54 I 2024. DUMNEZEU EXAMINEAZĂ ȘI CUNOAȘTE INIMILE TUTUROR OAMENILOR [Romani 8.27 I Faptele Apostolilor 1.24 I Daniel 5.27]

54 I 2024. DUMNEZEU EXAMINEAZĂ ȘI CUNOAȘTE INIMILE TUTUROR OAMENILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 8 : 27 I Faptele Apostolilor 1 : 24 I Daniel 5 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Februarie 2024 I

Dumnezeu examinează și cunoaște inimile tuturor oamenilor de pe pământ. Știind aceste adevăruri trebuie să fiu foarte atent la tot ce gândesc, vorbesc și înfăptuiesc pentru a aduce binecuvântare nu disciplinarea Lui Dumnezeu asupra mea.

Atunci când am în față un lucru pe care nu-l cunosc, pentru a ști ceva despre el, trebuie să-l studiez, să-l cercetez, să-l analizez. Doar așa ajung să-l cunosc.

Dumnezeu deși este Atotștiutor, totuși ne examinează pe toți oamenii de pe pământ. Trebuie să știm acest adevăr tocmai pentru a ne trăi viața cu responsabilitate. De ce ? Deoarece tot timpul suntem în atenția Lui Dumnezeu.


În prezentul studiu, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti numai două versete și anume Romani 8 : 27 (unde scrie despre examinarea Divină) precum și Faptele Apostolilor 1 : 24 (unde scrie despre cunoașterea Divină).


1. Examinarea Divină

În Romani 8 : 27, apostolul Pavel a scris :

Şi Cel ce cercetează [gr. ereunaó] inimile ştie care este năzuinţa Duhului ; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu”.

Pentru cercetează este folosit un cuvânt (gr. ereunaó) care înseamnă : „a căuta cu sârguință, a examina”.


În al doilea rând, există și :

2. Cunoașterea Divină

În Faptele Apostolilor 1 : 24, este notată rugăciunea care a fost făcută atunci când s-a dorit alegerea celui de-al doisprezecelea apostol :

Doamne, Tu care cunoşti inimile [gr. kardiognóstés] tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales … ”.

Expresia „cunoști inimile” traduce un singur cuvânt din greacă (gr. kardiognóstés) care se traduce cu : „cunoscător al inimilor”.


Împăratului Belșațar, în cartea Daniel 5 : 27 i s-a spus aceste adevăr :

Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor !

Iar sentința Divină care a fost dată imediat, după doar câteva ore a și fost adusă la îndeplinire.


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a fi foarte atent la modul în care-mi trăiesc viața și ajută-mă ca prin tot ce sunt și prin tot ce fac, să atrag binecuvântarea TA nu numai asupra mea ci și asupra celor din jurul meu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :