68 I 2024. CĂSĂTORIA. ADORMIRE SAU ADOR MIRE [Geneza 2.21–23 I Efeseni 5.31–32 I 1 Tesaloniceni 4.13–14]

68 I 2024. CĂSĂTORIA. ADORMIRE SAU ADOR MIRE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 2 : 21 – 23 I Efeseni 5 : 31 – 32 I I Tesaloniceni 4 : 13 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Martie 2024 I

Căsătoria. Adormire sau ador mire ? În Geneza 2 : 21 – 23 scrie că : „Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit ; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Continue reading „68 I 2024. CĂSĂTORIA. ADORMIRE SAU ADOR MIRE [Geneza 2.21–23 I Efeseni 5.31–32 I 1 Tesaloniceni 4.13–14]”