înviere nu le-a mai făcut o astfel de vizită în Ierusalim, în aşa fel încât Evreii, toţi să-L mai vadă o dată.

Celor sinceri însă Domnul Isus le-a vorbit, li S-a arătat timp de patruzeci de zile, i-a încurajat, dar ceilalţi, (cei mai mulţi), au primit o altă informaţie (pe care au crezut-o), cum că după moartea Lui, s-ar fi întâmplat alte lucruri (a se vedea Matei 28 : 11 – 15).

În Evrei 4 : 1 – 2 scrie :

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.

Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor ; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit”.


În încheiere să ÎL rog pe Domnul Isus bazat exact pe aceste versete :

Doamne Isuse, dă-mi te rog sensibilitatea să ştiu când TU îmi vorbeşti, Cuvântul Tău să-l privesc într-un mod foarte serios, să-L cred, iar Cuvântul Tău să-mi ajute spiritual în drumul meu spre Tine. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :