52 I 2023. BENEFICIILE CREDINȚEI [Faptele Apostolilor 15.9 I Romani 1.17 I Romani 5.1]

52 I 2023. BENEFICIILE CREDINȚEI

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 15 : 9 I Romani 1 : 17 I Romani 5 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Februarie 2023 I

Duhul Sfânt ne conștientizează de faptul că păcatul este foarte grav, indiferent de mărimea lui. Când omul păcătos este apăsat de greutatea păcatului pe care l-a înfăptuit nu poate scăpa de vină doar încercând să acopere vocea conștiinței din inima lui sau făcând anumite fapte bune prin care să compenseze răul săvârșit.

Noi știm că Dumnezeu este drept și trebuie să îl pedepsească pe cel care a păcătuit, dar prin credința în jertfa înlocuitoare a Domnului Isus inima este curățată de păcat și tot prin credință primim neprihănirea pe care numai Dumnezeu o poate dărui conștiinței omului, care astfel se liniștește știind că :

  1. Dumnezeu l-a iertat, că
  2. nu îl va mai pedepsi pentru ce a făcut ci
  3. i-a acordat iertarea și îl consideră pe omul respectiv ca fiind drept, justificat, îndreptățit.

Începând de azi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom aminti douăzeci și nouă de beneficii care sunt aduse de credință în viața creștinului.

În prezentul studiu vom aminti primele două mari beneficii ale trăirii prin credință și anume :
1. inima este curăţată de păcat,
2. putem primi neprihănirea pe care numai Dumnezu o poate dărui.


1. Prin credinţă inima este curăţată de păcat

În Faptele Apostolilor 15 : 9 sunt notate cuvintele apostolului Petru care referindu-se la credincioșii care nu erau de naționalitate evreiască a spus, că Dumnezeu și în privința lor :

N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat inimile prin credinţă”.


2. Prin credinţă primim neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește datorită bunăvoinței Lui

Pentru a putea primi un dar trebuie ca mai întâi să aflu de existența lui. În Romani 1 : 17 scrie că în Evanghelie :

„ … este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris : „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”.

În greacă pentru „neprihănire” este folosit dikaiosuné care înseamnă „dreptate, aprobare judiciară”.


Conform Lexiconului Biblic „dreptatea” :

se referă la ceea ce este considerat drept de către Domnul (după examinarea Sa), adică ceea ce este aprobat în ochii Săi”.

Dumnezeu este Cel care ne descoperă faptul că există posibilitatea ca omul să primească aprobarea Lui Dumnezeu. Dar foarte important este să știu că Dumnezeu dă gratis aceasă dreptate celui care vrea să o obțină.


Apostolul Pavel a accentuat acest adevăr, iar în continuare vom nota doar trei versete care confirmă faptul că și eu pot primi aprobarea Lui Dumnezeu pentru viața mea și nu trebuie să mă chinui făcând anumite fapte pentru a câștiga cumva bunăvoința Lui Dumnezeu sau pentru a obține aprobarea Lui Dumnezeu.

În Romani 5 : 1 apostolul Pavel a scris :

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”.

Cel ce nu primește însă dreptatea Lui Dumnezeu, iertarea Lui Dumnezeu, îndreptățirea Lui, va rămâne în conflict cu Dumnezeu … nu va avea pace cu Dumnezeu !

Și pentru a ne face conștienți de necesitatea îndreptățirii Dumnezeu s-a folost de Lege, de Cuvântul scris. În Galateni 3 : 24, apostolul Pavel a scris :

Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă”.

Și tot apostolul Pavel le-a scris și creștinilor din Filipi ce își dorea (în Filipeni 3 : 9) :

„ … şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă”.


În final vom reaminti faptul că :

  1. există dreptatea Lui Dumnezeu care cere pedepsirea celui vinovat („neprihănirea” este cuvântul folosit în traducerea Cornilescu în loc de „dreptate”),
  2. Dumnezeu dăruiește, face cadou această dreptate a Lui, iar
  3. prin credința în Domnul Isus, și eu pot obține aprobarea Lui Dumnezeu !

Slavă Lui Dumnezeu pentru Jertfa Domnului Isus și pentru aprobarea Divină pe care am primit-o prin credință ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :