80 I 2024. CONSTRUIREA ÎNCREDERII ÎN DUMNEZEU [Deuteronom 8.2–5] 20 Martie 2024

80 I 2024. CONSTRUIREA ÎNCREDERII ÎN DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Deuteronom 8 : 2 – 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Martie 2024 I

Construirea încrederii în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu poate fi asemănată cu o casă. Încrederea în Domnul Isus se învață prin lecții pe care le primim treptat deoarece scopul Lui Dumnezeu este ca noi să trăim prin credință și să avem încrederea liniștită în noi, că indiferent de cine sunt, de câte știu și de ce realizări am, Dumnezeu se ocupă de mine, zi de zi prin Duhul Sfânt.

Un model al dezvoltării spirituale este notat în Deuteronom 8 : 2 – 5 unde găsim scris că Moise i s-a adresat poporului Evreu cu aceste cuvinte :

Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustiu, ca

  • să te smerească şi
  • să te încerce, ca
  • să-ţi cunoască pornirile inimii şi
  • să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.

Astfel,

  • te-a smerit,
  • te-a lăsat să suferi de foame şi
  • te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră,
    • ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.

Haina nu ţi s-a învechit pe tine şi nici nu ţi s-au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani. Recunoaşte, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră, cum mustră un om pe copilul lui”.


La momentul respectiv, poporul Evreu era ieșit din Egipt de patruzeci de ani și se afla la granița cu Țara Promisă.

Moise știa că avea să treacă din această viață în foarte scurtă vreme și el s-a preocupat ca poporul Evreu să aibă convingerea că Dumnezeu avea să aibă grijă de ei și pe mai departe, la fel cum s-a ocupat de ei în cei patruzeci de ani de până atunci.


S-a menționat faptul că încrederea în Dumnezeu poate fi asemănată cu o casă. Dar construcția unei case începe cu fundația, cu săparea, cu adâncirea în pământ. Mai întâi, în viață se merge în jos și abia mai apoi se merge în sus, se trece la înălțarea zidurilor.

Și construirea încrederii în Dumnezeu are o fundație care este credința în Jertfa de pe cruce a Domnului Isus. Iar faptul că EL ȘI-a dat viața pentru noi, ne arată iubirea Lui, cât de mult ne iubește Dumnezeu !

Aceasta este fundația pe care se clădește încrederea în Dumnezeu, care se face la fel ca o construcție prin adăugarea zilnică de cărămizi, care sunt experiențele noastre cu Dumnezeu, acele dovezi ale dragostei Lui.


Doamne Isuse, ajută-mă să mă încred în TINE într-un mod necondiționat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :