50. DE CE AM PROBLEME CÂND NU ASCULT DE OMUL LUI DUMNEZEU ? [Faptele Apostolilor 27.8-15]

50. DE CE AM PROBLEME CÂND NU ASCULT DE OMUL LUI DUMNEZEU ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 27 : 8 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 19 Februarie 2022 I

În pasajul amintit mai sus este descris momentul în care apostolul Pavel, care se afla în corabia cu care se deplasau la Roma (deşi erau ajunşi într-un loc care nu era prielnic pentru iernat), îi sfătuieşte pe ceilalţi să rămână acolo unde erau.
Dar reprezentantul Romei (care era un centurion roman) a decis să asculte :

mai mult de cârmaci şi de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Şi, fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulţi au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, aşezat spre miazăzi-apus şi spre miazănoapte-apus, ca să ierneze acolo.

Începuse să sufle un vânt uşor de miazăzi ; şi, ca unii care se credeau stăpâni pe ţintă, au ridicat ancorele şi au pornit cu corabia pe marginea Cretei.

Dar nu după multă vreme, s-a dezlănţuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, şi ne-am lăsat duşi în voia lui”. (Fapte 27 : 11 – 15)


Iar acesta a fost abia începutul problemelor în care au intrat !


De ce am probleme când nu-l ascult pe omul Lui Dumnezeu ?

Ca altă dată să ştiu să ascult cu atenţie şi să nu mai repet greşeala făcută, dar şi deoarece prin neascultarea de Dumnezeu, de obicei îl ascult pe Cel rău …


I. Cel rău doar în aparenţă ne oferă un loc mai bun decât avem la ora actuală

El este sursa lui : „Nu te mulţumi cu ceea ce ai, poţi avea mai mult, cu puţin efort !” Realitatea este cea descrisă de Ioan Botezătorul :

Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.” (Ioan 3 : 27)

Nu contează cum mă cheamă, ispita aceasta vine, ea dintotdeauna stă la baza societăţii de consum. Aşa a fost începând cu Adam şi Eva, Cain … etc.


Ce face un creştin când este într-o asemenea situaţie ? Este mulţumitor pentru ce are şi pentru cât are, exact cum scrie în Evrei 13 : 5

Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis :Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”


II. Cel rău ne îmboldeşte să nu acceptăm suferinţa … !

Limanul nu era bun de iernat … În Matei 16 : 22 – 23 scrie :

Petru L-a luat deoparte [pe Domnul Isus] şi a început să-L mustre, zicând : „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne ! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !”

Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru : „Înapoia Mea, Satano : tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine ! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”

Cât de binevoitor părea cel rău ! Dar, ce a urmat ? Furtuna !

Aşa a fost şi în cazul lui Adam, a urmat izgonirea în urma păcatului, pentru cel ce a călcat voia Lui Dumnezeu şi Cuvântul Lui …


Ce face un creştin când este pus în faţa suferinţei ? O acceptă. Apostolul Pavel a scris :

După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte”. (I Tesaloniceni 2 : 2)


III. Cel rău induce sentimentul urgenţei, să nu ne abţinem şi să nu mai aşteptăm de aceea el îţi va spune : „Trebuie să obţii mai mult, acum !

Acum poţi avea ceea ce-ţi doreşti, mai bunul, locul dorit, lucrul dorit !”

În esenţă, diavolul îmboldeşte prin gânduri. Îi şopteşte omului : „Mai stai” celui ce trebuie să meargă şi-i spune : „Aleargă” celui ce ar trebui să stea ! Celui ce are destul, i se spune : „Mai ai nevoie, se poate mai mult !


Care a fost problema lui Adam ? Avea acces liber la aproape toţi pomii din Eden, (mai precis la mai mult de 99,9 % din ei). Da ! Dar încă exista totuşi unul la care nu avea acces ! Deşi probabil că mai erau şi alţi pomi negustaţi, nu doar pomul cunoştinţei !

Întrebarea este :

Adam şi Eva au luat din Pomul cunoştinţei deoarece nu avea destulă mâncare şi mureau de foame ?

Nu, ei au luat din pom poate în special de curiozitate dar şi ca să ajungă „ca Dumnezeu” !


Ce face un credincios când este pus în faţa sentimentului urgenţei ? Nu se lasă dus de val ci acţionează exact cum scrie în Plângerile lui Ieremia 3 : 26

Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului”.


Furtunile sunt stopurile dorinţelor noastre, barierele invizibile … dar de netrecut !


În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu bazat pe versetul din II Timotei 4 : 5 …

Doamne Isuse, ajută-mă să fiu treaz în toate lucrurile, să rabd suferinţele, să fac lucrul unui evanghelist şi să-mi împlinesc bine slujba pe care-o am pe acest pământ ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :