72 I 2024. EVANGHELIA SAU ATUNCI, ATUNCI, ATUNCI [Geneza 3.4, 7–8 I Numeri 21.9] Faptele Apostolilor 16.31 I 12 Martie 2024

72 I 2024. EVANGHELIA SAU ATUNCI, ATUNCI, ATUNCI !

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 3 : 4, 7 – 8 I Numeri 21 : 9 I Faptele Apostolilor 16 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Martie 2024 I

Evanghelia sau Atunci, atunci, atunci ! Poate ni se pare că este ceva ciudat ca trei forțe să acționeze concomitent :

1. forța ispitei,
2. a conștiinței credinciosului dar și
3. forța Harului Divin.


Evanghelie înseamnă și constă tocmai în această Veste bună că :

deși am păcătuit prin ascultarea de Cel Rău putem fi mântuiți prin ascultarea de Dumnezeu !


În Geneza 3 : 4, 7 – 8 scrie că :

Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri …

Atunci li s-au deschis ochii la amândoi ; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zileib: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină”.


Deși Adam știa că în ziua în care avea să mănânce avea să și moară (a se vedea Geneza 2 : 17), totuși noi mai cunoaștem și faptul că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului (a se vedea Ezechiel 33 : 11). Iar pentru ca mântuirea noastră să fie posibilă, a murit Domnul Isus în locul nostru (I Ioan 3 : 16).

Cumva, Adam și Eva, atunci pe moment, s-au aflat în situația evreilor de mai târziu, care deși au fost mușcați de șerpii veninoși totuși, puteau lua antidotul Divin.

Iar dacă ar fi făcut acest lucru, medicamentul Lui Dumnezeu anula efectul veninului care tocmai acționa în trupurile lor.

În Numeri 21 : 9 scrie că :

oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia”.

Dumnezeu le-a cerut Evreilor minimul necesar, deoarece știa că doar atât mai puteau să facă, având în vedere starea fizică precară în care se aflau.


Exact de acest lucru aveau nevoie și Adam și Eva. Să privească la Dumnezeu, la CEL venit la ei ca Mântuitor al lor.

Era ceva ce nu mai experimentaseră niciodată și anume să vadă nevoia lor de iertare, de împăcare a lor cu Dumnezeu, dar au ales să nu-și recunoască păcatul și de aceea prin ei a intrat în lume moartea.

Moartea lor și a tuturor celor care, deși Dumnezeu le vrea Viața, ei nu vor să accepte Jertfa înlocuitoare a Domnului Isus de pe cruce.


La întrebarea unui om care-și dorea mântuirea : „Pavel şi Sila i-au răspuns :

Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele Apostolilor 16 : 31)


Doamne Isuse, dă-mi acest har al mântuirii și mie și celor din familia mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :