68 I 2024. CĂSĂTORIA. ADORMIRE SAU ADOR MIRE [Geneza 2.21–23 I Efeseni 5.31–32 I 1 Tesaloniceni 4.13–14]

68 I 2024. CĂSĂTORIA. ADORMIRE SAU ADOR MIRE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 2 : 21 – 23 I Efeseni 5 : 31 – 32 I I Tesaloniceni 4 : 13 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Martie 2024 I

Căsătoria. Adormire sau ador mire ? În Geneza 2 : 21 – 23 scrie că : „Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit ; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.

Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis : „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea ! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.

Mireasa este acel ceva ce-a existat în mire, dar Domnul Dumnezeu îl trezește pe mire să o vadă și în realitate.


În Efeseni 5 : 31 – 32 scrie că :

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică)”.

Taina Unirii sau Căsătoria Divină a omului cu Dumnezeu. Nuntă Uriașă așa putem defini unirea dintre Dumnezeu și om, ce are ca etape atât adormirea cât și trezirea, adică învierea la o viață nouă, exact ca la Adam.


În I Tesaloniceni 4 : 13 – 14, apostolul Pavel a scris :

Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.

Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El”.

Fără adormire (ador mire) nu există trezirea și vederea Miresei. Între cele două etape există somnul cu visările lui, când ceea ce este ireal, un vis frumos, ia ființă și devine realitate.


Căsătoria este o con-topire, o topire împreună a două elemente cu forme diferite ce sunt făcute din același material. Sunt făcute din pământ, dar au Cerul în ele.


Unitorul este Creatorul.


În limba română Adam înseamnă și :

Cel scos din pământ roșu, om”.

Iar numele Eva înseamnă :

Viață, Dădătoare de viață sau Mama celor vii”.

Căsătoria nu este altceva decât întruparea visului. Pentru Adam, visul se numea Eva. De aceea el este cel care i-a și dat numele. Îl avea în el, doar a trebuit să-l rostească. Eva era viața lui, iar el era viața ei … viața din care a fost făcută ea.


Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc frumos pentru tainele TALE din viața mea prin care TU mă binecuvântezi într-un mod neașteptat ! Numele Tău să fie binecuvântat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :