73 I 2024. CÂND SĂ MĂ POCĂIESC ? ACUM ! [2 Corinteni 5.17–21 I Ieremia 17.14] 13 Martie 2024

73 I 2024. CÂND SĂ MĂ POCĂIESC ? ACUM !

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 5 : 17 – 21 I Ieremia 17 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Martie 2024 I

Când să mă pocăiesc ? Azi, chiar acum ! Când Dumnezeu mă cheamă la mântuire, iar eu știu foarte bine ce se întâmplă în mine în acele momente în care Dumnezeu îmi vorbește (și nu prea mai contează prin cine o face).

De ce ?

Un om care este pasionat de muzică, dacă va auzi undeva melodia lui preferată, nu se va uita să vadă dacă boxa prin care se aude cântecul este exact marca lui favorită, ci pur și simplu se va bucura de ceea ce aude, chiar dacă boxa nu este de cea mai bună calitate.

În viața de zi cu zi știm când nu este cazul să ne pierdem în amănunte. Dar oare de ce, atunci când este vorba de mântuirea sufletului ne împiedicăm în „marca boxei” adică tare-l mai analizăm pe cel prin care știm bine că Dumnezeu ne vorbește !?


În II Corinteni 5 : 17 – 21, apostolul Pavel a scris :

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus : iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării ; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos ; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos : împăcaţi-vă cu Dumnezeu !

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”.


Pentru a împăca, în greacă este folosit un cuvânt (katallassó : a schimba) care :

a fost folosit inițial pentru schimbul de monede” ; „în mod corespunzător, a schimba (în special bani) … a schimba de la vrăjmășie la prietenie, a se împăca”. (Lexicon Biblic)


Cum se face împăcarea ?

Eu vin la Dumnezeu cu ce am (adică ÎI dau Lui păcatele mele) și primesc de la EL iertarea Lui, bazat fiind pe Jertfa de pe Cruce a Domnului Isus deoarece la Golgota a fost ca un altar pe care a murit în locul meu Mielul Lui Dumnezeu.

Iar eu crezând acest adevăr al morții înlocuitoare a Domnului Isus, prin credință sunt mântuit și devin un Copil al Lui Dumnezeu, deoarece în mine se va produce o transformare, o naștere din nou și exact cum scria apostolul Pavel în II Corinteni 5 : 17, devin un om nou.


  • Tu ai experimentat această naștere din nou ?
  • Te-ai împăcat cu Dumnezeu ?

Să fac rugăciunea notată în Ieremia 17 : 14, chiar acum :

Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat ; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit ; căci Tu eşti slava mea !” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :